Valikko Sulje

Viestintä

Kuvassa tabletti, jossa lukee "vaikuttavaa viestintää".

Viestintä voimistaa hankkeen toimintaa

VASKI-viestintä kokoaa laajan verkoston toimijat yhteen. Monikanavaviestintä käsittää sosiaalisen median, vaski.info-verkkosivuston, blogin, uutiskirjeet sekä tiedotteet. Verkostoviestinnällä halutaan edistää osallistamista sekä avointa viestintää. Viestintä on yhteiskehittämisessä tukena, kun hanke muodostaa koko Suomen ammatillisen kestävyystiekartan. Viestinnän koordinoimisessa annetaan taustatukea työpakettien toteuttajien viestinnälle.

Vaikuttavaa viestintää

Sataedu koordinoi pääkoordinaattorina myös VASKI-hankkeen viestintää, mikä kattaa sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän. Mahdollistamme osaltamme tehokkaan projektitoiminnan ja vaikuttavat tulokset.

Laajassa 61:n ammatillisen oppilaitoksen VASKI-verkostossa vastuullisuusviestintää koordinoi Virve Rinnola. Hän aktivoi, innostaa ja sitouttaa verkoston jäseniä yhteistyöhön ja osallistaa myös muita ammatillisen koulutuksen toimijoita projektin toimintaan sekä Suomen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttatyöhön. Aktiivisen viestinnän avulla teemme laadukkaan kehittämistyön näkyväksi ja jalkautamme hyviä käytäntöjä.

#vaskihanke #kestäväammattilainen #kestäväkehitys #vihreäsiirtymä

Viestinnän kohderyhmien runsaus

VASKI-hankkeen toiminta rakentuu kuuden osakoordinaattorin johtamista ja toteuttamista työpaketeista eli tuttavallisemmin teemoista. Viestinnän ydinkumppaneina toimivat teemojen koordinaattorit. Kaikki VASKI-verkoston jäsenet osallistuvat yhteen tai useampaan eri teemaan ja ovat sitä kautta mukana kehittämässä esimerkiksi ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaa. Jäsenet ovat valinneet omat teemansa omien tarpeittensa ja kiinnostuksiensa pohjalta. On tärkeää, että verkostolaiset, mutta myös muut kiinnostuneet saavat oikea-aikaista, innostavaa ja aktivoivaa tietoa. Tunnistettuja sisäisiä kohderyhmiä ovat verkosto-organisaatioiden johto, hallinto, viestijät, opettajat, kehittäjät, opiskelijat ja työssäoppimispaikat. Myös OPH ja AMKE ry lasketaan verkoston sisäisiksi kohderyhmiksi. Verkoston ulkokehällä olevia kohderyhmiä on tunnistettu olevan muut ammatilliset koulutuksen järjestäjät, muut kestävän kehityksen hankkeet, työelämän kaikki tahot (yritykset, julkishallinnolliset organisaatiot ja järjestöt), EK, päättäjät sekä muut koulutusasteet ja OAJ.

Kuvassa on esitetty VASKi-viestinnän välineitä.
Kuvassa on esitelty VASKI-hankkeen viestintäsuunnitelma

Verkoston sisäisen viestinnän moottori

VASKI-viestintä haluaa toimia verkoston sisäisenä moottorina. Teemme verkostossa tärkeää työtä ja se halutaan saada näkyville. Tätä tavoittelemme kansallisella monipuolisella VASKI-blogilla, johon kestävän ja vastuullisen ammatillisen koulutuksen sanoma tulisi kaikille näkyväksi. Blogitekstejä on tarkoitus julkaista tiheästi ja otammekin ilolla vastaan blogivieraiden kirjoituksia. Mikäli sinulla on sanottavaa vastuullisuudesta ja kestävyydestä, niin otathan yhteyttä vastuullisuusviestijäämme Virve Rinnolaan, joka koordinoi VASKI-blogia.

Muita viestintävälineitä ovat uutiskirjeet, verkostotilaisuudet sekä someaktiivisuus (Linkedin, Twitter, Instagram ja Facebook). Jaamme uutiskirjeessä hankkeemme kuulumisia kerran kuukaudessa kaikille halukkaille. Linkki uutiskirjeen tilaukseen. (TULOSSA MYÖHEMMIN)

Missiomme on muuttaa ammatillista koulutusta yhä kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi ihminen ja organisaatio kerrallaan. Viestintämme on positiivista ihmiseltä ihmiselle, verkoston voimaa hyödyntäen.

Tarvitsetko logomme?

Voit käyttää VASKI-viestinnässä jompaa kumpaa logoa (pelkistetty harmaa esim. someen tai julkaisuihin kuvarikkaampi logo). Muista käyttää myös Opetushallitus rahoittaa hanketta-logoa.

Annamme mielellämme lisätietoja!

Sini Raita-aho, projektisuunnittelija

sini.raita-aho@sataedu.fi ja 0401994423

Kuvassa on esitelty VASKI-viestintää.

Viestinnän tulee olla avointa ja innostavaa. Oikea-aikainen ja aktiivinen viestintä sitouttaa toimijoita. Viestinnän avulla saamme huikean kehittämistyön näkyväksi. Yhdessä annamme suunnan kestävälle ja vastuulliselle ammatilliselle koulutukselle!

— Virve Rinnola, Vastuullisuusviestijä