Valikko Sulje

Miten ammatillisessa oppilaitoksessa edistetään YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteita?

Maanantaina 25.9. vietettiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, SDG) vuosipäivää. Kahdeksan vuotta sitten YK:n jäsenmaat sopivat yhdessä 17:ta kestävän kehityksen tavoitteesta, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Nyt olemme puolivälissä ohjelmakautta.   

Perho Liiketalousopisto osallistui maailmanlaajuisen liputuskampanjaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna. SDG-lippu liehui oppilaitoksen molemmilla kampuksilla osoituksena sitoutumisesta Agenda 2030 tavoitteisiin. Samalla haluttiin myös kertoa työstä, jota oppilaitoksessa tehdään tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi.  

SDG-lippu Malmin kampuksella. (kuva: Juha Ojajärvi)

Somekampanja ja vinkkejä henkilöstölle

Liputuksen lisäksi oppilaitoksen somekanavilla kerrottiin tarkemmin muutamasta tavoitteesta, joita edistetään parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden kautta.   

  • Tavoite 2. Ei nälkää. Green City Farm on Perho Liiketalousopiston kaikkien opiskelijoiden yhteinen kestävän kehityksen oppimisympäristö. Tämän opintovuoden aikana pelto toimii myös kansainvälisen AgriCulinary –koulutuksen oppimisympäristönä.   
  • Tavoite 4. Hyvä koulutus. Perho Liiketalousopisto edistää tavoitetta 4 muun muassa koordinoimalla ammatillisen koulutuksen valtakunnallista kestävyystiekarttatyötä VASKI-hankkeessa.  
  • Tavoite 10. Eriarvoisuuden vähentäminen. Perho Liiketalousopisto on monimuotoinen ja yhdenvertainen yhteisö. Johtamisen lähtökohtana on, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Koko yhteisömme turvallisuuden varmistaminen on yksi toimintamme ydintehtävistä.    
  • Tavoite 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Opiskelijoiden äänen kuuluminen oppilaitoksen arjessa ja päätöksenteossa on tärkeää. Perho Liiketalousopiston Kestävän tulevaisuuden työryhmään kuuluu opiskelijajäsen. Yhdessä -hankkeen innoittamana opiskelijaedustus saadaan myös oppilaitoksen pedagogiseen johtoryhmään. 
Kuvakaappaus Perho Liiketalousopiston Facebook –sivulta.

Oppilaitoksen kestävän tulevaisuuden työryhmä myös koosti henkilöstölle listan vinkkejä, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteita voi hyödyntää esim. opetustyössä. Listalta löytyi mm. VASKI-hankkeessa tuotetut selkeäkieliset kortit kestävän kehityksen käsitteistä (pdf-tiedosto).  


Kestävän kehityksen toiminta kiteytettiin SDG-tavoitteiden avulla

Agenda 2030 oli viime opintovuonna Perho Liiketalousopiston kestävän kehityksen teema. Videon toteuttaminen haastoi meidät miettimään mitä teemme vastataksemme jokaiseen tavoitteeseen. Lopputulos näkyy videolla. Miten teidän oppilaitoksessanne edistetään Agenda 2030 tavoitteita?


Teksti:   

Pauliina Lehtinen, matkailualan ja vieraiden kielten lehtori, Perho Liiketalousopisto   

Maria Runonen, kestävän kehityksen asiantuntija, Perho Liiketalousopisto