Valikko Sulje
Järvimaisema, jossa on auringonnousu. Käsi kurkottaa aurinkoa kohti. Kuva on samanlainen kuin hankkeen logon tausta.

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa

  • Opetushallituksen rahoittaman ohjelman tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävää kädenjälkeä
  • VASKI-hankkeen pääkoordinoija on Sataedu ja osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi
  • Mukana on 61 ammatillista oppilaitosta, mikä kattaa suuren osan Suomen ammatillista oppilaitoksista
  • VASKI:n budjetti on 2,5 miljoonaa euroa, joten sen suuruus on koko OPH:n ohjelmasta yli 70 %
  • Projektin pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, huomioiden kuitenkin myös sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys
  • VASKI:lla pyritään saavuttamaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia
  • Hankkeen eri teemojen tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta
  • Projektin myötävaikutuksena ammatillisten oppilaitosten omaa kestävän kehityksen ohjelmatyötä vahvistetaan
  • VASKI-verkosto kehittää koko ammatillisen koulutuksen toimintaa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta ydintavoitteena VASKI-hankkeessa

VASKI-hankkeen ydintavoitteena on koota hankkeen eri teemojen lopputuloksista yhteen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii tulevaisuudessakin työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.

Projekti on valtakunnallinen koordinaatiohanke, jonka Opetushallitus rahoittaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat.

VASKI-hanke on käynnissä 1/2022 – 12/2023.

Alla olevista kuvista pääset tutustumaan mielenkiintoisiin teemapaketteihimme!

Hankkeessamme yhdistyvät kunnianhimoiset tavoitteet, 61:n motivoituneen ammatillisen oppilaitoksen yhteistyö sekä koko ammatillisen kentän laaja osallistaminen hankkeen eri työpaketteihin. Näistä teemoista löytyy jokaiselle jotakin, sillä niissä on keskiössä:

“Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen arkipäiväistäminen sekä yhteinen sanoittaminen ovat hankkeen ydinasioita. Ammatillisessa koulutuksessa tehdään vaikuttavaa työtä – VASKI-hanke tuo tätä hienoa työtä näkyväksi ja yhtenäistää käytäntöjä.

Maiju Salonen, kehitysjohtaja

Kuvassa on VASKI-hankkeessa tavoitetut ihmiset ihmisjoukkona, joka vastaa 2930 henkilöä. Kuvassa OPH rahoittaa hanketta-logo ja vaski.info-logo.