Valikko Sulje

Hållbar utbildning – Axxells strategi

Hållbar utbildning – Axxells strategi

Axxells nya strategi ”Hållbar utbildning” publicerades nyligen. Strategiprocessen var rätt lång, men samtidigt väldigt delaktig. Alla inom Axxell har välkomnats att delta, det är vår gemensamma strategi.

Hållbar utbildning för oss betyder att vi svarar på framtida behov – idag. Vi möjliggör ett hållbart liv för kommande generationer, fokuserar på arbetslivets och individens behov, poängterar engagemang, trygghet och hållbarhet. Att aktivt möta förändringen i arbetslivet innebär att våra studeranden får en hållbar utbildning. Vi har ett ansvar för att utbilda sakkunnig och välmående arbetskraft för Finland. Hållbarhet kräver attitydförändringar, nya inställningar och gemensamma mål, ingen klarar av det ensam. En hållbar undervisning är samplanerad av studerande, personal och arbetslivet. Kunskap och nyfikenhet är ledstjärnor för såväl personal som studeranden och vi vill alla lära oss att inhämta ny kunskap. 

Motiveringen för en ny gemensam strategi på Axxell var tydlig och argumenten rätt enkla till sist. Det finns en vi-anda och en vilja:

  • Vi behöver gemensamma tydliga mål att arbeta för
  • Vi ska kunna förklara för omvärlden och oss själva vart vi är på väg
  • Vi vill vara ett attraktivt alternativ för nya studerande
  • Vi vill vara en attraktiv samarbetspart för arbetslivet
  • Vi vill att Axxells alla olika delar sammanbinds via strategin
  • Vi vill stärka vår vi-anda
Rektor Lena Johansson och prorektor Lillemor Norrena jobbar aktivt med hållbar utbildning för att skapa en hållbar framtid

Som inspiration tog vi FN:s AGENDA 2030, ordnade flera webbinarier, skapade egna poddar, höll en miljötävling för alla våra studeranden och personal, skicka ut flera olika frågeenkäter – alla möjliga sätt att kommunicera och involvera så många som möjligt. Resultatet blev en strategi med tre olika huvudmålsättningar:

  1. Axxell ska aktivt möta förändringen i arbetslivet
  2. Välmående studerande och personal skapar en hållbar utbildning
  3. Axxells pedagogik utgår från att arbete och lärande förändras

Strategin är nu fastställd och godkänd av Axxells styrelse – men det är egentligen först nu som själva jobbet med att förverkliga strategin börjar. Vi strävar efter att alla våra målsättningar kommer att vara förverkligade år 2026 då strategiperioden är till ända.

Att delta i Vaski-projektet har en tydlig anknytning till vår strategi och målsättningar, att skapa en mer hållbar framtid – där vi lär oss mera tillsammans!

Vill du läsa mera om vår strategi hittar du den här: Vision och strategi – Axxell

I bilden: Rektor Lena Johansson och prorektor Lillemor Norrena jobbar aktivt med hållbar utbildning för att skapa en hållbar framtid

Skribent: Gilla Granberg, utvecklingschef på Axxell