Valikko Sulje

Vastuulliset pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla

Kuva: Hanna Ruotsalainen

Ammattiopisto Spesia on osallistunut Vaski-hankkeessa työpaketteihin kestävyystiekartta ja pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt (1 ja 4). Ammattiopisto Spesian pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt- hanke toteutettiin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kehittämisenä. Kehittämistyö painottui arjen opetustyön ja toiminnan kehittämiseen. Kodinhuoltajien, toimitilahuoltajien ja kiinteistönhoitajien työssä vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat esillä päivittäin. Se näkyy mm. työtehtävissä, raaka-aineissa ja välineissä sekä puhdistusaine valinnoissa.

Ulkona oppimista ja yhdessä tekemistä
Hankkeessa tuotettiin materiaalia (Moodlerooms) tarinnallisin keinoin opiskelijoiden matkasta kestävän kehityksen kiertotalouden oppimisympäristöön. Yhteistyökumppaniksi saimme Keravalla toimivan kestävän elämän siirtymäliikkeen Jalotuksen. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden luontokokemusta ja ympäristötietoisuutta ja tehdä erilaisia pihatöitä. Jalotuksen ympäristö sopii tarkoitukseen erittäin hyvin. Lisäksi kurssilla voi hyödyntää Perhon Green City:n ulkona oppimisen mahdollisuuksia koulutuksen materiaalia. Kannustamme opiskelijoita miettimään ja toteuttamaan myös oman ekoteon. Kokemuksesta voimme sanoa, että ulkona oleminen ja yhdessä tekeminen oli opiskelijoiden mielestä mukavaa ja voimaannuttavaa.

Tempauksista uutta virtaa
Monenlaiset teemahetket, kuten kiertotalouskarnevaalit innostivat osaamisaloja kehittämään opetustaan vastuullisuus huomioiden. Samalla ne antoivat iloa arkeen ja vaikuttivat meidän kaikkien omaan hyvinvointiin. Lisäksi saatiin kestävää kehitystä näkyväksi opetuksessa ja käytännön elämässä.

Jätteiden lajittelu/kiertotalous sai rauhallisen oppimisympäristön. Ohjeiden valintaan pyydettiin opiskelijoiden mielipidettä. Valitut ohjeet kiinnitettiin myös kampuksen jätekatoksiin, auttamaan meitä kaikkia kierrätyksen kiemuroissa. Kiinteistönhoidon osaamisalalla on myös luovuttu osittain polttomoottorikoneista ja vaihdettu niitä sähkökäyttöisiksi.

Paikallisesti tarjottavaan tutkinnon osaan syntyi teoriaosuus, mikä täydentyy tutkinnon osaksi käytännön työtehtäviä tekemällä paikallisissa yrityksissä. Vaate- ja tekstiilihuolto tutkinnon osaan tuotettiin puuvilla materiaalina ja kuluttaminen osio. Tätä täydentää tuunauspaja, jossa käytettyihin tekstiileihin voidaan painaa kuvioita.

Kuva: Pekka Oksanen

Apua hankkeen verkostolta
Hanketyön haasteina pidettiin alkuvaihetta ja aikataulutusta, joka helpottui kehittämistyön edettyä ja selkiydyttyä. Muutamalla opettajalla oli myös vaikeuksia aikatauluttaa hanketyö. Opettajat saivat apuja osallistumisesta kehitystyötä tukeviin koulutuksiin, tsekkaus palavereihin sekä asiantuntija luentoihin. Hanketyön hyötyjä ovat opetusmateriaalit ja oppimisympäristöt, joita voi jatkossakin hyödyntää. Kestävän kehityksen laajassa kokonaisuudessa on hyvä muistaa, että pienilläkin teoilla on iso merkitys.

Kirjoittaja on pedagoginen asiantuntija Sirja Rousi, Ammattiopisto Spesia.