Valikko Sulje

Riveria kestävän ja vastuullisen arjen ja tulevaisuuden rakentajana

Metsäkonesimulaattori ja opiskelija.
green pine tree leaves

Riverian kestävän tulevaisuuden toimintaohjelma

Riveriassa laadittiin vuoden 2021 lopulla kestävän tulevaisuuden toimintaohjelma 2025, joka koostuu kolmesta toimintalinjasta:

1. Osaamisella kohti kestävää tulevaisuutta sisältää työmme tulevaisuuden osaajien valmentajina ja kouluttajina siten, että jokaisella Riveriassa kouluttautuvalla on tulevaisuudessa osaamista laaja-alaisesti kestävästä kehityksestä, ml. vihreä siirtymä, hiilineutralisuus ja ilmastotekojen merkitys.

2. Henkilöstömme kestävän tulevaisuuden edistäjinä sisältää koko henkilöstön laaja-alaisen kestävän kehityksen osaamisen, taitotiedon vahvistamisen ja kehittämisen sekä organisaatiomme oman toiminnan, tiimien ja yksilöiden kestävän arjen ja hyvinvoinnin edistämisen.

3. Hiilijalanjälkemme pienentäminen – Riveria on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelmamme ytimessä on vahvistaa Riverian kädenjälkeä ja pienentää toiminnan jalanjälkeä yhteiskunnassa: kasvattaa ja kouluttaa työelämään työnsä taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia ymmärtäviä ihmisiä ja kannustaa heitä kehittämään ratkaisuja haittojen vähentämiseksi. Olennaista on toimia myös esimerkkinä pienentämällä omaa hiilijalanjälkeämme.

Opiskelijoista kestävän kehityksen osaajia

Se, miten onnistumme motivoimaan opiskelijamme huomioimaan kaikessa toiminnassaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä toimintatapoja, on tulevaisuuden kannalta oleellista. Tämä liittyy sekä henkilökohtaisiin valintoihin että kykyyn omassa työssään tehdä yhteiskunnan ja ilmaston kannalta edullisia ratkaisuja. Opiskelijoidemme kestävän kehityksen osaaminen tulee olemaan työelämälle entistä tärkeämpää tulevaisuudessa.

Kuva: Piia Kinnunen

Keltainen kyltti, jossa lukee "New Skills Training"

Henkilöstö avainasemassa

Henkilöstömme kestävän tulevaisuuden edistäjinä sisältää koko henkilöstön laaja-alaisen kestävän kehityksen osaamisen, taitotiedon vahvistamisen ja kehittämisen sekä organisaatiomme oman toiminnan, tiimien ja yksilöiden kestävän arjen ja hyvinvoinnin edistämisen. Kun henkilöstöllämme on merkittävä rooli tulevaisuuden osaajien valmentamisessa, on myös heidän kestävään kehitykseen liittyviä tietoja ja taitoja pidettävä ajan tasalla. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisten innovaatioiden syntymisen, jotka vähentävät kulutusta ja tekevät lisäksi opiskelusta, oppimisesta ja opettamisesta mielekkäämpää.

Pitkäjänteinen työskentely ratkaisee

Työskentely kestävän tulevaisuuden eteen on pitkäjänteistä. Hyvä esimerkki tällaisesta työskentelystä on simulaattoriopetuksen kehittäminen Riveriassa yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla. Vuosituhannen alussa tuli mahdolliseksi harjoitella metsäkoneella ajamista tietokonesimulaattoreilla. Pian ymmärrettiin, että osa opetuksen toteuttamisesta on järkevää tehdä virtuaaliympäristössä. Tämä mahdollisti sen, että opiskelija voi halutessaan itsenäisesti hankkia tarvittavaa teoriatietoa ja harjoitella simulaattorilla metsäkoneen käyttöä. Kun vaadittava osaaminen oli hankittu, pääsi opiskelija ajamaan oikealla koneella.

Tänä päivänä metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla opetuksen tukena on myös simulaattorikenttä, joka rakentuu sähköllä toimivista metsäkoneista. Kyseisissä koneissa on teknologiaa, joka kuvaa opiskelijan liikkeitä ja seuraa hänen tekemiään ratkaisuja ja niiden vaikutusta tehokkaaseen työskentelyyn ja polttoaineen kulutukseen. Näin pystytään myös kouluttamaan pienemmin taloudellisin ja ekologisin kustannuksin kuljettajia. Isompi kädenjälki, pienempi jalanjälki.

Kuvat: Piia Kinnunen

Kuvassa piirretty harjoituskenttä sekä metsäkoneen eri työvaiheita.

Tekemistä riittää pitkälle tulvaisuuteen

Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, että tavoitteemme hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 toteutuu. Miten entisestään parannamme ratkaisuja koulutusten järjestämiseen, liikkumiseen ja matkustamiseen, kiinteistöjen energiatehokkuuteen, ravitsemuspalvelujen järjestämiseen ja hankintoihin liittyen? Ja kuinka saamme sekä henkilöstön että opiskelijat mukaan pohtimaan ja keksimään uusia tapoja toimia?

Keskeisin lienee viimeinen kysymys, joka liittyy sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen. Kun onnistumme luomaan ilmapiirin, joka innostaa koko yhteisöä asettamaan tavoitteet kestävälle tulevaisuudelle ja toimimaan yhdessä laadittujen periaatteiden mukaisesti, olemme jo pitkällä.  

Kuva: Piia Kinnunen

Kirjoittajat:

Janne Lilja, opiskelijatoiminnan kehittäjä
Jatta Herranen, pedagoginen johtaja