Valikko Sulje

Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt

Kuvassa ihminen pitää punaisia kirjaimia, jotka muodostavat Learning-sanan. Lisäksi kuvassa lukee "moderneja pedagogisia malleja ja uudenlaisia oppimisympäristöjä"

Tästä teemasta vastaavat yhdessä Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Perho Liiketalousopisto Oy. Työpaketissa tuetaan oppilaitoksia tehokkaiden pedagogisten menetelmien jalkauttamisessa ja kestävyystaitojen integroimisessa ammattiopintoihin.

Tavoite

Työpaketissa kehitetään pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä, jotka tukevat tulevan ammattilaisen kestävän tulevaisuuden osaamista. Oppimispolulla ensimmäisenä on kestävä kehitys ja siihen liittyvät oleellisimmat ilmiöt esimerkiksi luontokato ja ilmastonmuutos sekä ratkaisut, kuten kiertotalous.

Seuraavaksi kestävä kehitys integroidaan alan opintoihin. Osaamista kerrytetään erilaisissa kestävän kehityksen oppimisympäristöissä (verkossa/oppilaitoksissa/ulkona/työpaikoilla).

Oppimispolun tuloksena syntyy kestävän tulevaisuuden ammattilainen. Työpaketissa varmistetaan, että kyseinen polku on mahdollinen jokaisessa työpakettiin osallistuvassa oppilaitoksessa. Luomme mallin, jonka avulla myös muut oppilaitokset voivat kehittää omia pedagogisia ratkaisujaan ja oppimisympäristöjään. Tällä hetkellä kestävän kehityksen osaamisen hankkiminen jää helposti erilliseksi ja pieneksi kokonaisuudeksi koko tutkinnossa ja tähän haemme muutosta.

Toiminta

Työpaketti jakautuu neljään kokonaisuuteen:

1. Kestävän kehityksen integrointi eri alojen opetukseen, sekä koulutusmateriaalien ja menetelmien jakamiseen. Hyödynnetään aiempien hankkeiden ja kehitystyön tuloksia. Tuetaan oppilaitoksia ja annetaan ideoita kestävän kehityksen integroimiseksi eri alojen opetukseen ja ammattitaitovaatimusten toteutukseen.

2. Verkkoympäristöjen hyödyntäminen eri aloilla, mm. osana henkilöstön perehdytystä ja opiskelijoiden opintoja sekä verkkokampus etäopintojen mahdollistamisessa.

3. Kestävät fyysiset oppimisympäristöt (myös työelämä). Työpaikkaohjaajien koulutus ja perehdytys kestävällä tavalla toimimiseen. Erilaisten kiertotalouden oppimisympäristöjen kartoittaminen ja mallintaminen.

4. Ulkona oppimisen mahdollisuudet. Avataan ulkona oppimisen menetelmiä ja mahdollisuuksia eri aloilla hyödynnettäväksi. Tuetaan oppilaitoksia työstämään alakohtaiset ympäristökasvatussuunnitelmat.

Kuvassa kaksi pientä lasta juoksee puiston polulla.
Nainen haastattelee toista ihmistä.

Tulos

Osana tiekarttaa luodaan opiskelijan kestävän kehityksen polku, jonka tuloksena opiskelija kasvaa kestävän tulevaisuuden lähettilääksi. Tämän mahdollistamiseksi kootaan ja jaetaan opettajille ja muulle henkilöstölle työkalupaketteja hyvistä käytännöistä, joita he voivat muokata alalleen sopiviksi. Oppilaitoksille esitellään myös erilaisia verkko- ja fyysisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia eri aloille, sekä osallistetaan työelämän edustajia mm. laatimalla koulutus-/perehdytysmateriaalia työpaikkaohjaajille. Osatoteuttajien toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöidään mahdollisesti myös muunlaista sisältöä.

Seuranta

Työpakettiin osallistujien tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti yhteistapaamisissa (verkossa). Lisäksi seurantaa tehdään koko verkostohankkeen toimesta.

Tulossa mm.

  • Kestävän pedagogiikan osallistavien työpajojen sarja opettajille, joissa tunnistetaan toimivat työkalut opetuksessa syksyllä​
  • Työpajat verkko- ja fyysisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä syksyllä 2022
  • Ammatillisen ulkonaoppimisen koulutuksen työpaja Virroilla lokakuussa 2022​
  • Työpajojen tulosten jalkauttaminen kouluihin

Annamme mielellämme lisätietoja!

Mia O’Neill, mia.oneill@sykli.fi, 050 586 0284