Valikko Sulje

WinNovan keke-työ

Sanapilvi. Kolme henkilöä piirrettynä. Vastuullisuus. Työmatkapyöräilyn tukeminen. Ehkäistään syrjäytymistä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sosiaalinen vastuu. Kuluttaminen. Elinkaariajattelu. Energiatehokkuus, on-off. Harkitut hankinnat. Ollaan esimerkkejä opiskelijoille. Jätteet ja kierrätys.. Siisteys ja viihtyvyys. sujuvan kierrätyksen mahdollistaminen. Kierrätysopas. Tehdään pieniä tekoja arjessa. Kestävän kehityksen teemapäivä. Mukamas by Maija.
Paljon erilaisia ihmisiä samassa abstraktissa kuvassa.

Perjantai-iltapäivän antia

WinNovassa järjestettiin lokakuun puolivälissä henkilöstöpäivä. Päivän aikana kuultiin winnovalaisten ajatuksia vastuullisen ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Päivä koostui kolmesta osiosta:

  • turvallisuusosaaminen ja -asenne WinNovassa
  • henkilöstön jaksaminen ja viihtyvyys WinNovassa
  • kestävä kehitys WinNovassa

Kaikki yllä mainitut osiot ovat tärkeitä ja saimme niihin jokaiseen varsin hyviä ajatuksia. Tässä kirjoituksessa keskityn päivän viimeiseen osioon eli kestävään kehitykseen, vaikka, jos tarkkoja ollaan kaksi muuta osiota kuuluvat myös kestävään kehitykseen tai vähintäänkin limittyvät siihen.

Aktiivinen henkilöstö

Oli mahtavaa huomata henkilöstön aktiivinen mukanaolo, vaikka olikin perjantai-iltapäivä. Saimme kuulla mielenkiintoista keskustelua ja osallistua mukaansatempaaviin pienryhmätyöskentelyihin. Näin, kun toimimme usealla paikkakunnalla ja useassa toimipisteessä, ei ole mitenkään itsestään selvyys, että kokoontuisimme suurella porukalla samaan paikkaan. Onneksi tapaamiset on mahdollista järjestää tietotekniikkaa hyödyntäen ja näin mahdollisimman moni pääsee osallistumaan.

Kestävän kehityksen osiossa henkilöstö sai pohtia mitä on kestävä kehitys WinNovassa. Ajatuksia tuli valtava määrä pienessä ajassa. Viereisessä ajatuspilvimuodossa muutamia näistä.

Vaikka olisi kiva nähdä kasvotusten, on myös niin, että etätapaamisten avulla toimimme kestävällä tavalla säästäen aikaa, rahaa ja viimekädessä luontoa. Päivän toteutus oli winnovalaisten ja fasilitoijana toimi Mukamas Learning Desing.

Sanapilvi. Kolme henkilöä piirrettynä. Vastuullisuus. Työmatkapyöräilyn tukeminen. Ehkäistään syrjäytymistä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sosiaalinen vastuu. Kuluttaminen. Elinkaariajattelu. Energiatehokkuus, on-off. Harkitut hankinnat. Ollaan esimerkkejä opiskelijoille. Jätteet ja kierrätys.. Siisteys ja viihtyvyys. sujuvan kierrätyksen mahdollistaminen. Kierrätysopas. Tehdään pieniä tekoja arjessa. Kestävän kehityksen teemapäivä. Mukamas by Maija.
50 liikenne, 81 kuluttaminen, 122 sosiaalinen vastuu, 103 jätteen ja kierrätys, 54 ilmastovastuu, 59 materiaalit

Sosiaalinen vastuu tärkeintä

Meillä WinNovassa kestävä kehitys on mukana strategiakauden 2022- 2025 ohjelmassa. Yhtenä osana tätä työtä on kestävän kehityksen vuositeemojen määrittäminen vuosille 2023-2025. Pohdimme omassa VASKI-projektiryhmässämme, miten etenisimme tässä ja päädyimme ottamaan henkilökunnan mukaan määrittelytyöhön. Sen verran kuitenkin alustimme asiaa, että valitsimme kuusi teemaa, joista henkilöstö saisi äänestää omaa suosikkiaan. Kolme parasta pääsisi jatkoon. Äänestys toteutettiin ennen henkilöstöpäivää. Tulokset olivat selvillä ja julkaistavissa henkilöstöpäivässä. Voittajaksi selviytyi sosiaalinen vastuu, hyvänä kakkosena Jätteet ja kierrätys, kolmantena Kuluttaminen. Mielenkiintoista olisi tietää, mikä ajatus on turkoosilla yhden äänen saaneella vastauksella

