Valikko Sulje

Kestävän kehityksen vuosi Lappiassa

Lappiassa on tehty kestävän kehityksen hengessä monenlaisia toimenpiteitä vuosien varrella. Vuonna 2021 Lappiassa päätettiin kuitenkin ottaa suunnitelmallisempi ote kestävyyteen, koska oppilaitokset ovat yhä tärkeämmässä roolissa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eteenpäin viejinä. Lisäksi työelämä vaatii kestävyystaitoja yhä enemmän myös Lapin alueella. Tässä blogissa on poimintoja kestävän kehityksen työstä Lappiassa lukukaudella 2021-2022 kestävän kehityksen asiantuntijan näkökulmasta.

KEKE-työtä tiimeissä

Kestävän kehityksen työ lähti kunnolla käyntiin syksyllä 2021 määräaikaisen kestävän kehityksen asiantuntijan palkkaamisella ja kestävän kehityksen tiimin perustamisella. KEKE-tiimissä on melko kattava otanta henkilöstöstä sekä opiskelijajäsen. Vuoden aikana perustettiin myös kestävän kehityksen opiskelijatiimi. Jo ensimmäisessä kokoontumisessa opiskelijat toivat monipuolisesti esille toiveitaan oppilaitoksen kestävän kehityksen työhön.

Kuvassa Lappian kestävän kehityksen opiskelijatiimi ensimmäisessä kokoontumisessa Kemin Tietokadun kampuksella helmikuussa 2022. Opiskelijoiden toiveesta kokoonnuttiin saman pöydän ääreen. Kuvaaja kuraattori Petri Sakko

Kaksi naista tarjoamassa pussukoita pöydän takana. Pöydän päällä on infoa biojätteestä sekä kannustus, ottaa ruokaa vain niin vähän

Perusasiat kuntoon ja kampanjointia  

Kestävän kehityksen työn alkuvaiheessa opiskelijoilta ja henkilöstöltä saadun palautteen perusteella kävi selväksi, että kierrätysasiat ja jätehuolto kaipaavat ryhtiliikettä. Kuten aina, perusasiat pitää laittaa ensiksi kuntoon, jotta voidaan edetä kestävän kehityksen polulla.

Lautashävikkiasiaa on myös nostettu esille vuoden aikana, sillä siihen meistä jokainen voi itse vaikuttaa. Toukokuussa 2022 ravintoloissa järjestetyssä lautashävikkikampanjassa jaettiin ruokailijoille elintarvikealan opiskelijoiden tekemiä makeispussukoita samalla, kun hoksautettiin lautashävikistä. Kampanja onnistui hienosti, sillä lautashävikki väheni kampanjapäivinä tuntuvasti. Lisäksi ravintoloissa on vuoden aikana tehty monenlaisia kestävyyteen liittyviä toimenpiteitä, muun muassa biovaaka on otettu käyttöön.  

Kuvassa kestävän kehityksen asiantuntija Anu Rautiala ja hankeasiantuntija Päivi Korttilalli kampanjoivat lautashävikin vähentämiseksi, kuvaaja Virpi Ylisirkka

Kestävä kehitys opetuksessa

Opiskelijoita on osallistettu jokavuotiseen energiansäästöviikkoon (Motiva) opettajien johdolla. Syksyllä 2021 aiheena oli energiateot. Vuoden aikana kuvallisen ilmaisun opiskelijat ovat suunnitelleet muun muassa julisteita kestävän kehityksen kampanjoihin osana opintojaan. Elintarvikealalla on myös perustettu keväällä 2022 laatikkoviljelmä syksyn opetuksen yrttitarpeita varten. Vuoden kiertotalousoivallus on biodieselin valmistuskokeilu elintarvike-, ravintola- ja cateringalan munkki- ja ruokaöljyistä. Biodieselin valmistuskokeilu tehdään prosessiteollisuusalan opetuksessa syksyllä 2022, kun käytettyä ruokaöljyä on kertynyt riittävästi. Mikäli biodieselin valmistus onnistuu, voidaan sitä käyttää oppilaitoksen omassa toiminnassa maatalousalalla.

Kuvassa Lappian elintarvikealan opiskelijat perustavat laatikkoviljelmää yrttikasveille Tornion kampuksella, kuvaaja elintarvikealan lehtori Kristiina Pääkkö

Kaksi kättä, jotka kurkottavat toisiaan kohden ja keskellä on palapelin palat.

Tulevaisuuden näkymät

VASKI-hanke käynnistyi juuri sopivaan ajankohtaan Lappian näkökulmasta. Laaja VASKI-hanke tukee meidän kestävän kehityksen työtä ja antaa siihen hyviä eväitä. Hiilijalanjäljen laskentatyö on jo aloitettu, kiitos työpaketin ydinryhmän tuottaman selkeän laskentatyökalun ja ohjauksen. Myös hankkeessa tuotettu koulutus- ja opetusmateriaali tulee todella tarpeeseen.

Vuoden aikana Lappiassa on myös laadittu ensimmäistä kestävän kehityksen ohjelmaa. Suunniteltuja tavoitteita ja toimenpiteitä on paljon, jotta kestävä kehitys sisältyisi kaikkeen oppilaitoksen toimintaan. Oppilaitokselle tärkeintä ovat meidän opiskelijamme, joiden kestävyystaitojen vahvistaminen tulisi olla tulevaisuudessa keskiössä. Tämä ei tapahdu ilman osaavaa henkilöstöä. Kuten VASKI-hankkeessa on korostettu, kestävyystyö on prosessi. Asiat eivät tule valmiiksi hetkessä, mutta on tärkeää suunnitella ja viedä asioita koko ajan eteenpäin kohti tavoitteita. Erittäin antoisa ja mielekäs vuosi kestävän kehityksen asiantuntijana on osaltani päättymässä ja työ on osoittanut henkilöresurssien tarpeen. Tämäkään homma ei mene itsekseen eteenpäin.

Kirjoittaja: Anu Rautiala, kestävän kehityksen asiantuntija, Ammattiopisto Lappia