Valikko Sulje

Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri

Perho Liiketalousopisto Oy vastaa Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri -teemasta. Työpaketissa annetaan tukea ja ohjausta oppilaitosten johdolle johtamiskäytäntöjen ja toimintakulttuurin muuttamiseksi kestävän tulevaisuuden mukaiseksi.

Tavoite

Tavoitteena on kartoittaa osallistuvien oppilaitosten hyvät käytännöt ja suurimmat haasteet liittyen johtamiskäytäntöihin ja toimintakulttuuriin kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, sekä esitellä omia hyviä käytäntöjä ja kohtaamiamme haasteita. Toimintaamme ohjaa vahvasti OKKA-sertifikaatti ja kestävän tulevaisuuden indikaattorit.

Pyrimme myös johtamisen ja toimintakulttuurin osalta kohti yhteiskuntaa uudistavaa tasoa. Hankkeessa rakennamme yhteistä polkua erilaisille oppilaitoksille kohti tätä tavoitetilaa. Pyrkiessämme kohti kestävää tulevaisuutta tulee muutosta tapahtua kolmella tasolla: 1. käyttäytymisessä, 2. rakenteissa ja 3. ajattelumalleissa. Kestävän tulevaisuuden tulee näkyä arvoissa ja strategiassa, sekä arkisissa valinnoissa. Oppilaitoksen tulee toimia aktiivisesti toimintaympäristössään. Toimintakulttuurin tulisi olla yhteisöllistä, perustua merkityksellisyydelle ja ylläpitää toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Toiminta

Kokonaisuus rakentuu alkuseminaarista, kartoituksesta, kehittämissolujen yhteistyöskentelystä, toimijoiden johtamisjärjestelmien kehittämisestä ja loppuseminaarista, jossa kootaan yhteen kaikki opittu ja jaetaan opit muille. Alku- ja loppuseminaarit yhdistetään koko hankeverkoston tilaisuuksiin. Perho Liiketalousopisto Oy kartoittaa ja kerää tietoa oppilaitosten lähtötilanteesta ja kehittämiskohteista. Kehittämissolut kootaan maantieteellisesti lähekkäisistä tai samassa työvaiheessa olevista oppilaitoksista. Solut sparraavat toisiaan rakentamaan uudenlaista johtamis- ja toimintakulttuuria ja tapaavat säännöllisesti etänä/livenä. Solujen toiminnasta viestitään myös toisille. Perho Liiketalousopisto Oy koordinoi toimintaa ja tarjoaa tukea. Samalla kehitämme omaa vaikuttavuuden arvioinnin mallia. Työpakettiin liittyy vahvan yhteistyön tekeminen muun hankeverkoston kanssa yhteisen tiekartan luomiseksi ja kestävän kehityksen verkoston toiminnan käynnistämiseksi.

Kuvituskuva, jossa aikuinen katsoo liitutaulua, jossa lukee "Dream big,make it happen".
Maapallon ympärillä on kurottavia käsiä.

Tulos

Tuloksena syntyy tiekartan osa johtamisen ja toimintakulttuurin osalta. Kehittämistyötä tehdään joko OKKA-sertikaatin mukaisesti tai kevyemmin, oppilaitoksen tarpeista riippuen. Perho Liiketalousopisto Oy on jo aloitettu arviointityökalun kehittäminen, jossa arvioidaan toimintojen vaikuttavuutta pedagogiikan, yhteisöllisyyden, ympäristön kunnioittamisen, kumppanuuksien, pr-arvon ja talouden näkökulmasta. Mallia kehitetään hankkeen aikana edelleen yhdessä muiden oppilaitosten kanssa ja jaetaan käyttöön yhdessä paranneltuna. Perho Liiketalousopisto Oy on ollut aktiivinen toimija myös valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen toimijoiden verkoston luomisessa. Epävirallisesti toimiva kestävän tulevaisuuden kilta on vuoden ajan koonnut kuukausittain toimijoita ympäri Suomen jakamaan omia ajatuksia ja käytäntöjään muiden kanssa. Tämä on hyvä pohja kestävän kehityksen VASKI-verkoston luomiselle ja sen toiminnalle. Työpaketin lopulliset tulokset riippuvat eri osatoteuttajien työsuunnitelmista.

Seuranta

Perho Liiketalousopisto Oy vastaa työpaketin seurannasta. Seurantaa tehdään työpaketin toteutumisen osalta ensisijaisesti yhteisissä tapaamissa verkon välityksellä, sekä mahdollisesti livenä. Lisäksi seurantaa tehdään koko hankeverkoston osalta Sataedun koordinoimana. Sisäisesti Perho Liiketalousopisto Oy seurantaa tehdään jatkuvasti kestävän tulevaisuuden työryhmän ja johtoryhmän toimesta.

Annamme mielellämme lisätietoja!

Yhteyshenkilö: Perho Liiketalousopisto Oy, Maria Runonen, maria.runonen@perho.fi, 0505351001

“Kestävän tulevaisuuden tulee näkyä arvoissa ja strategiassa, sekä arkisissa valinnoissa.”

Maria Runonen