Ideoita riittää kestävän kehityksen edistämiseen

Jo nyt kumpuaa erilaisia ideoita siitä, miten vuositeemoja voisi toteuttaa. Esiin on nostettu esimerkiksi erilaisten teemapäivien pitäminen. Jätteiden ja kierrätyksen osalta on toivottu lisää jäteastioita ja oppaita aiheen tiimoilta. Myös kuluttamiseen liittyen on noussut esiin monia ajatuksia, esimerkkinä mainittakoon tuotteiden hankinta. Mietitään etukäteen mitä hankitaan, mistä hankintaan ja kuinka kestävä tai korjattava tuote on. Ilolla voi ottaa vastaan myös niitä ajatuksia asioista, joita meillä on jo toteutettu ja niitä, jotka ovat mukana jokapäiväisessä toiminnassa.

Opiskelijoiden mukaan ottamista teemapäiviin ja muihin toimintoihin pidetään tärkeänä ja näin se toki onkin, heitä varten me täällä olemme.

Kaikki tiedämme, että energiasta on pulaa ja sen hinta on noususuuntainen. Erityisesti, jos talvesta tulee kovin kylmä, voi olla, että edessä on sähkönjakelukatkot.

Ihminen pohtii
WinNova. Länsirannikon koulutuskuntayhtymä oy. Winnovalaisten energiansäästöideat. Henkilöstöpäivä 14.10. saimme kuulla energiahaasteeta. Miten voisimme parhaiten saada aikaan enegiansäästöjä Winnovassa nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme ideoita ja ajatuksia henkilöstöltä tällä kyselyllä. Vastaamalla voi haluetessasi osallistua myös arvontaan. Arvonnassa 3 x 50 e lisäystä ePassiin. Kannattaa siis osallistua. Arvonnan voittaneiden nimet julkaistaan Wintrassa ja Oppimisympäristöt.tiimissä. Vastaukset tulee olla tallennettuna 30.11. mennessä. Lisätiedot: Kiinteistö- ja ympäristösuunnittelija Tarja Ollonqvisa, tarja.ollonqvist@

Energiansäästöhaasteeseen etsittiin vinkkejä

Iltapäivään kuului myös energiansäästöhaasteen heittäminen koko henkilökunnalle. Tästä teimme erillisen Forms-kyselyn. Kysely lähti kentälle aamutuimaan ja jo puoleen päivään mennessä oli tullut lähemmäs sata vastausta.  Hyvä näin. Olemme kaikki yhteisellä asialla tai niin kuin joku joskus on sanonut, samassa veneessä ollaan. Jotta emme keskittyisi pelkästään tämän hetken tilanteeseen, halusimme kyselyn alustukseen kirjoittaa myös ajatuksen energiansäästöistä tulevaisuudessa. Taustalla toivomus siitä, että ainakin osa nyt toteutettavista asioista jäisi käytäntöön tukemaan kestävää kehitystä.

Varsinaisia kysymyksiä oli kaksi:

  1. Kirjoita tähän ideasi energian säästämiseksi WinNovassa – arjen pienistä asioista isompiin kokonaisuuksiin.
  2. Pohdi, mitä itse voisit tehdä vähentääksesi energian kulutusta.

Henkilöstöpäivä oli erittäin onnistunut ja innostava. Saimme yhdessä paljon aikaan. Henkilökunnan, jatkossa myös sidosryhmien, positiivinen informointi suunnitelmista ja toteutuksista tulee olemaan tärkeää, jotta nyt saadut hyvät ideat saisivat oikean tietoisen elämän.

Tästä on hyvä jatkaa!

Tarja Ollonqvist
Kiinteistö- ja ympäristösuunnittelija, VASKI-projektipäällikkö
Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova