Valikko Sulje

Sanoista tekoihin

VASKI-hanke on antanut paljon ajattelemisen aihetta. On tehty osaamislupauksia ja kestävän kehityksen ohjelmia, ehkä jopa harjoiteltu vastuullisuusraportointia tai hankittu Oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti. Ennen kaikkea on pohdittu, mitä kestävä kehitys ja vastuullisuus merkitsee oppilaitoksille, työelämälle ja yhteiskunnalle. Tämä kaikki on erittäin tervetullutta ammatillisen koulutuksen kentälle.

Samalla saamme lukea, kuinka kunnianhimoiset ilmastotavoitteet latistuvat ja työ kestävän kehityksen hyväksi muuttuu vapaaehtoispohjaiseksi talkootyöksi: kuntien ilmastotyön rahoitus tullaan hallitusohjelman mukaan lakkauttamaan ja esimerkiksi energiatukia alennetaan. Ilman tietoa ja tahtoa toimia, vaikuttavia tuloksia ei tulla saamaan.

Ihmisiä salissa.

Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden eteen tehtiin muun muassa Syklin Tulevaisuusfoorumilla huhtikuussa 2023. Kuvaaja Mia O’Neill.

Nyt onkin aika siirtyä sanoista tekoihin. Miten lunastetaan tehdyt osaamislupaukset, miten toteutetaan kestävän kehityksen ohjelmaan kirjatut tavoitteet ja OKKA-sertifikaatin edellyttämät kehityskulut. Miten tarjotaan työelämälle niitä tietoja ja taitoja, jotka motivoivat ja auttavat yrityksiä tavoittelemaan kestävämpää maailmaa. Tarvitaan käytännön toimia ja työkaluja, joilla tehdään kestävyyspuhe todelliseksi.

Käytännön toimia ja työkaluja

Mitä nämä työkalut siis voisivat olla? Yksi tärkeä tekijä on opettajien työn helpottaminen. Jotta opettajat voivat omaksua kiertotalouden tai vähähiilisyyden näkökulmat alallaan, heillä tulee olla mahdollisuus kouluttautua ja laatia uutta koulutusmateriaalia. Koulutuksia järjestetään paljon, muun muassa OPH:n rahoittamaa henkilöstön täydennyskoulutusta tarjoavat monet oppilaitokset. Myös internet pursuaa saatavissa olevaa koulutusmateriaalia, mutta sen kokoaminen ja hyödyntäminen saattaa olla aikaa vievää. Esimerkiksi Ammattilaisen kädenjälki -verkkoalustalta löytyy useita kestävän kehityksen ja vastuullisen ammattilaisuuden kurssia, valmista opetusmateriaalia, jota opettajat voivat hyödyntää koulutuksissaan tai oman osaamisensa parantamisessa. Näiden koulutusten ja resurssien hyödyntäminen vaatii kuitenkin oppilaitosjohdon myönteistä tahtotilaa opettajien osaamisen ja voimavarojen tukemiseen.

Paljon ihmisiä salissa kuuntelemassa komissaarin videotervehdystä.

Ammatillisen koulutuksen tiekartan julkistustilaisuudessa istuimme kaikki yhdessä – siitä on hyvä jatkaa! Kuvaaja Ulla Myllyniemi.

Yhteistyöllä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Opetuksen ja oppilaitostoiminnan kehittämisessä on myös hyvä sauma oppilaitosyhteistyön syventämiseen. Eri oppilaitoksilla on erilaista osaamista, ja meillä on paljon opittavaa toisiltamme. Yhdet ovat pitkällä hiilijalanjäljen minimoimisessa, toiset sosiaalisen kestävyyden edistämisessä ja niin edelleen. Oppilaitosyhteistyötä voi toteuttaa VASKI-hankkeen ohella muissa hankkeissa tai epämuodollisissa kohtaamisissa, opetus- ja suunnittelutyötä voidaan tehdä yhteistyössä tai ostopalveluna toiselta oppilaitokselta, koulutusmateriaaleja voidaan kehittää ja jakaa – jopa opettajavaihtoa voidaan harjoittaa kotimaassa tai työelämäjaksoa höystäen. Koulutuksen järjestäjillä on alakohtaisia ja maantieteellisiä vahvuuksia, joista voidaan kilpailun sijasta ottaa oppia, tehdä yhteistyötä, jopa bisnestä puolin ja toisin.

Kestävyys ja vastuullisuus ovat nyt tapetilla ja haasteet voivat tuntua suurilta. Siksi on keskityttävä käytännön tekemiseen ja sen mahdollistamiseen, koska vain yhdessä tästä päästään eteenpäin.

Kirjoittaja: Mia O’Neill on Suomen ympäristöopisto Syklin toimitusjohtaja ja rehtori, joka arvostaa käytännön kestävyystyötä ja yhdessä toimimista.