Valikko Sulje

Utmaningen med att mäta miljökunnande

Andelen miljömässigt kunniga studerande är minst 80 procent

Det finns inget självklart sätt att mäta studerandenas miljökunnande. För Optima aktualiserades frågan då ett av våra 8 långsiktiga resultatmål för 2030 är formulerat så här: ”Andelen miljömässigt kunniga studerande är minst 80 procent.” För att nå dit fastslås årsvisa prestationsmål (=åtgärder) som fokuserar på hur vi kan förbättra studerandenas miljökunnande, men fokus i denna text är på resultatmålets mätare.

Ett sätt att mäta studerandenas miljökunnande är ett kunskapstest. En webbkartläggning av olika befintliga tester som finns på finska, svenska, engelska och tyska, visade att det finns en del att börja från men inget som kunde kopieras rakt av. Vi valde därför att utgående från de funna testerna och erfarenheterna från lärarna som undervisar i hållbar utveckling, att bygga upp ett eget test.

Kuvituskuva aikuisesta miettimässä asioita.

Testet består nu av 10 grundfrågor och 5 tilläggsfrågor som är specifika för första årets, andra årets, tredje årets respektive läroavtalsstuderande. Detta för att samma studerande inte ska få samma 15 frågor på nytt år efter år. Frågorna är valfrågor med 3 svarsalternativ och en blandning av teman som energi, klimat, natur, biodiversitet, avfall, matproduktion samt frågor om Optimas miljöarbete.

Efter varje besvarad fråga kommer rätt svar och en liten förklaring. I slutet av testet klargörs hur många rätt den svarande fick och om det är ”godkänt”. Och här kommer vi in på en besvärlig fråga, nämligen vad ska räknas som godkänt? Efter en stunds bollande kom vi fram till att en rimlig nivå för godkänt är att svara rätt på minst 10 av 15 frågor. Godkänt betyder i sin tur att en studerande har ett tillräckligt miljökunnande, dvs. att han eller hon är en miljömässigt kunnig studerande med hänvisning till vårt resultatmål.

Kuvituskuva avaimesta, joka on menossa lukkoon.

Testet är inte perfekt eller optimalt men ett sätt att ta sig an frågeställningen. Frågorna är på en allmän nivå och handlar inte om branschspecifikt miljökunnande, men vi räknar med att ett ökat allmänt kunnande hör ihop med intresset för ett branschspecifikt miljökunnande och att dessa två nivåer stöder varandra på individnivå. Under våren kommer vi att pilotera testet i några grupper och sedan genomförs testet i större omfattning första gången i oktober 2022. Testet genomförs med hjälp av Webropol eTest. 

Är du intresserad av att ta del av våra frågor, delar vi gärna med oss, frågorna finns dock bara på svenska. Och kan du svara på vilket däggdjur är det som det handlas mest med olagligt i världen? Leopard, elefant eller myrkotte?

Osaamisen kehittäminen – tule mukaan, otetaan selvää ja opimme yhdessä.

Kuvituskuva lampusta ja kädestä.

Henkilökunnan kestävän kehityksen osaamisen keskiössä asenteet ja tieto ovat pohja, miten voimme viedä käytännössä kestävää kehitystä ja vastuullisuutta eteenpäin. Toisten mielipiteiden kunnioittaminen ja dialogiasiat ovat muutoksessa ja osaamisen kehittämisessä on tärkeitä ja ne luovat hyvän maaperän yhteiseen hiilen puhaltamiseen. Tämä haastaa meidät osallistamaan koko ammatillisen koulutuksen henkilökuntaa mukaan oppimaan uutta monenlaisella tavalla. Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) työelämän ja koulutuksen asiantuntijat ovat ennakoineet tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita 2035, joista yksi on kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus. Tämä ei tullut meille yllätyksensä ja se on vahva signaali, että olemme oikeiden asioiden äärellä.

Staffan Sunabacka ja Patrik Lindgren, Optima