Valikko Sulje

Millainen ammattilainen rakentaa luottamusta kestävään kasvuun?

Tulevaisuuden lukutaito, vastuullisuus ja kestävyysajattelu nousevat digitaitojen lisäksi useissa tutkimuksissa tulevaisuuden kysytyimmiksi kyvykkyyksiksi. Samalla yhä useammat haluavat olla mukana ratkaisemassa aikamme polttavimpia kysymyksiä; ilmastonmuutoksen, ympäristökriisien ja lajikadon ehkäisyä.

Vaikka suomalaisten yritysten vastuullisuustyössä on tapahtunut ennennäkemätön loikkaus viimeisen kahden vuoden aikana, muun muassa FIBSin 2021 yritysvastuu tutkimus kertoo, että kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksia ei edelleenkään tunnisteta laajasti. Suomalaisten yritysten vastuullisuustyö keskittyy yhä riskien hallintaan ja negatiivisten vaikutusten hillintään. Alle kymmenen prosenttia yrityksistä kertoo, että vastuullisuus on merkittävä innovoinnin ja kehittämistyön lähtökohta.

Organisaatiot ja niissä toimivat ihmiset kestävän kasvun työssä ratkaisevassa asemassa

Samaan aikaan IPCC:n raportin mukaan elämän edellytykset maapallolla heikkenevät odotettua nopeammin. Ilmastotoimilla ja luontokadon estämisellä on yhä kovempi kiire. Ongelma on monisyinen, samoin on tarvittavat ratkaisut. Perinteisesti ratkaisua on haettu yksilöiden vaikutusmahdollisuuksista ja politiikasta. Viimein on alettu nähdä, että organisaatiot ja niissä toimivat ihmiset ovat tässä työssä ratkaisevassa asemassa, ja paine kovenee. Nyt jokaisen yrityksen, yritysjohtajan ja asiantuntijan on alettava pohtia, miten tarjota asiakkaille kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja ja sitä kautta luoda uutta, kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa.

Tässä muuttuvassa maailmassa ei voi ajatella, että vastuullisuus kuuluu vain vastuullisuusosastolle tai vain ympäristöalan tutkinnon suorittaneet voisivat olla organisaatioiden vastuullisuusasiantuntijoita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lähes kaikki osaaminen yrityksissä tulee muuttaa vastuullisuusosaamiseksi. Tästä herääkin kysymys: Miten organisaatiot ja koulutuksen järjestäjät ratkaisevat tämän kyvykkyysvajeen?

Millaista on hyvä vastuullisuuskoulutus?

Hyvä ammatillinen vastuullisuuskoulutus vastaa vahvasti kahteen tarpeeseen. Ensinnäkin se kuuntelee herkällä korvalla yritysmaailman tarpeita. Parhaimmillaan se osaa myös haastaa ja sitä kautta vauhdittaa yritysten vihreää siirtymää. Se antaa vastauksia kysymyksiin; Millainen ammattilainen rakentaa luottamusta kestävään kasvuun? Miten kestävästä kehitys viedään yritysten liiketoiminnan ytimeen? Miten vastuullisuudesta tehdään yrityksessämme merkittävä innovoinnin ja kehittämistyön lähde? Miten muutamme organisaatiomme ja samalla koko yhteiskunnan kulttuuria vastuullisemmaksi?

Kuva 1 Millaista on tulevaisuuden ammatillinen vastuullisuuskoulutus?

Vastuullisuuden yleissivistys

Toiseksi vastuullisuuskoulutus innostaa tekijäänsä, ammatillista osaajaa. Tulevaisuudessa kaikki osaaminen on vastuullista osaamista. Jokaisen työntekijän, insinöörin, liiketoiminnankehittäjän, viestijän, myyjän ja esihenkilön tulee omata laaja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden yleissivistys. Pitää myös osata johtaa ja olla mukana muutoksessa sekä haastaa oman organisaation ajattelua – ja joskus omiakin luutuneita asenteita.

Millaisia kyvykkyyksiä tulevaisuuden kestävän kehityksen osaajilla pitää olla?

Kuvassa on lueteltu seuraavat kyvykkyydet: luottamus, visiointikyky, ennakointi, rohkeus, reflektointi, arvostus, vastuullisuus, arvostus, kommunikointitaidot, jatkuva oppiminen, itseluottamus, ympäristötietoisuus, välittäminen ja joustavuus ja kestävyys.

Mitä kyvykkyyksiä vihreä siirtymä sinusta vaatii? Löydätkö nuo kyvykkyydet jo nyt kartalta? Pitäisikö kartalle lisätä mielestäsi jotain?

Millaisia kykyjä innovatiivinen vastuullinen liiketoiminta vaatii tekijöiltään? Taitotalo on mukana VASKI-hankkeessa rakentamassa vihreän siirtymän tiekarttaa yhdessä 61 muun ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Me Taitotalon VASKI-hankkeen ydintiimissä olemme pohtineet yhdessä, millaisia kyvykkyyksiä ammatillisessa osaamisessa pitää vahvistaa, jotta kestävä kasvu tulee tietoiseksi toiminnaksi opiskelijalle. Piirsimme niistä oheisen kyvykkyyskartan.

Kuva 2 Kestävän kehityksen kyvykkyyskartta

Artikkelin kirjoittajat:

Miisa Helenius, toimii hankkeista ja projekteista vastaavana kehityspäällikkönä Taitotalossa ja on juuri suorittanut ympäristöalan erikoisammattitutkinnon Syklissä.

Harri Fränti, toimii kouluttajana talotekniikan alalla sekä isännöinnissä. Energiatehokkuus, Lean asiat ja Last Planner ovat myös lähellä Harrin sydäntä.

Hannu Jyrinki, toimenkuvaan Taitotalossa kuuluvat erilaiset hanke- ja kehitystehtävät. Hannu vastaa Taitotalon hankkeiden koordinoinnista.

Jouni Kyllönen, on ammatillisen koulutuksen asiantuntija ja moniottelija, joka hengittää ammatillisia tutkintoja ja elää osaamisen kehittämisestä.