Valikko Sulje

Osaamisen kehittäminen

Kuvituskuva. Tietokoneen näytöllä nainen, joka osoittaa katsojaa. Ruudussa lukee "kestävää osaamista".

Teeman toteuttamisesta vastaa Optima. Osallistujat yhteiskehittävät työkaluja osaamisen kestävän kehityksen arviontiin, osaamisen kehittämissuunnitelmaan ja seurantaan.

Tavoite

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän osaamista edistetään seuraavilla osatavoitteilla:

  • Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän osaamisen nykyhetken kartoitus ja tarpeet ammatillisessa koulutuksessa
  • Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle luodaan osaamisen kehittämisen suunnitelma ja koulutusmalleja
  • Järjestetään kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän osaajaverkosto, jolla on tavoitteena olla osaamisen kehittäjä ja sparraaja.
  • Järjestetään temaattisia verkostotapaamisia ja edistetään yhteistyötä täydennyskoulutushankkeisiin ja hankkeen muihin työpaketteihin
  • Hyvien henkilöstökoulutuksien käytänteiden jakaminen
  • Luodaan ja testataan uusia menetelmiä osaamisen kehittämiselle
Mies tekee kannettavalla tietokoneella töitä pöydän ääressä.

Toiminta

Työpaketin toiminta perustuu Agile/scrum -mallin mukaan, jossa luomme 4-6 viikon pituisia sprinttejä. Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän osaamisen nykyhetken tilanne ja tarpeet ammatillisessa koulutuksessa tarkastetaan 02-04/2022. Koulutuksen järjestäjälle osaamisen kehittämissuunnitelmien ja mallien työpajat pidetään 03-05/2022. Osaajaverkoston aloitus ja workshopit syksyllä 2022. Osaajaverkoston toiminta painottuu ajanjaksolle 01–12/2023. Teeman toiminta tapahtuu hankkeen Teams-alustalla, etäkokouksissa ja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan live-kokouksissa.

Toivottu lopputulos

Olemme kehittäneet yhdessä työkalun/mallin: Henkilökunnan kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän osaamisen kehittämissuunnitelmasta. Malli ja oheismateriaali on saatavilla myös ruotsiksi. Olemme kehittäneet koulutusmallia kolmelle eri tasolle ja kolmelle eri toteuttamistavalle (lähi, hybridi ja etä). Harkitsemme alakohtaisia tarpeita ja mallien toimivuutta. Olemme luoneet (“VASKIsparraaja”) osaajaverkoston, joka toimii osaamisen kehittämisen asiantuntijoina.

Olemme hankeverkostossa luoneet yhdessä innostavan ja innovatiivisen oppimisen ja edistäneet elinikäisen oppimisen kulttuuria. Olemme tukeneet muiden työpaketteja, joissa henkilöstön osaamisen kehittyminen on tärkeä osa toimintaa. Olemme järjestäneet tarvelähtöisiä temaattisia työpajoja, webinaareja ja koulutuksia henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen yhteistyönä muiden työpakettien kanssa. Olemme kehittäneet osaamisen (kehittymisen) seurannan työkalua, pilotoineet sen toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Kuvassa kaksi ihmistä kättelevät ja taustalla on lukuisia ihmisten kasvokuvia.

Seuranta

Työpaketin seuranta tapahtuu koordinaatioryhmän ohjeistuksen mukaisesti. Vaikuttavuuden mittaamista ja analysointia suunnitellaan hankkeen alussa. Mittarit voivat olla mallien käyttöönotto, henkilöstön osaamisen (asenteiden) kehittyminen kahdenvuoden aikana, innovatiivisuus ja toiminnan määrällinen osallistuminen.

Tulossa

Kestävän kehityksen osaamisen kehittäminen -webinaari

​Kaikille avoin Kestävän kehityksen osaamisen kehittäminen -webinaari (Teams) järjestetään syyskuussa 2022. Tilaisuuteen ovat kaikki lämpimästi tervetulleita, mutta erityisesti tilaisuus on kohdennettu osaamisen kehittämisen vastuuhenkilöille. Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.

Osatoteuttajille suunnatut tilaisuudet

Työpaketti on osittain tarkoitettu vain ennakkoilmoittautuneille osatoteuttajille ja osa tilaisuuksista on kaikille avoimia.

Ennakkoilmoittautuneille järjestettävät työpajat (Teams)​ keväällä 2022:

  1. 22.2. klo12-15​
  2. 22.3. klo12-15​
  3. 19.4. klo12-15​
  4. 17.5 klo 12-15​

Annamme mielellämme lisätietoja!

Patrik Lindgren, Optima patrik.lindgren@optimaedu.fi

“Tavoitteenamme on muodostaa innostava VASKisparraaja-verkosto, joka kirittää ammatillisen koulutuksen oppilaitoksia edistämään yhä vahvemmin vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.”

Patrik Lindgren, Projektkoordinator / Hankekordinaattori