Valikko Sulje

Tavoitteena hiilineutraali Helsinki Business College Oy vuonna 2030

Toimistossa ihmiset katsovat esittelijää.

Helsinki Business College Oy laski hiilijalanjälkensä kevään 2021 aikana. Olemme myös aktiivinen WWF:n Green Office-toimija jo kymmen vuoden ajalta. Tämän lisäksi olemme tehneet ja yhä erittäin kiinnostuneita tekemään kestävän kehityksen kehittämishankkeita alan asiantuntijoiden kanssa.

Hiilineutraali yhteiskunta. Kuvassa musta sulka.

Hiilineutraali yhteiskunta tuottaa kasvihuonekaasuja vain sen verran, kuin se itse samassa ajassa pystyy sitomaan. Jotta Suomesta voidaan tehdä hiilineutraali, meidän on kiinnitettävä kestävä kehitys kaikkine yritysten ja oppilaitosten toimintaan ja minimoitava päästöt. Hiilijalanjäljen määrittäminen on yrityksen ensiaskel vähäpäästöisten tai hiilineutraalien palvelujen tarjoamiseen.

Helsinki Business College Oy:n tavoitteena on toimia kestävällä tavalla. Helsinki Business College Oy:ssä käynnistettiin maaliskuussa 2021 hiilijalanjäljen laskenta. Merkittävimmät hiilijalanjälkeä kasvattavat tekijät toiminnassamme liittyvät liikkumiseen ja matkoihin, kiinteistöihin, ruokapalveluihin ja hankintoihin. Laskennassa huomioitiin kiinteistöjen energiankulutus ja jätemäärät, henkilöliikenne sekä tuotelajikohtaiset hankinnat.

Kuvassa junakiskot metsän keskellä.

Hiilijalanjäljen laskenta perustui ympäristöasioiden mallinnukseen

Tabletti, jossa diagrammi. Myös paperitulosteita taustalla.

Hiilijalanjäljen laskenta perustui TkT Tuula Pohjolan vuonna 1999 väitöskirjassaan kehittämään yrityksen ympäristöasioiden mallinnukseen.  Mallinnus perustuu yrityksen toiminnan ydin- ja tukiprosessien analysointiin sekä toiminnan ympäristötekijöiden määrittelyyn. Oppilaitoksen prosessien hiilijalanjälki ilmoitetaan CO2eqv/hlö. Helsinki Business College Oy:n hiilijalanjälki oli vuonna 2020 1073 tn CO2eqv eli 460 kg/hlö.

Hiilijalanjälkilaskennan lopputulos ilahdutti

Olimme oikein tyytyväisiä tulokseemme. Erityisesti ilahdutti henkilökunnan vastuullinen toiminta. Kun kiinnitämme vielä hiukkasen huomiota kestävään kehitykseen, saamme tuloksia vieläkin pienemmiksi. Tämä on meille tärkeä asia, totesi toimitusjohtaja Antti Loukola.

Hiilijalanjäljen laskemisen tehokas projekti vei meiltä aikaa noin kolme kuukautta. Laskennan avulla löydetään mahdolliset ongelmat, ja päästään etenemään suunnitelmien ja toiminnan tasolle tehokkaammin. Projektiryhmään osallistuivat asiantuntija Tuula Pohjolan lisäksi Helsinki Business College Oy:stä talousjohtaja Outi Hieta, kehittämispäällikkö Jouni Hytönen sekä projektipäällikkönä toiminut kehittämisasiantuntija Helena Miettinen.

Kuvassa: Kirsi Järvinen, Outi Hieta, Jouni Hytönen, Helena Miettinen, ja Riitta Antikainen (selin).

Kuva: Tuija Poijärvi.

Kuvassa: Kirsi Järvinen, Outi Hieta, Jouni Hytönen, Helena Miettinen, ja Riitta Antikainen (selin). Kuvan on ottanut Tuija Poijärvi.
Puistossa pyöräilijä pyöräilee mäkeä ylös.

Laskennasta toimenpide-ehdotuksiin

Projektin tuotoksena muotoilimme toimenpide-ehdotukset hiilijalanjäljen pienentämiseksi: sertifioidun uusiutuvan sähköenergian hankinta, kierrätyksen tehostaminen sekajätteessä ja biojätteen vähentäminen, tulostuksen vähentäminen, hankintojen kokonaisvaltainen tarkastelu, mukaan lukien pakkausmateriaalit, sekä julkisen liikenteen tehokas käyttäminen sekä opiskelijoiden että henkilöstön toimesta.

Erityisesti meitä ilahdutti laskennassa ilmitullut opiskelijoiden ja henkilöstön hiilineutraali liikkuminen. Erimerkiksi lähijunan käyttö ja pyöräily sekä kävely ovat hiilineutraalia toimintaa. Meille on myös helppo tulla julkisilla, sillä oppilaitoksenne sijaitsee aivan Pasilan aseman naapurissa.

Kestävien valintojen tekemiseen kannustetaan

Hiilijalanjäljen pienentäminen ohjaa valintojamme hankinnoissa, toimintatavoissa ja prosesseissa. Henkilöstöä ja opiskelijoita tuetaan ja kannustetaan kestävien valintojen tekemisessä. Seuraava laskentaraportti julkaistaan vuodesta 2024. Helsinki Business College Oy tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030.

Meille on myös myönnetty WWF:n Green Office -merkki tunnustuksena ansiokkaasta työstä kierrätyksen ja kestävän kehityksen puolesta. Tämän lisäksi edistämme kestävää kehitystä kehittämishankkein, tutkimuksin ja yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Toimistossa ihmiset katsovat esittelijää,

Vastuullisen toiminnan johtaminen syntyy meillä innostuksesta edistää kestävää kehitystä ja henkilöstön kannustamista arjen ekotekoihin. Kerromme mieluusti lisää ja teemme yhteistyötä!

Lisätietoja: Helena Miettinen, kehittämisasiantuntija (HTM), helena.miettinen@bc.fi, +358 44 77 56 383