Valikko Sulje

Asiantuntijatuki oppilaitoksille

Kuvassa monta erilaista käsivartta yhdessä yhteistyön merkiksi ja kuvassa lukee "asiantuntijatuki oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön".

Tästä työpaketista vastaa Suomen ympäristöopisto SYKLI. Työpaketissa tarjotaan kädestä pitäen asiantuntijatukea oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön. Osa teeman tilaisuuksista on kaikille avoimia ja osa järjestetään rajatulle kohderyhmälle.

Tavoite

Sykli toimii työpaketin koordinaattorina ja vastaa työn suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksellisuudesta ja seurannasta. Työpaketissa tarjotaan asiantuntijatukea oppilaitoksille kestävän kehityksen ohjelmatyön tukemiseksi ja vastuullisuuden strategiapolun suunnittelua varten. Sykli tarjoaa sekä itse tukea että koordinoi muita asiantuntijoita, jotka voivat auttaa oppilaitoksia omilla poluillaan. Yhteistyötahoihin kuuluu mm. OKKA-säätiö, minkä lisäksi valmiudet löytyy myös esim. Ekokompassi-työn tukemiseen ja/tai auditointiin ja neuvontaan ISO9001/140001-järjestelmien rakentamisessa. Tavoitteena on, että työpakettiin osallistuvilla oppilaitoksilla on valmistunut kestävän kehityksen ohjelma ja/tai suunnitelma kestävän kehityksen edistämiseksi, esimerkiksi sertifioinnin hankkimiseen.

Toiminta

Kootaan ja jaetaan materiaalia kestävän kehityksen ohjelmatyön tueksi. Järjestetään työpajoja ja vertaisoppimisen webinaareja, joissa pureudutaan ohjelmatyössä esiin tulleisiin haasteisiin ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Tarjotaan ohjausta ja tukea myös oppilaitoskohtaisesti. Luodaan toimintamalli (tai -malleja), joiden pohjalta oppilaitokset voivat laatia oman kehitysohjelmansa sekä seurata sitä myös hankkeen päätyttyä. Aiemmin kehitetyt menetelmät ja työkalut, kuten Ammatilliset oppilaitokset kestävän elämäntavan edistäjinä -hankkeessa (rahoittaja OPH 2019-2021) tuotettu Johdanto kestävään tulevaisuuteen -verkkokurssi sekä Agenda2030-teemaan pohjautuvat osaamislupaustyöpajat, ovat hanketoimijoiden käytettävissä ja niiden käyttöön ohjataan osana työpakettia.

Tulos

Kestävän kehityksen ohjelmapolut työkaluineen ovat oppilaitosten käytettävissä. Hankkeen päätyttyä oppilaitoksilla on selkeä suunnitelma kestävän kehityksen edistämiseksi ja toteuttamiseksi omissa oppilaitoksissaan, sertifikaatti hankittuna tai prosessi käynnissä. Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehitystyö on siinä tilassa, että se voi jatkua osana oppilaitoksen prosesseja hankkeen päättymisen jälkeen itsenäisesti.

Seuranta

Ohjelmatyön polulle järjestetään välietappeja, joiden toteutumista seurataan. Osallistuvien oppilaitosten kanssa sovitaan aikataulu ja välitavoitteet työn etenemisestä, joista muodostetaan raportointivelvoitteet. Oppilaitoksia tuetaan tavoitteisiin pääsemisessä. Koordinaattori järjestää osatoteuttajakohtaisia välitapaamisia, yhteisiä (verkko)keskusteluja tilanteen kartoittamiseksi sekä hyvien käytäntöjen, haasteiden ja niiden ratkaisujen jakamiseksi.

Tulossa keväällä 2022!

Kaikille avoin Teams-webinaari järjestetään 11.5.2022 klo 9-10:30, jolloin kerrotaan olemassa olevista työkaluista, kuten Johdanto kestävään tulevaisuuteen -verkkokurssista sekä osaamislupaustyöpajoista.

Muita tarjottavia mahdollisuuksia

Työpaketissa tarjotaan keväällä 2022 one-to-one -keskusteluja Teams:n kautta, jossa paneudutaan oppilaitoskohtaisiin tilanteisiin. Muita tilaisuuksia ovat vertaisoppimisen työpajat sekä oppilaitos- tai ryhmäkohtaiset työpajat. Työkokonaisuudessa autetaan oppilaitoksia oman kestävän kehityksen ohjelman ja/tai sertifioinnin suunnittelussa.

Kuvassa puinen kyltti, jossa lukee #Seuraa #vaskihanke ja pysyt VASKI-projektista ajan tasalla" vaski.info

Annamme mielellämme lisätietoja

Mia O’Neill, 050 586 0284, mia.oneill@sykli.fi

Terhi Yli-Pirilä, 050 339 0382, terhi.yli-pirila@sykli.fi

Emmi Sarttila, 040 711 7171, emmi.sarttila@sykli.fi