Valikko Sulje

Työpajoista puhtia kestävyystiekarttatyöhön

Kestävyystiekarttatyö etenee! VASKI -hankkeen ydintavoitteena on tuottaa ammatillisen koulutuksen kansallinen kestävyystiekartta. Yhteinen tiekartta tukee koulutuksen järjestäjien omia kestävän kehityksen ohjelmia. Alla oleva OKKA-säätiön Erkka Lainisen tekemä prosessikuva kertoo kevään aikana tehdystä aktiivisesta kestävyystiekarttatyöstä. Jo aiemmin keväällä käynnistettiin työ, joka jatkui AMKEpäivillä. Tapahtumassa oli VASKI-hankkeen teemojen mukaiset työpajat, jotka olivat Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta -työpajaa lukuun ottamatta lähityöpajoja.

Kuvassa on esitelty taulukko, jossa näkyy kestävyystiekarttatyön eten

Muut visiotyöpajat olivat:

  • Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri
  • Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
  • Osaamisen kehittäminen
  • Alueiden ja työelämän kehittäminen
  • Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta

Työpajoissa tehtiin innolla yhteiskehittämistä

Kuten kuvista huomaa yhteiskehittäminen innosti AMKEpäivien yleisöä. Työpajoissa syntyi paljon mielekästä keskustelua OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Lainisen alustuksen pohjalta. Työpajoissa pohdittiin ammatillisen koulutuksen tulevaisuuskuvia eri teemojen näkökulmista. Työpajan päätyttyä työpajojen vetäjät esittelivät ryhmänsä tuotokset videoitse. Video on katsottavissa tästä linkistä.

Kuvassa on esitetty työpajojen lopputuloksia.
Kuvassa on esitelty työpajojen loppuajatelmia.

Muistathan seurata tapahtumakalenteria, jotta pysyt syksyn tilaisuuksista ja tapahtumista perillä!

Kirjoittaja: Virve Rinnola, VASKI-hankkeen vastuullisuusviestinnän asiantuntija