Valikko Sulje

Innostusta ja kestävyyttä käytännössä

Tartuimme tilaisuuteen

On kunnia aloittaa Vaski-hankkeen blogisarja. Julkishallinnossa tapahtuu joskus asiat nopeasti, Opetushallitus julkisti hankehaun ja AMKE kokosi koordinoinnista kiinnostuneita. Meillä Sataedussa käytiin nopea keskustelukierros ja päädyimme osoittamaan halumme koordinoida hanketta. Koordinaatiosta kiinnostuneiden koulutuksen järjestäjien yhteisessä kokouksessa Sataedu valikoitui koordinaattoriksi.  Tämä kaikki tapahtui muutamassa viikossa. Meitä rohkaisi erityisesti hankkeen avaintoimijoiden tavattoman vahva osaaminen ja sitoutuminen hankkeeseen.

Ammatillisia osaajia tarvitaan muuttuvassa maailmassa

Tässä ei ole kyse pelkästään ammatillisesta koulutuksesta, kyse on koko yhteiskunnan pysyvästä muutoksesta. Kestävästä tulevaisuudesta on paljon tutkittua tietoa, uutta teknologiaa ja kestäviä toimintatapoja. Uutta osaamista tarvitaan valtavasti. Kuka kokoaa ja huoltaa uudet tuulivoimalat, aurinkokeräimet ja teollisuuden uudistuvat laitteet? Kuka toimii uusien kestävien toimintaprosessin mukaisesti, uudistaa palvelun tai pystyy toimimaan uudella kestävällä tavalla. Kaikki edellä lueteltu on puhtaasti ammatillisen koulutuksen osaajien työtä, oli kyse laitteiden asentamisesta ja ylläpitämisestä, eri palveluiden kiertotalouden mukaisesta toiminnasta tai vaikkapa hävikin merkittävästi vähentämisestä.  Kyse on onnistuneesta täytäntöönpanosta, hyväkään suunnitelma ei riitä, se pitää laittaa toimimaan käytännössä. Tämä vaatii asentajia, talonrakentajia, kokkeja tarjoilijoita, lähihoitajia, kaikkia ammatillisen koulutuksen osaajia. Ammatillinen koulutus on avainasemassa.

Kunnianhimoinen kestävän kehityksen tiekartta

Meitä on kannustettu vahvasti pitämään kunnianhimon taso riittävän kovana. Älkää tyytykö helppoihin ilmeisiin ratkaisuihin, meitä kannustettiin. Kestävä kehitys, tai Green Deal, on yksi Euroopan Unionin keskeisiä tavoitteita.  Edustan yhtä eurooppalaista ammatillisen koulutuksen järjestöä komission työryhmässä. Green Deal on lähes joka kerta jossain muodossa kokousten esityslistoilla. Moni EU-maa on jo pitkällä alakohtaisissa ratkaisuissa omista lähtökohdistaan, oli kyse aurinkoenergiasta, makean veden riittävyydestä tai johonkin elinkeinoelämän tiettyyn tarpeeseen vastaaminen. Kattavaa kokonaisvaltaista suunnitelmaa en ole vielä nähnyt.

Voimme asettaa tavoitteeksi tehdä Euroopan kunnianhimoisimman kestävän kehityksen tiekartan. Tehdään yhdessä tiekartta, joka tukee pysyvän, holistisen ja systeemisen muutoksen läpivientiä ammatillisessa koulutuksessa.

Matti Isokallio

Sataedu, kuntayhtymän johtaja