Valikko Sulje

Harkiten uutta, vaalien vanhaa

Ihmisjoukko punaisen talon edessä. Takana roskalava ja kuorma-auto.

Oppilaitosympäristö ­– nykyajan vaatimukset sekä arvokas perintö

Saskyn Osaran maaseutuopetusyksikkö Hämeenkyrössä seisoo verrattain historiallisella paikalla. Osaran kartanon historia ulottuu aina 1540-luvulle saakka, eli nuijasodan jälkeiseen aikaan, jolloin autiotilat muodostivat kartanon tilan. Vaikka Osaran tilan alkuperäinen päärakennus myöhemmin paloikin, ovat sen nykyisetkin hirret seisseet paikallaan jo 1870-luvulta asti.

Mustavalkoinen vanha kuva. Talo takana edessä kaksi pientä lasta

Maanviljelyskoulu rakentui kartanon yhteyteen vuonna 1886 ja maatalous-, luonto- sekä ympäristöalan koulutus jatkaa kartanon mailla toimintaansa edelleen kestävän kehityksen sertifikaatin saaneen oppilaitoksen toimesta.

Luonnonmukaisessa tuotannossa oleva opetusmaatila on oiva esimerkki nykyaikaisten oppimisympäristöjen ja vanhan perinnemaiseman yhteensovittamisesta.

Ihmisjoukko punaisen talon edessä. Takana roskalava ja kuorma-auto.

Muuttuvat tarpeet pakottavat myös uusiin ratkaisuihin

Kesällä 2023 valmistuva uusi opiskelija-asuntola korvaa kaksi vanhaa vuonna 1963 valmistunutta asuntolakäytössä ollutta rakennusta. Vanhat rakennukset olivat teknisen käyttöikänsä päässä eikä niiden peruskorjausta katsottu enää järkeväksi. Uutta asuntolaa suunniteltaessa vastuullisuusnäkökulma ja opiskelijoiden tarpeet pystyttiin ottamaan ensimetreiltä asti huomioon. Perinteinen punamultainen luhtitaloa muistuttava rakennus istuu myös perinnemaisemaan huomattavasti edeltäjiään paremmin.

Asuntolan tilankäyttö haluttiin suunnitella mahdollisimman tehokkaaksi, jotta mahdollisilta hukkaneliöiltä vältyttäisiin. Samalla kun vuodepaikkojen määrä nousee, tilojen tyhjillään seisottamista pyritään kuitenkin välttämään. Jatkossa asuntolamajoitus varataan sähköisesti opiskelijoiden tarpeiden mukaan, mikä mahdollistaa samalla tilojen hyötykäytön myös muunlaiseen majoitustoimintaan.

Ekologisuutta ja kestävää kehitystä on pohdittu rakennuksen talotekniikassa ja rakentamisessa. Suljettuun hakelämmitteiseen kaukolämpöverkkoon lisätty rakennus tulee hyödyntämään myös aurinkoenergiaa. Lisäksi jokaisessa soluasunnossa on oma lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto.

Paikallisen toimijan valitseminen pääurakoitsijaksi on mahdollistanut myös tehokkaan lähiseudun aliurakoitsijoiden hyödyntämisen, ja säältä suojaan periaatteella on pyritty rakentamaan laadukasta ja terveellistä asumista, sekä pitkäikäistä ratkaisua opiskelija-asumiseen.

Asuntola opettaa vastuullisuutta arjessa

Samanaikaisesti kun asuntola-asuminen vähentää opiskelijoiden tarvetta liikkua kodin ja koulun välillä, tarjoaa se myös monille nuorille mahdollisuuden opetella yksinasumista ja turvallista lapsuudenkodista irtautumista. Yhteisöasuminen edellyttää toisten huomioimista, yhteisvastuullisuutta sekä omia valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Asuntolatoiminnassa pyritään edistämään myös kierrätystä, energiansäästöä ja vedenkulutuksen vähentämistä arjen taitojen opettelulla, sekä erilaisten tempausten ja tutortoiminnan avulla.

Asuntolan olohuone ja keittiö ja jätteiden kierrätysastia

Kestävää uudistusta vanhaa vaalien

Aina ei kuitenkaan tarvita uutta. Osaran vanhaa rakennuskantaa onkin edelleen oppilaitoksen käytössä. Alun perin maatalousoppilaitoksen rehtorin asuntona toiminut Mattilan kiinteistö on seissyt paikallaan jo 1900-luvun alusta. Mattila muodostaa Toukolan kiinteistön kanssa kokonaisuuden, joka edustaa Osaran maaseutuopetusyksikön alkujuuria. Saskyssa onkin katsottu velvollisuudeksi vaalia omaa kulttuuriympäristöä ja huolehtia sen säilymisestä myös jälkipolville.

Vanhan rakennuksen kattoremontti. Useampi kattotyöntekijä katolla.

Hirsirunkoisen kiinteistön entisöinti palvelee myös Saskyn rakennusrestauroinnin opiskelijoita. Opiskelijoille Mattila-projekti antaa mahdollisuuden niin suunniteluun kuin toteutukseenkin. Erilaiset toimenpiteet, kunnostettavat tilat ja rakennuksen julkisivu mahdollistavat suurempienkin opetusryhmien toimisen yhdessä. Restauroidessa kaikki käyttökelpoinen materiaali on otettu talteen, ja tarvittaessa purettu materiaali on kierrätetty tai myyty eteenpäin. Osa restauroinnin puumateriaalista on Osaran metsissä kasvanutta ja oppilaitoksen omalla kenttäsahalla sahattua puuta.

Aika näyttää, toimiiko Mattila tulevaisuudessa ekologisen asumisen esimerkkinä, biomimiikan-keskuksena, tilapuotina, kahvila tai kokoustilana. Tai ehkä pääsemme toteuttamaan kaikkea tätä ja vielä palon muuta. Tähän voimme palata lähitulevaisuudessa ja sadan vuoden kuluttua!

Vanha kuva. Taustalla kaksi taloa ja luminen maisema. Kolme pientä lasta.