Valikko Sulje

Visiosta toimintasuunnitelmaksi

Ammatillisen koulutuksen kumppanuudet

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on osatoteuttajana Vaski-hankkeen työpaketissa työelämän ja verkostojen kehittäminen. Tämä työpaketti oli jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannaltamme erittäin kiinnostava ja siinä nähtiin paljon kehittämismahdollisuuksia, joita hanke voisi edistää. Lisäksi laadittavan tiekartan kannalta nimenomaan työelämäyhteistyön kehittämisellä voisi saada aikaan kestäviä ratkaisuja myös oppilaitosten verkostoissa, jolloin heijastevaikutus olisi iso ja auttaisi koko yhteiskunnan kehittymistä kestävämpään suuntaan.

Työelämäyhteistyötä tehdään kaikissa oppilaitoksissa ja se on luonnollinen osa ammatillista koulutusta. LHKK:ssa useimmilla aloilla kehitetään koulutuksia työelämän tarpeisiin joustavasti ja nopeallakin aikataululla ja koulutuksissa on useimmiten myös vastuullisuusnäkökulma. Olemme myös osa seudulla kehitettyä työllisyydenhoidon Virta-verkostoa, jonka avulla pyritään vähentämään kohtaanto-ongelmaa ja auttamaan työttömiä paremmin työhön, koulutukseen tai muihin palveluihin. Tätä työelämäkokonaisuutta on kuitenkin syytä kehittää yhä verkostomaisempaan suuntaan ja ottaa yritykset ja organisaatiot osaksi koko ekosysteemiä sen sijaan, että yhteistyö olisi satunnaista tai perustuisi vain yksittäisten henkilöiden aktiivisuuteen. Verkostomainen työskentely tulee olemaan tulevaisuudessa keskeinen tapa toimia.


Sanoista tekoihin

Lähdimme purkamaan Vaski-hankkeen visiota toimintasuunnitelmaksi LHKK:n työpajassa 5.6.2023. Koolla oli asiantuntijoitamme pohtimassa työelämäyhteistyön seuraavaa vaihetta. Teemana oli, miten voisimme tehdä laajasti ja verkostomaisesti sekä kestävästi yhteistyötä työelämän kanssa. Pohdimme yhteistyötä myös korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yksi keskeinen ja todennäköinen mahdollisuus olisi oppimisympäristöjen, tilojen ja koneiden yhä enemmän laajeneva yhteiskäyttö sekä yritysten että muiden oppilaitosten kanssa. Työpajamme tuloksena oli konkreettisia ja realistisia, mutta kuitenkin riittävän kunnianhimoisia askelmerkkejä tuleville vuosille. Niistä on hyvä lähteä ammentamaan toimintasuunnitelmaa ja tuloskorttia LHKK:ssa. Uskomme, että ajatuksista on toivottavasti hyötyä myös muille oppilaitoksille hankkeen tiekartassa.

Kirjoittaja on LHKK:n yhtymäjohtaja Maaria Silvius