Valikko Sulje

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys koulutuksenjärjestäjän toiminnan ytimessä

Kirjastoauto, jonka sisällä ja ulkopuolella on ihmisiä. Autossa on teipattu kirjaimia

Osana VASKI-hanketta pohditaan kestävän kehityksen näkökulmien suhdetta ammatilliseen koulutukseen ja koulutuksenjärjestäjien toimintaan. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys sisältävät usein toimia, joita ei välttämättä heti osata tunnistaa kestävyyttä lisääviksi. Nämä kestävyyden osa-alueet ovat kuitenkin koulutuksenjärjestäjien toiminnan perustaa.

Organisaation toiminnan kehittäminen sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta vaatii pitkäjänteistä työtä, eikä se tarjoa samanlaisia nopeita ja näkyviä ratkaisuja kuin usein ekologisen kestävän kehityksen toimenpiteet. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys vaativat koulutuksenjärjestäjän rakenteiden, toiminnan ja kulttuurin kokonaisvaltaista tarkastelua.

Kestävyys Omnian toiminnan keskiössä

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on Omnian toiminnan ydin. Omnian yhtenä perustehtävänä on vahvistaa elinikäisenä oppimisena yksilöitä ja yhteisöjä sosiaalisen osallistumisen lisäämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä, kriittisen ajattelun tukemisessa sekä sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden alueilla. Toisen asteen opetuksen laadukkaan tarjonnan ohella osallistamisen ja monimuotoisuuden edistäminen sekä jokaisen asiakkaan vahvuuksien kehittäminen johtavat myös tulevaisuuden edellytysten tiedostamiseen.

Kuva 1.: Omnia tarjoaa kattavasti työllistymistä edistäviä palveluja ja kestävän kehityksen näkökulmien läpileikkaavuus palveluissa on jatkuvaa kehittämistyötä.

Ihmisarvoinen Omnia

Kirjastoauto, jonka sisällä ja ulkopuolella on ihmisiä. Autossa on teipattu kirjaimia

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuva Kestävän tulevaisuuden tiekartta on suunnitelma, joka ohjaa Omnian kestävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä. Tiekartta rakentuu neljästä läpileikkaavasta teemasta, jotka ovat vuorollaan Omnian toimintaa ohjaava vuosittainen painopistealue. Tänä vuonna painopisteenä on Ihmisarvoinen Omnia. Osana teemavuotta Omniassa selvitetään nykytilaa erilaisten kyselyiden ja palautteiden kautta, kehitetään teemaan liittyvää koulutusta ja viestintää sekä parannetaan vuorovaikuttamista ja opiskelijoiden osallistamista. Teemavuonna jalkautetaan toimia, jotka jäävät pysyväksi osaksi Omnian toimintaa.

Kuva 2 .: Välkky-bussi Omnian Kirkkokadun toimipisteellä Kulttuuriviikoilla. Mukana bussissa kulki myös Espoon kaupungin maahanmuuttajapalvelut ja Espoon etsivät. Kuva: Tiina Hovatoff.

Kulttuuriviikko

Yhtenä toimenpiteenä Omnian vertaistuutorit ideoivat Kulttuuriviikon, joka toteutettiin kevään aikana. Kulttuuriviikon tarkoituksena on tuoda esille Omnian moninaisuutta. Omnian opiskelijat edustavat 123 eri kansallisuutta. Kulttuuriviikolle äänestettiin muun muassa lounaslista, jonka tarkoituksena oli tutustua eri maiden kulttuureihin. Lisäksi Kulttuuritärskyillä kannustettiin pukeutumaan oman maan tai kotiseudun kansanasuun. Omnialaiset saivat myös lainata oppijoista ja henkilöstöstä koostuvan Elävän kirjaston kirjoja.

Kuva 3.: Vertaistuutoreiden ideoimasta Kulttuuriviikosta innostuttiin Omniassa. Työväenopisto oli mukana näyttelyillä, perinnekudonnalla ja moniäänisellä kevätkonsertilla. Kuva: Kati Lindfors.

OmniaShop

Sosiaalisesti kestävää toimintaa on myös OmniaShopissa. Omnian kestävän kehityksen myymälässä on työpajojen, Omnian eri alojen opiskelijoiden sekä pienyritysten valmistamia kestäviä tuotteita. Pienyritysten tukemisella vahvistetaan sosiaalista kestävää kehitystä. Osassa yrityksiä on yrittäjinä Omniasta valmistuneita opiskelijoita. OmniaShop on myös oppimisympäristö, jossa harjoitellaan muun muassa asiakaspalvelua ja markkinointia. Myymälässä asiakasta saattaakin palvella tuleva ammattilainen.

Kirjoittajana Sonja Jurmu, Sustainability & Quality Management Planner, Omnia