Valikko Sulje

Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta

Ihminen kävelee farkuissa rannalla ja hiekkaan jää jalanjäljet. Kuvassa lukee valkoisella pohjalla teksti "hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta".

Tästä työpaketista vastaa Ammattiopisto Luovi. Työpaketin tavoitteena on hiilijalanjäljen mittaamiseen ja seurantaan tarkoitetun laskentamallin- ja työkalun kehittäminen.​ Työpaketissa annetaan tukea raportointiin ja viestintään sekä hiilijalanjäljen pienentämistoimenpiteisiin.

Toiminta on jaettu ydinryhmän (LHKK, SASKY, Sakky ja SYKLI) sekä sparrausryhmien toimintaan. Sparrausryhmät ovat avoimia koko ammatillisen kentän toimijoille​.

Tavoite

Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen hiilijalanjäljen mittaamista, seurantaa ja raportointia. Määritetään yhteisesti hiilijalanjäljen laskentaperusta ja valitaan soveltuva työkaluvertailukelpoisen seurantatiedon tuottamiseksi. Kehitetään raportointia kansallisen tasontiedon tuottamiseksi ja siitä viestimiseksi. Edistetään oppilaitoskohtaisten konkreettisten toimenpiteiden määrittämistä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lisätään toimijoiden tietoisuutta ja osaamista kestävästä kehityksestä sekä edistetään vihreää siirtymää.

Kuvassa on kalenteri, puhelin, kahvikuppi ja mittausraportti.

Toiminta

Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta -teeman ydintoiminta jakautuu seuraavasti:

 1. Ammatillisen koulutuksen hiilijalanjäljen laskentaperustan määrittäminen ja työkalun valinta.
 2. Yhteiset kehittämistyöpajat: ammatillisen koulutuksen hiilijalanjälki ja siihen vaikuttavat tekijät, hiilijalanjäljen laskentaperusta ja työkalu, hiilijalanjäljen pienentämistoimenpiteet, hiilijalanjäljestä raportointi ja viestintä sekä sähköinen julkaisu.
 3. Oppilaitoskohtaisen hiilijalanjäljen laskeminen ja vertailutiedon tuottaminen yhteiseen raporttiin.
 4. Toimenpiteiden määrittäminen hiilijalanjäljen pienentämiseksi henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä osallistaen.
 5. Sisäisen ja ulkoisen raportointi- ja seurantamallin kehittäminen.
 6. Sähköisen julkaisun laatiminen (tietoa hiilijalanjäljestä, sen laskennan perusteet, ohjeet työkalun käyttöön ja laskentaan, parhaita käytäntöjä hiilijalanjäljen pienentämiseen, raportointiin ja viestintään sekä vertailutiedot hiilijalanjäljestä).
 7. Hankeviestintä, mm. blogit.
Kuvaksi kaksi vihreää kämmentä.

Tulos

Hankkeessa syntyvät tulokset ovat osa ammatillisen koulutuksen tiekartan laatimista.

Yhteinen laskentaperusta ja työkalu ammatillisten oppilaitosten hiilijalanjäljen laskemiseksi, jossa olisi:

 • Vertailutiedot (nykytilanne ja tavoite) hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten hiilijalanjäljestä -> tietojen kansallinen raportointi- ja seurantamalli mm. hankkeessa syntyvän kestävän kehityksen verkoston käyttöön.
 • Konkreettisia toimenpiteitä ammatillisten oppilaitosten hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
 • Sähköinen julkaisu: Ammatillisen koulutuksen ja sidosryhmien toimijoiden tietoisuuden ja osaamisen lisääntyminen hiilijalanjäljestä ja kestävästä kehityksestä: Ammatillisen koulutuksen kestävän kädenjäljen vahvistaminen ja vihreän siirtymän edistäminen.

Seuranta

Hankkeen tavoitteiden saavuttamisen ja toimenpiteiden etenemisen seurantaa toteutetaan ns. ydinryhmässä, jonka muodostavat 4-6 osatavoitteeseen osallistuvaa oppilaitosta (LHKK, SASKY, Sakky ja SYKLI). Ydinryhmä laatii osatavoitteen toimenpiteille tarkemman toteutus- ja aikataulusuunnitelman, jonka etenemistä seurataan säännöllisesti. Seurantaa tehdään myös koko hankkeen koordinaattoreiden kokouksissa. Oppilaitokset seuraavat toiminnan etenemistä omien hankeprosessiensa mukaisesti.

Sparrausryhmien aikataulu

 1. 24.3.2022 klo 8:30-14.00 kehittämistyöpaja. Teema: Hiilijalanjäljen laskentaan perehtyminen.​
 2. Muut ydin- ja sparrausryhmät: 13.9.2022, 8.11.2022, 7.2.2023 ja 9.5.2023 klo 9-15.30​.

Annamme mielellämme lisätietoja!

Ammattiopisto Luovi, Timo Huurinainen, laatupäällikkö, timo.huurinainen@luovi.fi, 040 319 3117

Meillä kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijoilla on mahdollisuus edistää monin eri tavoin kestävän tulevaisuuden rakentamista. Se näkyy myös opiskelijoidemme opinnoissa ja yhteistyössä kumppanien kanssa. Ammatillisen koulutuksen hiilijalanjäljen selvittäminen helpottaa meitä tekemään vastuullisia valintoja ja päätöksiä. Kestävä arkityö on avain kestävään tulevaisuuteen.”

Anne Tornberg
innovaatiojohtaja, Ammattiopisto Luovi