Valikko Sulje

Kestävä kehitys Business College Helsingissä

Business College Helsingissä on tehty työtä kestävän kehityksen parissa jo pidemmän aikaa. Olemme aloittaneet ympäristönäkökulma edellä, ja meillä onkin ollut Green Office-sertifikaatti jo useita vuosia. Sen puitteissa on vuosittain järjestetty kampanjoita ja kehitetty ympäristöystävällistä toimintaa. Green Office -tiimissä on mukana henkilöstön, opiskelijoiden sekä sidosryhmän eli kiinteistön edustus. Lisäksi meillä laskettiin hiilijalanjälki ensimmäistä kertaa keväällä 2021. Olemme jo aiemminkin osallistuneet kestävän kehityksen hankkeisiin, joten VASKI-hankkeen alkaessa tiesimmekin heti haluavamme lähteä siihen mukaan. Jo hyvin alussa oli selvää, että oppilaitoksemme Green Office –tiimi yhdistetään osaksi VASKI-projektiamme liittämällä se kestävän kehityksen kokonaisuuteemme.

Meille ja kestävän kehityksen kulttuurin luomisen vaiheeseemme sopivalta työpaketilta tuntui VASKI-hankkeen ”Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri”. Asetimme tavoitteeksemme hankkeen aikana määrittää, mitä kestävä kehitys ja vihreä siirtymä tarkoittavat oppilaitoksessamme. Myös kesällä 2022 päivitettyyn strategiaamme sisältyy kestävä kehitys. Lisäksi oli ja on edelleen tarkoitus vertaisoppia muilta koulutuksen järjestäjiltä hyviä käytänteitä sekä jakaa omia projektin aikana syntyneitä oivalluksia ja tuloksia.

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän määritystyötä lähdimme syksyllä 2022 tekemään yhdessä henkilöstön kanssa kehittämispäivän työpajassa. Määritimme vastuullisuuden nykytilaa pienryhmissä sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Samalla kartoitimme myös, millaisia toiveita ja näkökulmia olisi vielä hyvä ottaa huomioon tulevaisuudessa. Lopputuloksena syntyi mm. alla olevat visualisoinnit kestävän kehityksen nykytilasta oppilaitoksessamme.

Business Collegen visualisoinnit kestävän kehityksen nykytilasta jaettuna ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja vakaaseen talouteen.

Olemme myös osallistuneet kestävyystiekartan laatimisen työpajoihin, tavanneet sitä kautta muita hankkeen toimijoita ja saaneet ajateltavaa omaa toimintaamme varten. 

Parhaillaan jatkamme määritystyötä siten, että syksyn aikana kokoonnumme pienryhmässä konkretisoimaan vastuullistavoitteita ja rakentamaan vastuullisuusmittareitamme. Samalla olemme käynnistäneet hankintaohjeen päivityksen niin, että hankintoihin liittyvissä päätöksissä otetaan mahdollisuuksien mukaan kestävä kehitys huomioon.

Uskomme, että VASKI-hankkeen vuoden lopussa päättyessä meillä on paitsi ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekartta käytössämme niin myös entistä selkeämpi tahtotila ja viitoitus siitä, mitä kestävä kehitys ja vastuullisuus Business College Helsingissä on ja miten se jatkossa näkyy. Tästä on hyvä jatkaa.

Kirjoittajat: Outi Hieta ja Kirsi Järvinen