Valikko Sulje

Hållbarhetskompetens och en hållbar arbetskarriär

Kestävävyyskakku-kuvio. Siinä on esitetty kestävän kehityksen tavoitteet kolmessa kerroksessa, jossa alimmassa in ilmasto, toisena sosiaalinen ja kolmantena ekonomia.
Kestävävyyskakku-kuvio. Siinä on esitetty kestävän kehityksen tavoitteet kolmessa kerroksessa, jossa alimmassa in ilmasto, toisena sosiaalinen ja kolmantena ekonomia.

Hållbar utveckling som ämne är väl integrerat i innehållen och målen för småbarnsfostran, den grundläggandeutbildningen och för yrkesutbildningen. Men vi behöver bli bättre på att omsätta mål och innehåll till färdigheter och handlingar. Fram för allt när det gäller de utmaningar vi globalt står mitt i. Det finns ett tydligt behov av ökade hållbarhetskompetenser. Det behöver det ske en kunskapsökning både individuellt och kollektivt, i handling och i värderingar, för att trygga ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har enorma mängder kunskap om de miljömässiga hot som vi tyvärr långt själva skapat. Vi måste också vara nyckeln till lösning.

I ett samhälle och arbetsliv som snabbt förändras behöver kompetens förnyas och ökas kontinuerligt.

För att uppnå de globala målen behöver personer i arbetsför ålder klara av och få förutsättningar att hantera de förändringar som sker, och behöver ske framöver på arbetsmarknaden och inom den egna arbetskarriären. Individernas goda grundläggande färdigheter, kapacitet att lära sig nya saker och uppdatera tidigare kompetenser under hela livet och arbetskarriären spelar en avgörande roll i förändringen.

Cirkularitet bygger på resurseffektivitet och återkopplande systemtänk. Det handlar om att minska mängden resurser som används, och speciellt mängden som går förlorade. Ett cirkulärt tänk bör implementeras också i en hållbar arbetskarriär. Det kan göras genom det kontinuerliga lärandet. Vi behöver skapa återkommande cirkulära processer i arbetskarriären för att upprätthålla och öka kunskap och kompetens, men också välmående, arbetsförmåga och engagemang i arbetet för att på så sätt tar till vara de mänskliga resurserna. Behålla värdet i personalkapitalet och återskapar resurser om och om igen. Kunskap är en av de saker vi faktiskt kan och bör konsumera frikostigt. Jag är övertygad om att kunskap, kompetens och samarbete är nyckel till att människor kan fungera tillsammans i olika samman hang, lyckas i att utföra de saker man tillsammans tar sig an och genom detta också stärka sitt eget välmående.

Möjligheter till och även en förväntan om systematisk kunskapshöjning genom kontinuerlig utveckling av kompetenser och färdigheter gäller i synnerhet utbildningsanordnarnas personal. För att utbildningsanordnare på ett kvalitativt och trovärdigt sätt ska kunna erbjuda kompetenshöjning och upprätthålla kontinuerligt lärande för andra så måste dessa förutsättningar också tryggas för den egna personalen, och göras i tätt samarbete mellan utbildning och arbetsliv.

Ta tillfället i akt att leva lite enklare nu under sommarmånaderna.  Njut av den fantastiska naturen, och värna om den. Försök skapa rutiner som gör att du kan bidra till en hållbarare framtid. Själv ska jag och min familj bland annat ge akt på vattenförbrukningen med hjälp av duschtimer.

Med önskan om en skön sommar,

Carolina Isomaa

Ansvarig koordinator för strategier och planering

Optima

Useita ihmisiä katsomassa tietokonetta.