Valikko Sulje

Keuda palkittiin kestävän kehityksen työstään OKKA-säätiön sertifikaatilla

Kasvihuoneessa kolme henkilöä seisomassa.
Keudan palvelualojen toimipiste.

Kesäkuun ensimmäisinä päivinä Keudassa järjestettiin mittava OKKA-säätiön kestävän kehityksen auditointi kiikarissa kunnioitettava Kestävän kehityksen sertifikaatti. Sertifiointiin oppilaitos on saanut tukea Vaski-hankkeen yhteistyöverkostosta ja työpaketista 3 Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri kevään ajan. Palataanpa vielä hieman kauemmas ajassa taaksepäin Keudan ensimmäiseen sertifiointiin.

Vasemmassa kuvassa Keudan palvelualojen toimipiste Järvenpäässä. Toimipisteen kulttuurimaisema ja historialliset rakennukset on säilytetty ja ylläpidetty tähän päivään saakka. Alla olevassa kuvassa opiskelijoiden Zumba-hetki Keudan hyvinvointiviikolta 2020.

Viime vuonna 2021, voimistettiin KeKe-työtä Keuda-tasoisesti kymmenen toimipisteen kesken. Yhdessä tehtiin itsearviointi kestävän kehityksen nykytilasta ja määritettiin toiminnalle tavoitteet ja toimenpiteet.

Keudan kestävän kehityksen tavoitteita ja toimenpiteitä voi seurata KeudaVilkku -järjestelmästä. Vuosi 2021 huipentui EkoKompassi-sertifikaattiin, joka myönnettiin oppilaitokselle ympäristövastuullisesta työstä. Tässä tarkasteltiin Keudan vastuullisia hankintoja, jätehuollon uudistusta, vastuullisuusviestintää ja kemikaalien hallintaa. EkoKompassi-työssä ei jääty laakereille lepäämään, vaan lähdettiin työstämään kattavaa hiilijalanjäljen laskentaa kuuden kunnan alueella toimivasta oppilaitoksesta.

Opiskelijoita jumppaamassa oppilaitoksen pihalla.

Kattava auditointi

Kesäkuun kestävän kehityksen auditoinnissa kierrettiin Keudan toimialoja, tutustuttiin opetukseen ja keskusteltiin kattavasti johdon, asiantuntijoiden, opettajien ja yhteisten palveluiden edustajien kanssa. Kolmen päivän aikana auditoija pääsi sukeltamaan syvälle Keudan arvoihin ja monimuotoiseen toimintaan.

Viimeinen päivä varattiin pelkästään keskustelulle sosiaalisesta kestävyydestä ja yhteisön hyvinvoinnista.

Miten Keudassa huomioidaan opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen?

Nostoja löytyi suunnitelmista käytäntöihin. Uudistunut oppimisen tuki valmistui sopivasti toukokuussa, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon suunnitelma sekä kiusaamisen ja häirinnän vastainen suunnitelma on päivitetty ja ohjaavat toimintaa. Myös liikunnallisia ja kulttuurisia palveluita on järjestetty pitkin vuotta aina joulukonsertista frisbeegolfiin. Keudan aktiiviset ja vastuulliset kumppanit ovat mukana tapahtumissa. Keudan henkilöstö on voinut myös nauttia suomalaisesta stressinlievityksen tavasta – rantasaunan löylyistä Tuusulanjärven maisemissa. Opiskelijoiden tukena toimivat välittävät Keudaattorit, tuutorit, opot ja opettajat sekä koko henkilöstö. Oppilaskunta KUOMA ottaa toiminnassaan kantaa opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen ja on kehittänyt omia vastuullisuustekojaan. KUOMA järjestää myös teemapäiviä liittyen yhdenvertaisuuteen ja hyvinvointiin, kuten viimeisin Mielenterveyttä käsittelevä päivä keväällä. Yhdenvertaisuus ja opiskelijoiden tukeminen näkyvät Keudassa läpileikkaavasti kaikessa tekemisessä. Ketään ei saa syrjiä tai kiusata, ja jokainen voi edetä opinnoissaan itselleen sopivaa polkua. Jokainen on arvokas omana itsenään.

Kaksi vihreää kädenjälkeä.
60

Käytännön kestävyystekoja

Keuda on mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa. Olemme sitoutuneet luomaan parempaa työelämää ja vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Panostamme syrjimättömyyteen ja työhyvinvointiin sekä oikeudenmukaiseen rekrytointiin. Haluamme osoittaa tukemme myös Ukrainan kriisiin, ja keräsimme keväällä lahjoituksia Punaisen Ristin Ukraina -kampanjaan. Huomioimme myös ukrainalaiset koulutusten tarjonnassa ja valinnoissa. Keudan 60 vuotisen juhlavuoden kunniaksi on avattu myös 60 Vastuullista tekoa -kampanja, johon on kerääntynyt noin kolmisenkymmentä tekoa. Keuda on myös mukana VASKI-hankkeen opiskelijoiden somekampanjassa tulevana lukuvuotena innostamassa opiskelijoita ja henkilöstöä vastuullisuustekoihin.

Kestävyyden arviointi

Organisaatiolle sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden arviointi omassa tuotantoketjussa tai toimintaympäristössä on haastavaa ja kallistakin, ja siksi vastuullinen organisaatio voi palkata ulkoisen asiaan kouluttautuneen arvioijan tarkastamaan toiminnan jokaisen vaiheen. Näin saadaan puolueettomasti arvio organisaation vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tilasta sekä kehittämisehdotuksia.

Keudan auditoinnissa arvioitiin moniulotteisesti sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. Keuda oli onnistunut ahkerassa työssään. Auditoinnin viimeisen päivän yhteenveto kuului näin:

Keudalaiset ovat onnistuneet hienosti! onnistunut ja kunnianhimoinen strategia on ”herätetty” eloon. Yhdessä tekeminen, työkaverin tuki näkyy selvemmin ja eri alojen kestävyystaitoja edistäviä kumppanuuksia on tuotu kaikkien tietoon.

VASKI-hanke tukee kestävän tulevaisuuden taitojen monipuolista kehittämistä.

Ydintoiminta, koulutus ja opiskelijat, on keskiössä ja yhteiskehittämiseen on löydetty aikaa.

Strategian mukaisia vastuullisuus- ja kestävän Keudan mukaisia valmiuksia, osaamista on lisätty kaikissa henkilöstöryhmissä monilla eri tavoin.

Keudalaiset ovat ylpeitä vastuullisesta suunnastaan. Kestävän kehityksen työ ei ole valmis, mutta meillä on todennetusti oikea suunta. OKKA-säätiön Kestävän kehityksen sertifikaatti myönnettiin Keudalle onnistuneen auditoinnin päätöksenä. Tästä on hyvä jatkaa.

Jenna Kauppi
Kasvihuoneessa kolme henkilöä

Kuvassa vasemmalla auditoija Anu Teppo LHKK:sta, keskellä vastuupuutarhuri Risto Kononen Keudasta ja oikealla Vastuullisuuden ja Kestävän kehityksen koordinaattori Jenna Kauppi Keudasta tutustumassa Mäntsälän Saaren kartanon puutarhapuoleen.

Iloista elokuuta kaikille,

Jenna Kauppi

Vastuullisuuden ja Kestävän kehityksen koordinaattori

Tutustu OKKA-säätiön sertifiointiprosessiin

Kestävä kehitys johtamiseen, opetukseen ja arkeen – Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi (koulujaymparisto.fi)