Valikko Sulje

Ammatilliset oppilaitokset vihreän siirtymän edistäjinä

Kuvassa on kaksi metsurin suojavarusteisiin sonnustautunutta henkilöä puiden siimeksessä
Metsä, auringonkajastus.

Vihreässä siirtymässä tarvitaan kaikkia

Vihreä siirtymä on valtava haaste työelämälle. Kaikilla toimialoilla tulisi siirtyä ripeästi kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja torjua luontokatoa. Elinkeinoelämä on tarttunut haasteeseen ja useat toimialajärjestöt ovat laatineet omia suunnitelmiaan päästöjen vähentämiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi.

Vihreässä siirtymässä eturintamassa ovat suuret, kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset, joille asiakkaiden vastuullisuusvaatimukset konkretisoituvat aidoksi kilpailukykytekijäksi. Niillä on yleensä myös riittävät resurssit tarvittavien muutosten ennakointiin ja toteutukseen. Suurten yritysten vastuullisuusvaatimukset ja -toimet heijastuvat kuitenkin tuotanto- ja palveluketjuissa myös pienempiin alihankintayrityksiin.

SAKKY on aktiivinen toimija

Kestävään talouteen siirtyminen edellyttää muutoksia kaikilla työpaikoilla mukaan lukien PK-yritykset. Pienemmillä yrityksillä ei yleensä ole erillisiä resursseja ympäristöasioiden johtamiseen ja hallintaan. Ammatillinen koulutus voi olla tukemassa yrityksiä ja organisaatioita kestävyysmurroksessa monella eri tavalla. Olemme teemaan liittyen aktiivinen toimija alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Alueellista yhteistyötä tehdään muiden Pohjois-Savon toimijoiden kanssa esim. Kuopion kaupungin resurssiviisausohjausryhmässä, Ilmasto, kierto- ja biotalousryhmässä sekä tiiviillä eri koulutusasteiden välisellä yhteistyöllä. Olemme osallistuneet myös Pohjois-Savon ilmastotiekartan laadintaan ja toteutamme tapahtumia yhdessä kumppaniverkoston kanssa. 

Kaksi nuro
Kaksi henkilöä pr

Opiskelijoiden kautta ympäristöosaamista työpaikoille

Savon koulutuskuntayhtymä SAKKYn visio on olla kestävän tulevaisuuden tekijä. Koulutamme eri alojen ympäristöosaavia ammattilaisia. Olemme antaneet koulutusaloillamme vastuullisuuden osaamislupaukset, joissa kuvataan keskeiset opinnoissa saavutettavat ympäristövastuullisuuden tiedot ja taidot. Opiskelijoiden työpaikoilla oppimisen yhteydessä tehdään yhteistyötä työpaikkojen kanssa ja tuetaan niitä mm. oman alan ja työpaikan olennaisten kestävyysnäkökohtien tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä kestävyystyön käynnistämisessä. Opiskelijat voivat osana työpaikoilla tapahtuvaa oppimista esimerkiksi kartoittaa jätehuollon tilannetta, lajitteluohjeistuksia, energiatehokkuutta, kemikaaliasioiden hallintaa tai tehdä kehittämissuunnitelmia kestävyystyön pohjaksi.

SAKKY vauhdittaa vihreää siirtymää

Ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös suoria ja nopeita muutoksia työelämässä. Tätä edistämme SAKKYssa esimerkiksi täydennyskoulutusten, työelämäpalveluiden ja hankeyhteistyön kautta. Yritykset tarvitsevat tukea ympäristötyön käynnistämiseen ja toimintamallien jatkuvuuden varmistamiseen. SAKKYn toteuttamilla alueellisilla ja valtakunnallisilla kehittämishankkeilla on pystytty tukemaan ja auttamaan organisaatioita systemaattisen ympäristötyön edistämisessä. Kehittämishankkeissa on kehitetty malleja ja työkaluja vastuullisempaan toimintaan työelämässä.  

