Valikko Sulje

Energiansäästötalkoot EduKossa

KSS Lämmön toimitusjohtaja Mikko Lampinen käy keskustelua kiinteistöjen energiatehokkuudesta EduKon hankintavastaava Ville Virtasen, sisäisten asioiden päällikön Petri Laatusen sekä koulutusalapäällikkö Markku Maunulan kanssa. Kuvaaja: Marika Hänninen.

Tavoitteena energian säästäminen

Energia ja energian säästäminen on tämän syksyn aikana noussut esille useassa keskustelussa. Kouvolan Ammattiopistossa (EduKo) aihe nostettiin pöydälle syyskuussa yhteisessä palaverissa, jonka tavoitteena oli etsiä keinoja energian säästämiseksi. Kouvolan Ammattiopisto Oy:n taival on alkanut vasta vuodenvaihteessa, jolloin Kouvolan seudun ammattiopisto ja Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus yhdistivät toimintansa. Tällä hetkellä ammatillista koulutustoimintaa on Kouvolassa useammassa eri kampuksessa ja hyvin monella eri koulutusalalla, joka aiheuttaa omat haasteensa energiansäästötalkoisiin.

Kouvolan Ammattiopisto EduKon väkeä ja KSS Energian asiantuntijoita oli kerääntynyt yhteiseen iltapäivään miettimään ratkaisuja tulevan talven varalle sekä energian säästämiseksi. Kuvaaja: Marika Hänninen.

Yhteistyössä energiansäästöön

Syyskuun EduKon energiansäästöpalaveriin kutsuttiin eri koulutusalojen toimijoita sekä talotekniikan kouluttajia ja osaajia ammattiopiston eri toimipisteistä. Samassa tilaisuudessa paikalla oli myös kiinteistöjen omistajien edustajat Kouvolan kaupungilta sekä Kouvolan aikuiskoulutussäätiöltä. Paikalle saatiin sparraamaan KSS Energia Oy:n asiantuntijoita, jotka alustivat keskusteluja ja toivat esiin eri näkökulmia. Iltapäivän aikana käytiin läpi mm talotekniikkaa eri kiinteistöjen osalta ja toimintojen optimointia sekä yleisiä energian säästämiseen liittyviä asioita. Aurinkoenergia keskustelutti myös, koska EduKon Taitajantien kampuksella on koko A-rakennuksen katto täynnä aurinkopaneeleja. Mikä on optimaalinen kulma paneelille sähköntuoton kannalta, ja kannattaako järjestelmä kytkeä talvella pois päältä? Aurinkopaneelit ovat tällä hetkellä kannattavia ja maksavat itsensä takaisin nopeasti.

Talveen valmistaudutaan huolella

Energian säästämisen lisäksi keskusteltiin tulevasta talvesta ja varautumisesta mahdollisiin sähköverkon käyttörajoituksiin. Haastavin tilanne tulee olemaan sydäntalven kovalla pakkasjaksolla, jolloin ei tuule. Silloin valtakunnan tasolla sähköä ei ole mahdollista saada tuulivoimalla, jolloin ydinvoiman sekä muualta Pohjoismaista tulevan sähkön saanti on kriittisintä. Ammattiopistossa saattaa aamuisin kulua todella paljon sähköä ja sähkönkulutus tulee isona piikkinä. Maanantaiaamuna kello kahdeksan aikoihin laitetaan logistiikalla autot lämpenemään, ravintolapuoli napsauttaa uunit päälle, metallilla on suunniteltu hitsausta, opettajahuoneissa kahvipannut porisevat ja luokissa avataan yhtä aikaa tietokoneita. Kuormitus on suurta.

Keskustelutilaisuuden pohjalta EduKossa aloitettiin valmistautuminen tulevaan talveen. Kiinteistöjä käydään läpi ja varmistetaan energiatehokkuus. Yksittäisten sähkölaitteiden energiankulutusta tullaan seuraamaan aloilla erillisillä energiankulutusmittareilla. Samalla saadaan konkreettisesti näytettyä opiskelijoille, miten heidän käyttämänsä laitteet kuluttavat sähköä ja miten sitä olisi mahdollista säästää. Mahdollisten sähköverkon käyttörajoitusten osalle tehdään toteuttamissuunnitelmat eri koulutusaloittain. Miten ammatillinen koulutus Kouvolassa järjestetään, jos sähkön käyttöä rajoitetaan koko valtakunnan tasolla? Lisäksi tehtiin ammattiopistolle energiansäästämisen huoneentaulu, jota voi hyödyntää niin luokkatiloissa kuin työhuoneissa. Sieltä löytyy perustoimenpiteet, joita kuka tahansa voi tehdä energiansäästämiseksi.

Marika Hänninen

Tiimiesihenkilö

Kouvolan Ammattiopisto Oy

Asiasanat: energia, sähkö, energiankulutus, sähkönkulutus, energian säästäminen, energiatehokkuus