Valikko Sulje

Maalataan kestävästi ja pysyvästi

Kolme pöllöä maalattuna seinälle.
Vihreällä pohjalla

Maalaus säästää luonnonvaroja

Haluamme säästää luonnonvaroja ja vähentää tuhlaamista jokaisella elämän alueella. Mielestäni kaikenlainen kunnostustyö pitää sisällään ajatuksen kestävistä arvoista. Rakennuksista pitää pitää huolta koko niiden elinkaaren aikana, jotta valtavia aineellisia panostuksia ei tarvitsisi tehdä ikinä. Maalaaminen ja pintakäsittely suojaa pintoja kaikenlaisista rasituksilta ja osaltaan pitää rakennukset käyttökelpoisina. Se säästää luonnonvaroja.

Perinteistä kumpuaa kestävyyttä

Omassa koulutusohjelmassamme – restaurointialalla perehdymme perinteisiin pintakäsittely- ja rakennusmateriaaleihin, joista suuri osa on tuotettu uusiutuvilla luonnon raaka-aineilla. Tällä hetkellä maalausalalla trendi on irtaantuminen fossiilisista raaka-aineista ja pyrkimys biopohjaisten, uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön, sekä kestävän kehityksen mukaisiin ja tuotteen elinkaaren huomioiviin materiaalivalintoihin. Olemme harjoitelleet mm. savirappausta, joka ekologisuudessaan ja perinteikkyydessään on todella ekologista lähimateriaalia. Materiaalinvalinnat tuleekin tehdä siten, että tuote tai rakennus kestää mahdollisimman pitkään kauniina. Kauneus on myös tärkeä ja pysyvä arvo.

Työturvallisuus on osa vastuullisuutta

Huolehdimme työturvallisuudesta tarkoitukseen sopivin suojaimin. Suojalasit ja hanskat tuppaavat välillä unohtumaan, mutta niistä kyllä huomautellaan tasaisin väliajoin. Olemme siirtyneet melkein kokonaan vesiohenteisten tuotteiden käyttöön, jotta ei-toivotuilta VOC-päästöiltä vältyttäisiin. Restaurointialalla on tarpeellista käyttää joitakin perinteisiä tuotteita, vaikka ne sisältävät orgaanisia hiilivetyliuottimia. Tällaiset työt pyritään tekemään kohdepoistoimurin alla. Maalinpoistokin sujuu raikkaassa ulkoilmassa lastauslaiturilla tai pihamaalla, jotta lämpenevän maalin hajut hälvenevät helposti.

Jätteiden minimointi ja oikea käsittely tärkeää

Maalaamisesta syntyy aina jonkinlaista jätettä. Koulussamme onneksi huolehditaan syntyvän jätteen oikeasta käsittelystä eri jätelajeille osoitetuilla paikoilla. Myös veden kulutusta olemme pyrkineet vähentämään esimerkiksi työvälineiden tarkoituksenmukaisella pesusysteemillä. Työvälineistä poistetaan ylimääräinen maali takaisin purkkiin “niistämällä” ja liottamalla hetken vesiastioissa ennen pesua. Työvälineitä liotetaan seisovassa vedessä ja vasta tarkan esikäsittelyn jälkeen ne pestään juoksevan veden alla. Tarpeetonta vedellä läträämistä voidaan vähentää myös siten, että useampi opiskelija käyttää samoja työvälineitä, mikäli maalaa samalla värillä. Restaurointialalla joudumme silloin tällöin käyttämään pesuissa ja liuottimena esim. tärpättiä tai lakkabensiiniä vähäisiä määriä, mutta silloinkin jätteelle löytyy oikea osoite vaarallisen jätteen kanistereista. Päämääränä meillä on on ympäristöä kuormittavien päästöjen vähentäminen ja jätteiden tarkoituksenmukainen käsittely. Surullisin näky on huonosti pesty, käyttökelvoton työväline, jota on mahdollisesti käytetty vain yhden kerran. Se on valtavaa tuhlausta.

Maalaus taustalla ja etualalla kirjaimet Friends

Oppilaitoksemme edistää sosiaalista vastuullisuutta

Koulumme on monikansallinen pieni yhteisö ja siitä syystä hyvää ilmapiiriä on helppo ylläpitää. Kaikille yhteistä on kuitenkin maalaaminen. Restaurointiporukka on pääsääntöisesti yhdessä tilassa ja yhteisillä kahvitteluhetkillä voidaan lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Opettajien ja opiskelijoiden välillä on paljon kanssakäymistä, ja ajatuksena on jakaa osaamista myös opiskelijoiden kesken. Tasa- arvoisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat mielestäni melko hyvin yhteisössämme. Yhteiset työmaat ovat hyvä mahdollisuus tutustua toisiin opiskelijoihin.

“Toivoisin, että kestävän kehityksen yto-opinnoissa voitaisiin vielä syventää osaamista juuri meidän alallamme. Kirjallisuudesta ei vielä ole paljonkaan hyötyä alallamme, mutta varmaan jatkossa myös rakentamisen päästöjä ja esim. sosiaalista kestävyyttä ja esim. tasa-arvoa aletaan mittaamaan ja arvioimaan.”

Marika Raike, opettaja, taideteollisuusala, restaurointi
Helsingin Maalariammattikoulu