Valikko Sulje

Tavastiassa panostetaan sosiaaliseen kestävyyteen

Kuvassa kaksi kahvipakettia, ruoka-annos, työmies. Lukee tekstit: parhaat opit saa fiksuilta kollegoilta, kun työtä tehdään yhdessä, vastuu, tehokkuus, tuli tunne, että kuulun tänne, riittää että on oma itsensä ja ihminen ihmiselle, kahvitauko, huolehdin.
Agenda 2030-ohjelman tavoitteet. Kestävän kehityksen 17 tavoitetta: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavastia mukana kestävän kehityksen laatukilpailussa

Ammattiopisto Tavastiassa on vuonna 2022 vahvistettu kestävää kehitystä monin tavoin. Osallistumme Vaski-hankkeen viiteen työpakettiin. OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattimme uusittiin toukokuussa. Sertifikaatin uusimisen yhteydessä luotiin monia uusia toimintatapoja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Osallistuimme keväällä OPH:n laatupalkintokilpailuun, jossa teemana oli kestävä kehitys. Hakemuksessa koottiin tiivistetysti yhteen kestävän tulevaisuuden toimintatapojamme ja valmistauduimme huolella laatupalkintokilpailun arviointitilaisuuteen. Odotamme innolla asiantuntijaryhmän arviointiraporttia.

Kriisi tuo ihmiset yhteen

Koronapandemian jälkeen on vahvasti noussut tarve kaikenlaiseen yhteisölliseen toimintaan. Toiveita on saatu aiempaa enemmän myös opiskelijoilta ja heidän osallistumisensa yhteisölliseen toimintaan on ollut vilkasta. Esimerkkeinä näistä ovat tänä syksynä järjestetyt opiskelijoiden pop-up -tapahtuma ja kyselytunti sekä kiinnostus tutortoimintaan ja opiskelijakunnan hallitukseen. 

kolme eri väristä kättä yhdessä
Hehkulamppu ja liitutaulu takana muodostamassa mind mapin.

Tukiryhmiä moneen eri tarpeeseen

Opiskelijoiden tuen tarpeet ovat moninaistuneet, ja niin myös toimintatapojen on välttämätöntä kehittyä tuen tarpeiden mukaiseksi. Ammattiopisto Tavastian osastoilla on erilaisia läksy- ja helppi-pajoja, joiden tavoitteena on tukea opiskelijoita opintojen etenemisessä. Ryhmätoimintaa järjestetään teemoittain. Tänä syksynä kokoontuvat tunnetaitoryhmä, voimaryhmä tytöille, jännittäjäryhmä ja jo vuosia toiminut osallisuuden lisäämiseen, itsetunnon kohottamiseen ja opintojen edistymisen tukemiseen tähtäävä Freedom-ryhmä. Jatkamme myös Kelan tukemaa Opi-kuntoutusta.

Opiskelijoille ja henkilöstölle järjestetään yhteisiä yhteisöllisiä tapahtumia säännöllisesti. Syksyn teemaviikot, eli hävikkiviikko (vk 37), Hyvinvointi virtaa -viikko (vk 40) ja energiansäästöviikko (vk 41), näkyvät monin tavoin opiskelu- ja työarjessa.

OTE-paja ja Virta käyttöön opiskelijoiden tueksi

Opiskelijoiden tukemiseksi on toista vuotta järjestetty OTE-pajatoimintaa, jossa opiskelijoita tuetaan kuntouttavalla työotteella. OTE-pajalle ohjaudutaan suunnitellusti, jos opiskelu omassa ryhmässä ei onnistu. OTE-pajalla opiskelija saa yksilöllistä tukea elämänhallintaan ja osallisuuden lisäämiseen. OTE-pajassa voi suorittaa sovittuja YTO-opintoja sekä valinnaisen paikallisen ammatillisen tutkinnon osan Oman työelämäosaamisen edistäminen. OTE-pajan rinnalla on tänä syksynä aloittanut oppimisympäristö Virta, joka tarjoaa lyhytaikaista tukea ja ohjausta pääosin työikäisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat vahvistusta perustaidoissa, tukea toiminnanohjaukseen tai joilla on puutteellinen suomen kielen taito.

Neljä henkilöä pöydän ja tietokoneen vieressä. Kahvikuppeja pöydällä. Kolme henkilöä seisovat takana.
Mustalla taustalla teksti: CV.

Työnhakutaitoihin tukea

Uutena toimintana on toteutettu työnhakuun keskittyvä paja työvoimakoulutuksen opiskelijoille, jotka tarvitsevat vahvistusta työelämätaitoihin. Työelämävalmiudet-paja järjestettiin syyslomaviikolla 42 ja se toteutetaan OPVA-opintoina. Pajasta toivotaan pysyvää toimintaa ja se on tarkoitus toteuttaa syysloman lisäksi myös talviloman aikana ja tarvittaessa myös kesäkuussa.

Työpajassa opiskeli viikolla 42 toistakymmentä työikäistä opiskelijaa, joista valtaosa oli maahan muuttaneita. Viikon sisältö muodostuu työelämään liittyvistä teemoista kuten suomalainen työelämä, työmahdollisuudet, avointen työpaikkojen löytäminen, CV, työhakemus sekä työhaastattelu ja työsopimus. Sisältöä on suunniteltu Työtä riittää! -hankkeessa (ESR). Työelämävalmiudet-pajassa opettajina toimivat uraohjaajat ja opinto-ohjaajat. Pajassa oli mukava yhteisen tekemisen henki.

 

Kaikki pidetään mukana

Me Tavastiassa toimimme aktiivisesti pitääksemme kaikki mukana opiskelussa. Koska opiskelijoiden haasteet ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet, meillä pitää olla erilaisia tapoja toimia. Voimme tehdä paljon omin voimin, ja pystymme vielä parempaan, kun teemme työtä yhdessä laajojen sidosryhmiemme kanssa.

Kuvateksti: Työelämävalmiudet-pajan opiskelijat ovat keränneet julisteiksi ajatuksiaan työelämästä. Heitä huvitti, kun kaikki olivat ensimmäiseksi ajatelleet kahvia.

Kuvassa kaksi kahvipakettia, ruoka-annos, työmies. Lukee tekstit: parhaat opit saa fiksuilta kollegoilta, kun työtä tehdään yhdessä, vastuu, tehokkuus, tuli tunne, että kuulun tänne, riittää että on oma itsensä ja ihminen ihmiselle, kahvitauko, huolehdin.

Visiotamme mukaillen kestävän tulevaisuuden tekijät tulevat Tavastiasta.

Heini Kujala, rehtori
Ammattiopisto Tavastia
Asiasanat: sosiaalinen kestävyys, yhteisöllisyys, kestävä tulevaisuus