Valikko Sulje

Kestävä ammatillinen koulutus vastaa tämän päivän haasteisiin

Ihmisiä standyllä.
lehmiä laitumella

Kriisit toivat konkretiaa kestävän kehityksen opettamiseen

Kestävän kehityksen teemat ja niiden sisällyttäminen ammatilliseen koulutukseen tuntuu olevan tällä hetkellä tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Samalla kun me Salpauksessa, samoin kun kaikki muutkin koulutuksenjärjestäjät, suunnittelemme kestävän kehityksen sisältöjä eri ammatillisiin tutkintoihin, myös ulkopuolelta tulee painetta nopeammin kuin osasimme odottaa. Energian hinta ja riittävyys tulevana talvena sekä elintarvikkeiden ja muiden raaka-aineiden saatavuus tarkoittaa toiminnassa säästöjä sekä entistä tarkempaa suunnittelua raaka-aineiden käyttöön liittyen.

Vaikeassa tilanteessa on myös mahdollisuus tuoda kestävän kehityksen tavoitteita eri alojen opetukseen ja opiskelijoiden tietoon ihan uudesta näkökulmasta.

Kestävästi tuotettu ruoka on nyt omavaraisuudesta huolehtimista, koneiden ja laitteiden taloudellinen käyttö on nyt energian riittävyyden kannalta tärkeää. Asioista tulikin nyt paljon konkreettisempia kuin aikaisemmin ja jokaisen valinnoilla ja toiminnalla on merkitystä kaikkien elämään.

Perinteenä Salpauksen kyläjuhlat – tapa edistää kestävän kehityksen teemoja

Yksi tärkeä asia, mitä olemme tänä vuonna Salpauksessa tuoneet erityisesti esille, on puhdas vesi. Puhdas vesi oli myös teemana, kun järjestimme neljännet Salpauksen kyläjuhlat elokuun lopussa. Salpauksen Kyläjuhlat on muodostunut meille jo perinteeksi ja se kokoaa syksyisin opiskelijat kaikilta kampuksiltamme sekä henkilökunnan yhteiseen syksyn avaukseen Fellmannin- puistoon. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui yli 3000 henkeä. Samalla tapahtuma on hyvä paikka tuoda esille kestävän kehityksen teemoja ja tutustuttaa opiskelijat ja henkilökunta siihen, mitä me Salpauksessa teemme. Aikaisempien vuosien teemoja ovat olleet mm. tasa-arvo, kierrätys ja monikulttuurisuus. Opiskelijat tutustuvat toisten alojen opiskelijoihin ja eri alat esittelevät omaa toimintaansa ja miten puhdas vesi liittyy siihen. Myös tapahtuman ruoka on aina noudattanut vuoden teemaa. Tänä vuonna saimme nauttia vastuullisesta kalaruuasta sekä Geopark pisteen kasvisruuasta.

Ihmisiä standyllä.
Messuteltassa mehutarjoilu.

Maksuton aamupuuro kokoaa kaikki yhteen

Me Salpauksessa yritämme tuoda kestävää kehitystä esille käytännön arkisissa tilanteissa. Kyläjuhlat ovat meille juhlaa, mutta samalla pyrimme edistämään esimerkiksi sosiaalista kestävää kehitystä aamupuurolla, joka on kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle maksuton. Samalla tavalla uskon, että positiivisella ajatuksella ja käytännön teoilla saamme muutkin tärkeät teemat opiskelijoiden ja henkilökunnan tietoisuuteen. Kun luennoimme kestävästä kehityksestä, on sisällön vastaanotto enintään 10% kuulijasta riippuen. Jos tuomme asian käytäntöön ja näytämme miten se vaikuttaa ympäristöömme, vastaanotto on paljon tehokkaampaa.

Marko Viljamaa, Opetusalapäällikkö ja kestävän kehityksen koordinaattori, Koulutuskeskus Salpaus