Valikko Sulje

På svenska

VASKI-projektet är en del av yrkesutbildningens utvecklingsprogram inom hållbar utveckling och grön övergång. Projektets huvudfokus ligger på ekologisk hållbarhet, men beaktar även social, kulturell och ekonomisk hållbarhet och strävar efter att åstadkomma permanenta verksamhetsmässiga- och strukturella förändringar. Syftet med det av Utbildningsstyrelsen finansierade programmet är att stödja förverkligandet av Agenda 2030-målen inom yrkesutbildningen och att stärka det hållbara handavtrycket.
VASKI-logo ruotsiksi

VASKI-projektet är en del av yrkesutbildningens utvecklingsprogram inom hållbar utveckling och grön övergång 

• Projektets huvudfokus ligger på ekologisk hållbarhet, men beaktar även social, kulturell och ekonomisk hållbarhet och strävar efter att åstadkomma permanenta verksamhetsmässiga- och strukturella förändringar. Syftet med det av Utbildningsstyrelsen finansierade programmet är att stödja förverkligandet av Agenda 2030-målen inom yrkesutbildningen och att stärka det hållbara handavtrycket. 

Centrala resultat: 

• Det utarbetas en nationell färdplan för hållbar utveckling inom yrkesutbildningen  

• Projektet bidrar med att stärka läroanstalternas lokala program för hållbar utveckling 

• VASKI-nätverket utvecklar hela yrkesutbildningen till att bli mer hållbar och ansvarsfull 

I projektet samarbetar 61 yrkesläroanstalter. Huvudkoordinator för VASKI-projektet är Sataedu och delkoordinatorerna är Perho, Sykli, Optima, LHKK och Luovi. Budget är 2,5 miljoner euro.  

Temagrupper

Samarbetsnätverket är indelat i arbetspaket och innehållsmässiga temagrupper (länkas till info på finska):  

  1. Färdplan för hållbar utveckling och nätverkets koordinering 
  1. Kommunikation 
  1. Ledarskap och verksamhetskultur 
  1. Pedagogiska lösningar och lärmiljöer 
  1. Kompetensutveckling 
  1. Regional- och arbetslivsutveckling​ 
  1. Kolavtrycksmätning och uppföljning 
  1. Expertstöd för programarbete för hållbar utveckling​ 

Kontaktuppgifter 

Mera info på svenska ger Patrik Lindgren, Optima 

patrik.lindgren@optimaedu.fi, tfn 044 721 5346