Valikko Sulje

Kohti merkityksellistä alueiden ja työelämän kehittämistä

Kuvassa paljon ihmisiä epätarkkoina hahmoina, jonka edessä on kaksi kättä kättelee. Kuvassa lukee "innostavaa alueiden ja työelämän kehittämistä".

Alueiden ja työelämän kehittäminen -työpaketti on polkaistu käyntiin yhteisten tavoitteiden luomisella. Maaliskuulla pidetty hybridipaja aloitettiin osatoteuttajien esittäytymisellä ja työpaketin esittelyllä. Tavoitteena oli yhdessä keskustellen muokata työpakettia ja luoda aikataulua vuodelle 2022.

Jospak Oy:n vastuullisuusasiantuntija Petra Katajisto oli vieraana puhumassa vastuullisuuden tärkeydestä tulevaisuuden työelämässä. Ammatillinen koulutus tarvitsee integroitua vastuullisuutta tulevaisuuden työelämää varten, jotta vastuulliset toimintatavat kulkevat ammattitaidon kehittymisen mukana. Yrityksissä nähdään kilpailuetuina resurssitehokkuus ja kiertotalous. Jospak Oy:n liiketoiminnassa vastuullisuuden teot ovat sekä elinehto että erinomainen mahdollisuus.

Ryhmäkuva tilaisuudesta. Valkokankaalla lukee vaski.info.
VASKI-väkeä. Kuva: Isa Vuohelainen.

Osatoteuttajat osallistuivat hybridipajaan selkein odotuksin. Työpaketin osalta toivottiin: ”Selkeitä malleja työelämäyhteistyöhön vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta”, ”Verkostoitumista ja vertaistukea”, sekä ”Kestävän kehityksen toimintatapojen ja käytäntöjen viemistä työpaikoille opiskelijoiden välityksellä -> toimintamalli”. Iltapäivän keskustelusta koottiin yhteenveto, jonka perusteella on luontevaa suunnitella tulevaa työskentelyä.

Kuva työpajasta ihmiset istuvat pöydän ympärillä ja keskustelevat.
Kuva: Maiju Salonen

Vastuullisuuspolkuvalmennuksesta uusia näkökulmia

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän vastuullisuusagenttitoiminnassa on päätetty lisätä koko henkilöstön vastuullisuusosaamista. Vastuullisuuspolkuvalmennuksen koulutuspäivässä 8.4.2022 toimi kouluttajana Sami Tornikoski aiheenaan kestävä kehitys kunnissa. Koulutuksessa osallistujat pohtivat ryhmissä muun muassa mitä kunnat tekevät kestävän kehityksen parissa tällä hetkellä ja mihin kestävän kehityksen osalta tarvitaan syvempää ymmärrystä? Yhdessä pisteytettiin kestävän kehityksen integroinnin edistyminen osaksi oman kunnan strategiaa prosessin näkökulmasta. Esiin nousi tärkeitä aihekokonaisuuksia kuten toiminnallinen ympäristökasvatus, lajittelun ja materiaalikierron jalkauttaminen kunnan toimipisteisiin, sekä oppimateriaalien valinta ja koulukuljetusten järjestäminen.