Valikko Sulje

Viherpiiperrystä vai arvokasta arkityötä

Jalanjälkiä lumessa

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat aikamme megatrendejä ja aktiivisia keskustelunaiheita. Teemaan liittyy usein vahva tunnelataus ja suorastaan tarkoitushakuinen hypetys. Yritykset ja organisaatiot ovat huomanneet, että vastuullisuustekoja kannattaa tehdä ja myös viestiä niistä. Ihmiset haluavat toimia ja kuluttaa vastuullisesti ja arvostavat vastuullisia työnantajia. Keskustelun taso vastuullisuudesta on onneksi jo merkittävästi syventynyt ja jalostunut. Viherpiiperryksestä on siirrytty vaikuttaviin tekoihin.

Hiilijalanjäljen jäljillä

Myös ammatillisen koulutuksen kentällä on tartuttu toimeen. Opetushallitus on käynnistänyt kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen siirtymää kohti hiilineutraaliutta ja kestävää tulevaisuutta. Sataedun luotsaama VASKI-hanke on ohjelman mittavin hanke, jossa on mukana 61 ammatillista oppilaitosta. Näistä puolet on mukana Ammattiopisto Luovin koordinoimassa työpaketissa, jossa määritellään yhdessä laskentaperusta ammatillisen koulutuksen hiilijalanjäljen mittaamiseksi sekä innovoidaan ja edistetään konkreettisia keinoja oppilaitosten hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Opiskelijat tutkivat materiaalien kierrättämistä. Kuvassa kaksi nuorta poikaa ovat tehtaassa tutkimassa muovipulloja. Kuva: Ammattiopisto Luovi
Opiskelijat tutkivat materiaalien kierrättämistä. Kuva: Ammattiopisto Luovi

Ammatillisen oppilaitoksen hiilijalanjälki

Ammatillisen oppilaitoksen hiilijalanjälki tarkoittaa toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä kuinka paljon kasvihuonekaasuja koulutuksen järjestäminen aiheuttaa. Hiilineutraalin oppilaitoksen nettohiilijalanjälki on nolla; tällöin koulutuksen järjestäminen ei vaikuta ilmaston lämpenemiseen. Merkittävä osa ammatillisen oppilaitoksen hiilijalanjäljestä muodostuu kiinteistöistä, hankinnoista, opiskelija- ja henkilöstöruokailusta sekä liikkumisesta ja matkustamisesta.

Trendikästä nippelitietoa

Hiilijalanjäljen laskeminen ei tuota pelkästään trendikästä nippelitietoa, kuten joskus kuulee väitettävän. Sen mittaaminen auttaa meitä kaikkia näkemään omien tekojemme ja toimintamme vaikutuksia ympäristöön. Näin saamme valintojemme tueksi faktatietoa, että teot toimivat.

Hiilijalanjälkeä ei käytetä eri oppilaitosten paremmuutta vertailevana mittarina, vaan se antaa tietoa kullekin oman hiilijalanjäljen pienentämisen tueksi. Sen avulla pystytään tekemään tietoon perustuvia ja vaikuttavia ympäristön, ihmiset ja talouden tasapuolisesti huomioon ottavia päätöksiä: kannattaako rajallisia resursseja kohdentaa esimerkiksi aurinkoenergian rakentamiseen, ruokahävikin pienentämiseen vai sähköautojen hankintaan.

Kaksi nuorta tyttöä ovat suurtalouskeittiöluokassa harjoittelemassa vastuullista ruuanlaittoa.
Opiskelijat harjoittelevat vastuullista ruuanlaittoa. Kuva: Ammattiopisto Luovi

Arvokasta arkityötä

Hiilijalanjäljen mittaaminen viitoittaa tietämme kohti hiilineutraalia oppilaitosta. Kestävän tulevaisuuden edistäminen on meidän jokaisen arvokasta arkityötä. Se ei ole yksittäinen hokkuspokkustemppu tai pikainen viherpesu vaan näkökulma, joka on läsnä kaikessa tekemisessä. Kestävä arkityö on avain kestävään tulevaisuuteen.

Anne Tornberg

Innovaatiojohtaja, Ammattiopisto Luovi

Lue lisää VASKI-hankkeesta ja ammatillisen koulutuksen hiilijalanjäljestä: vaski.info

Tule mukaan kehittämistyöpajaan: Mitä ammatillisen koulutuksen hiilijalanjälki tarkoittaa? Miten sitä voidaan mitata? 24.3. klo 8.30–14.00, Teams.