Valikko Sulje

Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri

Kuvassa neljä henkilö rantakalliolla keskustelemassa keskenään.

Työpakettimme käynnistyi 11.3.2022 pidetyllä aloitustapaamisella, jossa kokoonnuimme koko tämän työpaketin verkoston voimin. Tilaisuudessa kuulimme ensin työpaketin vetäjän Perho Liiketalousopiston kestävyystyöstä ravintola-alan koulutusalajohtaja Marja Hemmin kertomana ja tulevaisuudennäkymistä rehtori Juha Ojajärven sanoin. Lisäksi kuulimme todella inspiroivan luennon OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Lainiselta, joka kuvaili nykyistä ja tulevaa toimintaympäristöämme, ja oppilaitoksen roolia tässä muutoksessa. Tämän jälkeen jokainen oppilaitos sai kertoa omia ajatuksiaan ja toiveitaan yhteiselle työskentelylle.

Kuvassa neljä henkilö rantakalliolla keskustelemassa keskenään.

Yhteistyö keskiössä

Näistä koottiin teemat käynnistyviin sparrausryhmiin, jotka kokoontuvat kevään aikana jokainen kertaalleen. Ryhmissä lähdetään kehittämään osallistuvien oppilaitosten toiminnan vaikuttavuuden arviointia kestävän kehityksen eri näkökulmista, sisäistä viestintää ja vastuullisuustekojen näkyväksi tekemistä, kestävää kehitystä osana strategiaa, sekä OKKA-säätiön sertifioimisprosessia ja siihen liittyviä käytänteitä. Välissä ehdimme pitää myös OSUU!-hankkeen kanssa yhteistyössä tutkija, KTT Maria Joutsenvirran verkkoluennon aiheella ”Miten johdetaan tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus syntyy?”. Nyt jo siis valtavan kiinnostavaa tekemistä käynnissä ja tulossa!

Maria Runonen, Kestävän kehityksen asiantuntija, Perho Liiketalousopisto