Valikko Sulje

Kpedun kestävän kehityksen työ lisää ammattitaitoa ja hyvinvointia

Kestävä kehitys Kpedussa aloittain. 1. on toiminnassa kaiken läpäisevä periaate. 2. on näkyvästi osa arkea. 3. on yhdessä tekemistä. 4. osallistaa kaikkia toimimaan vastuullisesti.5. lisää ilmastoviisautta ja ympäristövastuuta. 6. lisää ammattitaitoa ja hyvinvointia. 7. on yhteiskuntaa ja työelämää uudistava. 8. on tulevaisuutta ennakoivaa. 9. arvioidaan keke-sertifioinnilla.

Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen merkitys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Kestävä kehitys Kpedussa aloittain. 1. on toiminnassa kaiken läpäisevä periaate. 2. on näkyvästi osa arkea. 3. on yhdessä tekemistä. 4. osallistaa kaikkia toimimaan vastuullisesti.5. lisää ilmastoviisautta ja ympäristövastuuta. 6. lisää ammattitaitoa ja hyvinvointia. 7. on yhteiskuntaa ja työelämää uudistava. 8. on tulevaisuutta ennakoivaa. 9. arvioidaan keke-sertifioinnilla.

Työhyvinvointi mielletään usein työsuhde-etuuksiksi, liikuntavuoroiksi tai tyhy-päiviksi, mutta käytännössä työhyvinvointi koostuu kuitenkin arjen perusasioista. Oman ja koko organisaation työn merkitykselliseksi kokemisen ja työyhteisön arvojen omaksumisen päälle on hyvä rakentaa työhyvinvoinnin perustaa. Sitä, että työntekijä tietää työnsä tavoitteet ja hänellä on työhönsä riittävä ja sopiva osaamisen taso. Kun työssä saa sopivasti haastaa itseään, sen olematta kuitenkaan liian vaativaa osaamistasoon nähden, pysyy motivaatio seuraavaan päivään, viikkoon ja vuoteen korkealla. Työn mielekkyyttä lisää se, että työntekijällä on mahdollisuus kehittyä työssään.

Autonomian tunteeseen vaikuttaa työntekijän mahdollisuus itse suunnitella ja vaikuttaa työn aikataulutukseen.  Esihenkilön ja myös kollegoiden palaute on tärkeää – kiitos ei kulu, vaan päinvastoin!

Toimivat työvälineet ja -olosuhteet ovat olennainen osa työhyvinvointia, ja nykyään kiinnitetäänkin paljon huomiota ergonomiaan ja työvälineiden soveltuvuuteen. Työpaikkojen työsuojelu on siirtynyt yhä enemmän ennaltaehkäisevään turvallisuuden ja työsuojelun kulttuurin edistämiseen. Turvallisten työolojen edistämiseksi tehdään jatkuvaa työtä.

Kpedun keke-kartta osallistaa koko oppilaitoksen toimialoittain mukaan kestävään kehitykseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin.

Hyvästä työhyvinvoinnista kertoo se, että aamulla on mukava lähteä töihin. Työyhteisössä on hyvä olla, kun työpaikalla vallitsee hyvä ilmapiiri, huumori kukoistaa työkavereiden kesken ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Työyhteisössä koettu psykologinen turvallisuus tiivistää yhteisön toimintaa. Se antaa myös työntekijöille mahdollisuuden kehittämiseen ja muutosideoiden esittämiseen.

Elina Seppä-Jokela

Jokaisen työ tärkeää

Ammatillisen koulutuksen tehtävä on positiivinen. Saamme olla mahdollistamassa osaamisen kehittymistä ja ihmisenä kasvamista. Työyhteisöissämme jokaisen työ on tärkeää ja jokainen meistä voi vaikuttaa positiivisen ilmapiirin rakentamiseen – ja VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeen teemoilla luoda entistä kestävämpää huomista.

Kestävä työhyvinvointi ei ole temppusarja, vaan se rakentuu hyvästä, laadukkaasta arjesta!

Henkilöstöä tutkimassa yhdessä työpajan tuloksia.

Työyhteisössä on hyvä olla, kun työpaikalla vallitsee hyvä ilmapiiri, huumori kukoistaa työkavereiden kesken ja onnistumisista iloitaan yhdessä.

Elina Seppä-Jokela

Teksti: Henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö Elina Seppä-Jokela, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä