Valikko Sulje

Luottamus, rohkeus, kuuntelu – kestävyysmuutoksen mahdollistajat

Useita kukkia kuvassa.

Muutos kohti kestävää ammatillista koulutusta on jo käynnissä. Kuluneet 1,5 vuotta ovat vahvistaneet uskoa siihen, että halua muutoksen tekemiseen ammatillisen koulutuksen kentällä on valtavan paljon. Oppilaitokset ovat erilaisia ja jokainen omassa vaiheessaan, mutta yhteisen suunnan löytämiselle on suuri halu ja tarve. Mikä meitä siis estää? Tietoa, taitoa ja tekniikoita on jo paljon. Yhteinen tahtotilakin löytyy. Paljon on kiinni omasta halustamme muuttua.

Aidon muutoksen aikaansaaminen vaatii pysähtymistä ja kysymistä itseltä, mikä minulle on aidosti merkityksellistä. Mihin haluan omat resurssini käyttää? Mitkä toimintatapani ovat haitallisia, mistä pitäisi oppia pois? Toisaalta riittävän vaikuttava muutos on mahdollista vasta, kun alamme toimia yhdessä ja hyödyntää luovasti toistemme vahvuuksia. Yksin puurtamalla mikään muutos ei edisty.

Johtamisen ja toimintakulttuurin kannalta se tarkoittaa mm. mahdollistavan johtajuuden ja välittävän toimintakulttuurin vahvistumista. Olemassa olevat rakenteet eivät välttämättä tue uudenlaista ajattelua. Uudistavalle ajattelulle tarvitaan myös aikaa. Jatkuva kiire ei vie asioita kohti uutta, vaan saa meidät toistamaan vanhaa.

Ajattelun lisäksi tarvitsemme aikaa myös kohtaamiselle: kuulluksi tulemiselle ja kuuntelemiselle.  Tässäkin tarvitaan johtamisen näkökulmasta niin mahdollistamista, esimerkillä johtamista kuin uudenlaista toimintakulttuuriakin.

Jos puheissa toistuvat jatkuvasti tekemättömät työt, pitkät päivät ja pitämättömät tauot, alkaa ilmiö ruokkia itseään. Jokainen meistä vaikuttaa siihen millaiseksi ilmapiiri ympärillämme muodostuu – hyvässä ja pahassa. Päivissä pitäisi edes välillä olla myös sopivasti väljyyttä antaa ajatuksen vaeltaa, ja mahdollisuuksia pysähtyä juttelemaan työkaverin tai opiskelijan kanssa ilman ennalta sovittua tapaamista.

Vaikka kestävän kehityksen tavoitteiden kirjaukset strategiaan, sekä muut toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat tärkeitä, syntyy merkittävin muutos kuitenkin meissä ihmisissä ja meidän välillämme. Miten voisimme omassa oppilaitosyhteisössämme ruokkia avoimuutta oppia ja poisoppia, ajatella pitkäjänteisesti, arvostaa toisiamme, kuunnella aidosti, luottaa toisiimme ja olla rohkeita muutoksen edessä?

Näitä asioita pohditaan myös kesäkuussa Yyterissä julkaistussa tiekartassa mahdollistavan johtajuuden teeman alla (https://www.thinglink.com/card/1675139763587252226). Laajemmin kestävän kehityksen muutostaidoista löydät tietoa täältä: https://www.innerdevelopmentgoals.org/

Kirjoittaja on kestävän kehityksen asiantuntija Maria Runonen, Perho Liiketalousopisto