Valikko Sulje

Asiantuntijatuki oppilaitosten omaan kestävän kehityksen ohjelmatyöhön

Mia O'Neill kuvattuna vihreässä puutarhassa.

Työpaketissa 8 aloitettiin yhteistyö oppilaitoskohtaisilla aloituskeskusteluilla. Osallistuvien oppilaitosten edustajat varaavat Syklin asiantuntijalta ajan tapaamiselle, jossa keskustellaan oppilaitoksen kestävän kehityksen tavoitteista, tähänastisista saavutuksista sekä tuen tarpeesta hankkeen aikana. Monet ovat keskustelun jo käyneet ja osalla se on vielä edessä.

Keskusteluiden myötä on huomattu, että käytännössä kaikissa oppilaitoksissa on tehty jo paljon työtä, mutta polku hankekaudelle on kuitenkin täynnä kunnianhimoisia tavoitteita, mikä on hienoa! Oppilaitosten toiveina työpaketin osalta on saada lisäkoulutusta henkilöstölle, järjestää osaamislupaustyöpajoja, tukea kestävän kehityksen linjauksiin ja järjestelmälliseen ohjelmatyöhön ja niin edelleen. Lähes jokainen oppilaitos on hankkeessa nimenomaan vertaistukea saadakseen ja tarkoitus onkin jakaa hyviä käytäntöjä hankeverkoston kesken.

Oppilaitosten sitoutuneisuus

On ollut hienoa huomata, miten innostuneita ja sitoutuneita oppilaitostoimijat ovat. Useissa oppilaitoksissa on myös erilaisia kestävän kehityksen työryhmiä, ja myös opiskelijoita on otettu mukaan kehittämistyöhön. Haasteeksi saattaakin muodostua, miten mukaan saadaan myös ne, joita kestävä kehitys ei välttämättä puhuttele ja jotka saattavat suhtautua muutoksiin varauksella. Vertaistuki ja yhdessä tekeminen auttavat tähänkin.

Yhteistyö eri työpakettien kanssa

Ennen kesää saadaan aloituskeskustelut päätökseen ja suunnitellaan syksyn toteutukset. Yhteistyötä tehdään TP3 kanssa OKKA-säätiön sertifiointiprosessin suhteen sekä TP4, jossa keskitytään kestävän kehityksen pedagogiseen jalkautukseen ja toteutukseen. Syksylle onkin luvassa paljon kaikenlaista ja uusi vaihde saadaan päälle, kun työpaketin vetäjä saadaan toukokuussa töihin!

Rehtori Mia O’Neill on vakaasti sitä mieltä, että vastuullinen ja kestävä toiminta ei tarkoita välttämättä luopumista ja vakavuutta. Kuva: Päivi Suihkonen/Sykli