Valikko Sulje

Teemakuukaudet

Kohti vihreää siirtymää: Teemakuukausilla tehoa kestävän kehityksen työhön Tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman paljon oppilaitoksia ja innostaa opettajia huomioimaan kestävän kehityksen teemakuukaudet opetuksessaan ja pedagogisia ratkaisuja tehdessään.
Kestävän kehityksen teemakuukaudet 2022-2023 ammatilliseen koulutukseen. vaski.info/tyokalupakki. Yhteistyössä VASKI-hanke ja KESTU-hanke

Kestävän kehityksen teemakuukaudet 2022 – 2023

Kohderyhmä: ammatilliset oppilaitokset

Kohti vihreää siirtymää: Teemakuukausilla tehoa kestävän kehityksen työhön

Tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman paljon oppilaitoksia ja innostaa opettajia huomioimaan kestävän kehityksen teemakuukaudet opetuksessaan ja pedagogisia ratkaisuja tehdessään. Oppilaitos tai opettaja voi osallistua yhteen tai useampaan teemakuukauteen. Toteutuksia julkaistaan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Näin jaetaan hyviä käytäntöjä ja osallistetaan sekä opettajia että opiskelijoita mukaan tekemään yhdessä kestävyysloikka.

Kampanjasivusto

Kampanja edistää myös pedagogisten ratkaisujen kehittämistä. Kampanjalle luodaan VASKI-hankkeen verkkosivustolle oma vaski.info/tyokalupakki, jolla julkaistaan kampanjan teemat, ohjeet, ideapankki ja toteutuneita toteutuksia videoin ja kuvin.

Kampanja toteutetaan yhteistyössä VASKI-hankkeen ja KESTU-projektin kanssa.

Rakenna oma tapasi viettää teemakuukautta

 • vastuullinen ruokaketju 9/2022
 • energia ja vesi 10/2022
 • liikenne 11/2022
 • kuluttaminen 12/2022
 • sosiaalinen vastuu 1/2023
 • jätteet ja kierrätys 2/2023
 • ilmastovastuu 3/2023
 • materiaalit 4/2023
 • vastuullinen vapaa-aika 5/2023

Toimi näin

 • Innostu
 • Hanki tietoa
 • Suunnittele
 • Innosta
 • Toteuta
 • Jaa
Agenda 2030-ohjelman tavoitteet. Kestävän kehityksen 17 tavoitetta: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Lataa esite

Vinkkejä toteutukseen

Vastuullinen ruokaketju 9/2022

 • Ruokatutka.fi : ideoita, valmiita materiaaleja ja sisältöjä opetukseen. Jaoteltavissa ikäryhmän, teeman ja oppiaineen mukaan. 
 • Kokeilunpaikka.fi : projekteja ja kokeiluja monista eri aiheista. Kokeiluja pääsee selaamaan ja rajaamaan aiheen mukaan (esim. Ammatillinen koulutus, ruoka, hiilijalanjälki jne.) ja niistä voi poimia ideoita omiin toteutuksiin.

Energia ja vesi 10/2022