Valikko Sulje

Vastuussa hyvästä tulevaisuudesta

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) on Forssan ammatti-instituutin ylläpitäjä ja koulutuspalveluja tarjoavan Faktia Oy:n omistaja. Oppilaitoksessamme on kehitetty jo vuodesta 2014 OKKA-säätiön kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Olemme Suomessa ensimmäinen oppilaitos, jolle on myönnetty maaliskuussa 2021 Kestävä tulevaisuus oppilaitoksissa -sertifikaatti. Yhtenä strategisena painopisteenä oppilaitoksemme toimintaa ohjaavat vastuullisuus ja kestävä kehitys, joita seurataan vastuullisuusohjelman avulla. Vastuullisuusohjelman pohjana toimivat Agenda 2030 -tavoitteet: hyvä koulutus, ihmisarvoista työtä ja kasvua, sekä vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja.

Keltaisella taustalla kolmet eriväriset kädet kurottavat toisiaan kohti.

Vastuullisuus näkyy tempauksina

Oppilaitoksemme arjessa vastuullisuus näkyy mm. teemaviikkoina ja -tapahtumina, yhteistyönä kiertotalousyritysten kanssa, uusiutuvaan energiaan siirtymisenä, sivuvirtojen hyödyntämisenä opetuksessa, sekä hävikkiruuan myyntinä. Kestävän kehityksen työryhmissä, vastuullisuus- ja ilmasto- yhteistyötiimeissä on mukana opiskelijaedustus. Kaikkien alojen opiskelijoilta kerätään palautetta ja kehitysideoita tapaamisilla rehtorin ja opiskelijapalveluiden johtajan kanssa.

Kuvassa kokkiopiskelija käsittelee lihaa leikkelekoneella.
Kuva: LHKK

Vastuullisuusosaaminen työelämän valttina

LHKK vastaa Vaski-hankkeen työpaketista 6, jonka teemana on alueiden ja työelämän yhteistyön kehittäminen. Vastuullisuusosaaminen nähdään yhtenä tulevaisuuden kilpailuvalttina työelämässä. Tärkeimpänä tehtävänä meillä LHKK:lla on valmentaa ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, ja samalla teemme monialaista yhteistyötä seudun työllisyyden edistämiseksi. Työpaketin työskentely painottuu vuorovaikutteisuuteen työelämän kanssa vastuullisuusosaamista yhdessä kehittäen.  Alueen yhteistyökumppanit ovat osoittaneet suurta mielenkiintoa Ownwell-menetelmään ja sen vuoksi Ownwell-menetelmä voisi olla yksi mahdollisuus yhteistyön kehittämisessä jatkossa. Opiskelijoilla on vastuullisuusagentti-koulutuksen myötä osaamista kertoa menetelmästä työelämässä. Monilla pienillä asioilla on suuri positiivinen vaikutus ympäristölle.

Suurtalouskeittiötason yläpuolella on Ownwell-puhdistuspullo, jota kaadetaan siniselle tiskirätille.
Kuva: Ownwell-menetelmän käytön helppous arjessa, kuvannut Sari Tallbacka

Opiskelijoille Ownwell-menetelmä tutuksi

Ruokapalveluissa ja ravintola- ja catering-alalla on kehitetty vuodesta 2018 vastuullisuutta vähävetisen siivouksen avulla. LHKK:lla vastuullisuus on näkynyt vuodesta 2021 päivittäisessä ylläpitosiivouksessa, joka toteutetaan Ownwell-menetelmällä kemikaalittomasti. Kaikkien kemikaalien käyttöä ei kuitenkaan voi välttää ja esimerkiksi käsitiskiaine on vaihdettu ympäristöystävälliseksi samassa yhteydessä.

Ownwell-menetelmä perustuu puhdistettuun vesijohtoveteen, johon on lisätty luonnonmukaisia mikrobeja. Mikrobit pilkkovat lian ja ehkäisevät likaantumista. Päivittäisessä siivouksessa käytettävät mikrokuituliinat ja mopit pestään samalla menetelmällä kemikaalittomasti. Merkittävimpänä hyötynä on kemikaaleille altistumisen minimointi. Pintoja puhdistaessa voi olla huoletta ristisaastumisen riskistä kemikaalittomuuden vuoksi. Menetelmä tarjoaa tuoksuttoman, allergianvapaan puhtauden. Päivittäinen työ on myös selkeää ja yksinkertaista, kun sama pesuaine on käytössä kaikessa siivouksessa. Samalla ympäristökuormitus pienenee muoviastioiden ja logistiikan tarpeen vähentyessä.

Menetelmä on saanut henkilöstöltäkin hyvää palautetta: ”Pesuainejäämien minimointi pinnoilla on iso plussa”, ”Kädet eivät kuiva”, ”Hengitysilma ok, ei pesuainehöyryjä”, ”Turvallinen opiskelijoille”.

Kirjoittaja on LHKK:ssa toimiva hankesihteeri

Isa Vuohelainen