Valikko Sulje

Alueiden ja työelämän kehittäminen

Kuvassa paljon ihmisiä epätarkkoina hahmoina, jonka edessä on kaksi kättä kättelee. Kuvassa lukee "innostavaa alueiden ja työelämän kehittämistä".

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä toimii teeman koordinaattorina ja vastaa työn suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksellisuudesta ja seurannasta. Teemassa lisätään vastavuoroisesti vastuullisuusosaamista
työelämän ja oppilaitoksen välillä.

Tavoite

Työelämän ympäristövastuutoimet linkittyvät entistä tiiviimmin yritysten kilpailukykyyn, mikä vaatii koko organisaatiolta uudenlaista vastuullisuusosaamista. Tavoitteena on viedä eri tavoilla ja eri tasoilla (työntekijät, esimiehet ja johto) vastuullisuusosaamista työelämään ja lisätä kestävyysosaamisen ymmärrystä. Tämä lisää välillisesti myös alueiden muutoskyvykkyyttä, kun vuoropuhelua vihreän siirtymän etenemiseen liittyen käydään eri tasoilla. Tavoitteena on myös osallistaa opiskelijat viemään työelämään tietoa vastuullisuudesta.

Kuvassa eri väriset kädet kurkottavat toisiaan kohden.

Toiminta

LHKK on aloittanut vastuullisuuspolkuvalmennuksen työelämälle ja sen kehittämistä jatketaan yhdessä osatoteuttajien kanssa. Vastuullisuuspolkua voi jatkaa eri tasoilla kuten ekoneuvoja, strateginen polku tai osaamisen kehittäjän polku. Myös yrittäjyyden opiskelijoille on oma polku.

Ensimmäinen osio koostuu vastuullisuuspolkuvalmennusten kehittämisestä. Muotoillaan osatoteuttajien kanssa eri kohderyhmille sopivat valmennuspolut. Jatkokehitys toteutetaan valmennusten ja palautteiden perusteella.

Toisessa osiossa opiskelijoita koulutetaan vastuullisuusagenteiksi. Tavoitteena on selkiyttää kestävän tulevaisuuden teemoja ja asioita työssäoppimisen aikana yhdessä työelämän kanssa. Osatoteuttajien kanssa järjestetään työpajoja, joissa laaditaan osallistavia toimenpiteitä opiskelijoille ja työelämälle. Kohderyhmän kanssa jalkautetaan ja arvioidaan teeman tulokset.

Ilmoitustaulu, jossa on erilaisia muistilappuja. Keskellä lukee "Make it happen!".

Tulossa

Sparrausryhmien aikataulu

Sparraustyöpajat järjestetään: 2.5.22, 7.9.22, 21.9.22, 5.10.22, 26.10.22, 9.11.22 ja 23.11.22. Kaikki pajat ovat klo 12-14. Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

Tulos

Yhteistyöverkosto toimii aktiivisesti työelämän kanssa vastuullisuusosaamisen kehittäjänä. Tulos on osa positiivista kädenjälkeä, jossa verkosto kouluttaa, edistää ja laajentaa käsitystä kestävyystaidoista sekä luo ekososiaalista sivistystä.

Seuranta

Seurannalla pyritään tarkastelemaan työelämän osaamisen muutosta ja positiivista viestintää verkoston alueilla. Viestintä, tiedottaminen, tapahtumat ja koulutukset toteutetaan yhdessä koko verkoston kanssa.

Annamme mielellämme lisätietoja työpaketista ja sen toiminnasta!

Yhteyshenkilö:

Tiina Nurmi, tiina.nurmi@lhkk.fi, 040 6620701

“Vahvistetaan ja kehitetään alueiden ja työelämän yhteistyötä!”