SAKKY on tehnyt yhteistyötä Pohjois-Savon alueen yritysten kanssa ympäristövastuullisuuden edistämiseksi useissa kehittämishankkeissa. Yrityksiltä saadun palautteen perusteella organisaatioiden henkilöstön ympäristöosaaminen vahvistui, uusiutuvan energian käyttö lisääntyi, kestävien hankintojen ja alihankintojen määrä kasvoi sekä jätteiden lajittelu tehostui hankkeiden tuella. Lisäksi suuressa osassa organisaatioita otettiin käyttöön energiatehokkaita ratkaisuja, kuten esim. lämmön talteenotto, led-valaistus ja tunnistinvalaisimet. Hankkeilla tuettiin myös julkisia organisaatioita jalkauttamaan vähähiilisyys-, resurssiviisaus-, kiertotalous- vastuullisuustavoitteita käytäntöön ja hankintavaatimuksiin. Julkisilla tavara- ja palveluhankinnoilla on suuri työllistävä ja taloudellinen merkitys alueellamme.

Logo. Savon koulutuskuntayhtymä

SAKKYllä paljon tarjottavaa

SAKKY tarjoaa täydennyskoulutuksia, joiden avulla vahvistetaan työpaikkojen ympäristövastuullisuuden osaamista ja valmiuksia vihreän siirtymän toteuttamiseksi. Olemme kouluttaneet ympäristövastaavia työpaikoille sekä konepajojen henkilöstöä edistämään kiertotaloutta omilla työpaikoillaan. Vuonna 2023 käynnistämme täydennyskoulutuksia vihreän siirtymän toteuttamiseksi kone- ja metallialan sekä kuljetusalan pk-yrityksissä. Täydennyskoulutuksissa pyrimme tarjoamaan osallistujille mahdollisimman konkreettisia malleja ja työkaluja oman työpaikan kestävyyden kehittämiseen.

Valtakunnallista vaikuttamista

SAKKY tekee myös valtakunnallista kehittämistyötä erityisesti ammattikeittiöiden vastuullisuuden edistämisessä. Olemme kehittäneet mm. Portaat luomuun ohjelman sekä Ympäristöpassin ruoka- ja puhdistuspalveluille. Syksyllä 2023 valmistuu vastuullisuusohjelma, jonka avulla ruokapalvelut voivat arvioida, kehittää sekä raportoida toimintansa vastuullisuudesta. Lisäksi olemme vuoden 2023 aikana suunnittelemassa ja toteuttamassa myös valtakunnallista KasvisPro-koulutuskiertuetta julkisia aterioita valmistaville ruokapalvelutoimijoille.

Toimme viisi vuotta sitten Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän Pohjois-Savoon, jolloin alueemme ensimmäiset yritykset rakensivat Ekokompassin. Toimimme pari vuotta myös Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän Pohjois-Savon aluekoordinaattorina ja olimme mukana järjestelmän valtakunnallisessa kehittämisessä mm. toimme esiin maakunnan yritysten ja organisaatioiden tarpeita.

Sähköauton lataus.
Kaksi metsuriopiskelijaa.

Aktiivisesti mukana eri verkostoissa

Toimimme teemaan liittyen aktiivisesti alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Alueellista yhteistyötä tehdään muiden Pohjois-Savon toimijoiden kanssa esim. Kuopion kaupungin resurssiviisausohjausryhmässä, Ilmasto, kierto- ja biotalousryhmässä sekä tiiviillä eri koulutusasteiden välisellä yhteistyöllä. Olemme osallistuneet myös Pohjois-Savon ilmastotiekartan laadintaan ja toteutamme tapahtumia yhdessä kumppaniverkoston kanssa.  

Savon koulutuskuntayhtymä SAKKY hallinnoi Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota. Vuosittain noin 15 000 opiskelijaa hyödyntää kattavaa tarjontaamme. Räätälöidyt koulutukset vastaavat työelämän tarpeisiin ja olemme aktiivinen työelämän kehittäjä. SAKKYssa on henkilöstöä 780. Kampuksemme sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä, mutta järjestämme koulutuksia myös valtakunnallisesti. Rakennamme uudet kampusrakennuksemme ympäristömerkki Joutsenmerkin ehtoja noudattaen.
KANNUSTAMME AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIÄ TOIMIMAAN KESTÄVIEN RATKAISUJEN EDISTÄJINÄ!


Kirjoittajat SAKKYsta:
Anu Salo, Kati Lundgren ja Sari Väänänen