Valikko Sulje

Kestävä kehitys tarvitsee positiivista johtamista

Ylhäältä kuvatussa kuvassa on viisi henkilöä pöydän ääressä. Pöydän keskellä on tietokone.

”Johtaminen on vallankäyttöä, joten sitä on syytä tutkia myös kriittisestä näkökulmasta”, totesi Seeck 2015 kirjansa esipuheessa Johtamisopit Suomessa.  Päästäksemme kestävän kehityksen kaikissa ulottuvuuksissa eteenpäin tulee myös johtajuuteen kiinnittää huomioita. Johtaminen ei tänään ole enää yhden henkilön (karismaattisissa) käsissä, vaan se on jokaisen työyhteisön jäsenen asia ja organisaation yhteisen sosiaalisen identiteetin tietoista kehittämistä.

Positiivisen johtamisessa keskeistä on myönteisten tunteiden vahvistaminen, vahvuuksien huomioiminen sekä hyvinvoinnin edistäminen. Johtamistoiminnassa vahvistetaan vahvuuksia, kyvykkyyksiä ja kehittymispotentiaalia sekä työn merkityksellisyyden korostamista.  Positiivinen johtaja on myönteisen ilmapiirin innostaja, joka johtaa omalla esimerkillään ja edistää toiminnallaan hyvinvointia.

Ylhäältä kuvatussa kuvassa on viisi henkilöä pöydän ääressä. Pöydän keskellä on tietokone.
Pehmoleluhymiöitä korissa.

Positiivinen johtaminen on aitoutta

Hän vaalii hyviä ihmissuhteita tukemalla ryhmän toimintaa, hyödyntämällä erilaisia vahvuuksia ja kannustamalla yhteistyöhön. Positiivinen johtaja antaa kannustavaa palautetta, vuorovaikutus on johtamisen lähtökohta ja esihenkilö on läsnä, kohtaa sekä kuuntelee. Hän luottaa kehittämiseen ja kehittymiseen. Positiivinen johtaminen ei kuitenkaan tarkoita toksista positiivisuutta tai päälle liimattua positiivisuutta. Se on aito tunne ja aito halu nähdä hyvä ja asioiden myönteiset puolet. Se ei poissulje sitä, että ymmärtää elämän eri puolet ja hyväksyy itsensä ja muiden epätäydellisyyden.

Jokainen ihminen kohdataan lempeydellä

Positiivisessa johtamisessa on kysymys aidosta kohtaamisesta, arvostavasta läsnäolosta ja kyvystä rakastaa.  Ennen kaikkea tämä tulee kokea itseään kohtaan, joka auttaa itsensä tuntemisessa ja tuo johtamiseen levollisuutta ja lempeyttä: minä riitän! Johtamisessa monet asiat ovat paljon helpompia, kun nauttii yhteisön onnistumisesta – myötäylpeyden tunne on lahja koko organisaatiolle. Positiivinen johtaminen ottaa ikään kuin syleilyynsä koko organisaation, sinne saa tulla kaikkine aiempine osaamisineen, taustaoppeineen ja painotuksineen. Se on aina ihmisenkokoista. Positiivinen johtaminen mahdollistaa kasvun turvallisia rakenteita unohtamatta. Osaaminen ei kauaa viihdy yksilössä, vaan kyvykkyys kehittyy viisaassa yhteisössä.

Viisi erilaista henkilö katsoo tietokenetta. Kaikki hymyilevät.
Lapsi hypähtää ilmaan puusillalla ja

Positiivinen johtajuus mahdollistaa kestävyyden vahvistamisen

Positiivinen johtaja on ankkuripaikalla tuomaan esiin organisaation mahdollisuudet kestävään kehitykseen. Hän voi omalla toiminnallaan sekä arvoillaan vahvistaa ympäristöasioiden huomioimista organisaation arjessa. Positiivisessa johtamisessa voidaan vaikuttaa koulutusorganisaation toimintojen tehokkuuteen sekä sen ympäröivälle yhteiskunnalle tuottamaan hyvinvointiin. Pienet esimerkilliset teot, onnistumisten huomioiminen sekä kannustus ovat avain kohti ekologisempaa ja taloudellisesti kestävää organisaatiota.

Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen tukeminen ovat luonnollinen osa positiivista johtajuutta. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen, osaamisen tason ylläpitämisestä ja parantamisesta huolehtiminen sekä moninainen yhteistyö kuuluvat olennaisena osana positiiviseen johtamiseen. Arvostus, tasa-arvo sekä turvallinen työympäristö tuovat näkyviin positiivisen johtajuuden kauneimmat piirteet.

Kirjoittajat:

Raija Näppä, vararehtori vastaa OSAOssa pedagogisesta johtamisesta ja kehittämistoiminnasta. Hän on positiivisen johtamisen mentori ja työnohjaaja.

Mira Pirttikoski, VASKI- ja Vihreää tietoa kestävään koulutukseen -hankkeiden projektipäällikkö, joka on mukana vastuullisuuden kehittämisessä OSAOssa.