Valikko Sulje

Maailman muutoksessa ammatillisten osaamistarpeiden muutosvauhti kiihtyy

Maailma ympärillämme ei ole entisensä. Luonnon monimuotoisuuden kuihtuminen, saasteiden aiheuttama ympäristön pilaantuminen ja ilmastonmuutos ovat kriisejä, jotka vaativat välitöntä ja vaikuttavaa toimintaa. Näiden myötä osaamisen kehittämisen haasteet ovat kriittisempiä kuin koskaan. Me kaikki tarvitsemme ymmärrystä ja taitoja, joiden avulla luomme itsellemme ja lapsillemme kestävän tulevaisuuden.

Tulevaisuudessa menestyminen ei rajoitu enää perinteisiin taitoihin, vaan tarvitaan myös uusia kyvykkyyksiä. Kestävyysosaaminen, joka voi näyttäytyä alan mukaan esimerkiksi resurssitehokkuus-, energiatehokkuus- tai raportointiosaamisena, onkin noussut yhdeksi kysytyimmistä taidoista.

Mutta kuinka moni meistä kokee olevansa täysin valmis kohtaamaan tulevaisuuden?

Oikealla osaamisella vaikutetaan ja luodaan jopa kestävyysinnovaatioita

Organisaatiot tarvitsevat osaajia, jotka ymmärtävät kestävän kehityksen vaatimukset ja vaikutukset liiketoimintaan, sekä osaavat sovittaa ne osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa. Ei ole toimialaa, jolle kestävyys ja vastuullisuus olisi valinnainen tehtävä. Ne ovat kaikille välttämättömyys. Kestävyysosaaminen vaikuttaa liiketoiminnan menestykseen, kannattavuuteen, innovaatioihin, päätöksentekoon ja strategisiin suunnitelmiin. Tiedämme myös, että vastuu ei voi levätä vain muutaman osaajan harteilla. Jokaisen meistä on otettava uudenlaisen ammattilaisen rooli muutoksessa. Se tarkoittaa rikkoutumatonta ketjua strategisista tavoitteista aina jokaisen osaajaan työpöydälle, nostokurjen nokkaan ja mopin varteen.

Ammatillisen kouluttajan rooli muutoksessa on merkittävämpi kuin koskaan

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen alkaa osaamisesta. Meidän ammatillisen koulutuksen ammattilaisten on aika haastaa itsemme ja organisaatiomme. On aika kehittää omaa osaamista, ja osallistua kestävyyskeskusteluun. Kouluttajan roolissa emme tarvitse vain tietoa, vaan myös raikasta ajattelua, joka ylittää perinteiset rajat ja luo uusia mahdollisuuksia. Oppilaitoksina ja kouluttajina meillä suurempi mahdollisuus vaikuttaa tulevien sukupolvien elämänlaatuun ja maapallon tilaan, kuin oikeastaan millään muulla ammattiryhmällä. Aika huikeaa, eikö ole?!

Ympäristökasvatuksen ja kestävyyskoulutuksen keskiössä näkee usein sanat transformatiivinen oppiminen ja ekososiaalinen sivistys. Transformaatio tarkoittaa merkittävää tietoisuuden tason muutosta, mullistusta. Yksilön maailmankuva ja käsitys todellisuudesta muokkautuvat täysin uuden ymmärryksen valossa, ja samalla hänen toimintansa muuntuu vastaamaan uutta tietoa. Kyseessä on niin merkittävän laatuinen oivallus, että mikään sen jälkeen ei näytä olevan enää samoin kuin ennen.

Meidän kouluttajien pitäisi kyetä aikaansaamaan opiskelijoissamme näitä transformatiivisia oivalluksia ja sitä seuraavaa transformatiivista toimintaa. Itse ajattelen, jotta kykenemme siihen, meidän pitää ensin itse kokea transformatiivinen ja mullistava oivallus.

Tehtävämme on sytyttää muutosta

Yksi isoimmista ajattelun mullistuksista, jonka itse olen kokenut, on ollut nähdä, miten tärkeää yhdessä tekeminen on – ja miten paljon se voi muuttaa. Vaski-projektissa me oppilaitosten edustajat olemme tehneet sekä yhdessä että johtaneet myös sisäisesti omissa organisaatioissamme kestävää muutosta. Olemme oivaltaneet, oivalluttaneet ja luoneet yhdessä kestävää kulttuuria. Sellaista ei saa kukaan toteutettua yksin. Vaikka osaamisen haasteet ovat todellisia, niiden ratkaiseminen on mahdollista. Parasta on kun näemme, miten voimme ratkaista isoja ja vaikeita kysymyksiä yhdessä. Se on yhdessä tekemisen voima! Afrikkalainen sananlasku sanoo: “Jos haluat kulkea nopeasti, kulje yksin. Jos haluat päästä perille, kulje yhdessä toisten kanssa.”

Kestävyysosaamisen keskiössä ovat tarttuvat oivallukset

Muutoksen tekijän tehtävä on olla kuin tulitikku. Voimme sytyttää muutoksen tulen muissa, mutta meidän vastuullamme ei ole sen ylläpitäminen. Sekin on lohduttava oivallus, jonka olen saanut. Olisi kiva kuulla, mikä on ollut sinun suurin kestävän kehityksen mullistava oivalluksesi. Miten voisit sytyttää sen muissa?

Tämän artikkelin kirjoittaja Miisa Helenius vastaa Taitotalon kehityshankkeista ja -projekteista. Miisan mielestä kestävyyden johtaminen on aikakautemme tärkeintä johtajuutta. Jokainen meistä toteuttaa sitä omalla tavallaan työssään ja elämässään, positiostaan riippumatta.