Valikko Sulje

Kestävää tulevaisuutta ja ilmastovastuuta Hyriassa

Kuvassa on 22 henkilöä Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos-julisteen alla.

Hyria on vastuullinen toimija ja haluaa olla edelläkävijä myös ilmastosioissa, toteaa Hyrian kestävän kehityksen koordinaattori Juulia Juslin.

Hyria voikin esimerkillään edistää myös omien opiskelijoidensa ja muiden kansalaisten myönteisiä ympäristö- ja ilmastotekoja. Myös muita oppilaitoksia on kannustettu hiilijalanjäljen kartoittamiseen.

Kuvassa sinisen ympyrän sisällä on lehteä kuvaava muoto ja teksti: hiilijalanjälki laskettu 2607 t/vuosi. OpenCO2.net

Edelläkävijyyttä ilmastoasioissa

Hyrian hiilijalanjälkikartoitusten tulosten pohjalta asetetuista tavoitteista toimenpiteineen, valmistui 2021 sisäinen toimenpideohjelma. Toteutuksessa olevan toimitilaohjelman myötä kiinteistöjä remontoidaan parhaillaan modernimmiksi oppimisympäristöiksi kestävät energiaratkaisut huomioiden. Päästövähennyksiä ja liikkumistarpeen vähentymistä tuovat myös etä- ja hybridiopetus sekä moniympäristötyö. Uuden strategian myötä Hyrian vastuullisuusohjelma tulee sisältämään ekologisen kestävyyden yhdessä muiden ulottuvuuksien kanssa.

Hyrian hiilijalanjälki kartoitettiin ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa vuonna 2019. Eniten päästöjä todettiin syntyvän ostoenergiasta, josta sähkön osuus on suurin. Oppimisympäristöjä on paljon, mutta Hyrian toiminnan laajuuteen nähden hiilijalanjälki on pieni. Hyria palvelee osaamisen kartuttamisessa sekä henkilöasiakkaita että työnantajia kattaen vuosittain noin 10 000 opiskelijaa. Hyrian hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, ja päästölähteet identifioitiin päästöluokista Scope 1-3. Kartoittamalla perusvuoden 2017 hiilijalanjäljen lisäksi myös vuosi 2018, saatiin luotettavaa tietoa päästöjen tasosta.

Kuva 1.: Hyrian hiilijalanjälki kartoitettiin ensin perusvuodelta 2017.

Kuvassa on järvimaisema ja auringonnousu. Käsi kurottaa aurinkoa kohti ja sen ympärillä lukee "VASKI-hanke" ja "vaski.info". Lisäksi kuvan yläosassa lukee Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke.

Ilmastovastuuta osana opintoja

Hyriaan on toteutettu uusi ammatillinen valinnainen tutkinnon osa Ilmastovastuullinen toiminta (15 osp), joka tulee valittavaksi kaikissa Hyrian tutkinnoissa syksystä 2022 lähtien. Tutkinnon osan suorittaminen käynnistyy laajalla verkkokurssilla. Ilmastolähettiläitä koulutetaan eri koulutusaloille ohjaamaan opiskelijoita Ilmastovastuullisen –tutkinnon osan koulutusalakohtaisessa osiossa sekä sen työpaikalla oppimisessa näyttöineen.

VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus –hanke antaa lisäresurssia henkilöstön osaamisen kehittämiseen ilmasto- ja ympäristöasioissa Hyriassa, jatkaen hiilijalanjälkikartoitusten työtä sekä linkittyen ilmastovastuullisen toiminnan tutkinnon osan valmisteluun ja jalkauttamiseen.

Kuvassa on 22 henkilöä Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos-julisteen alla.

Keke-sertifiointi kehittämisen työkaluna

Kestävyystaidot ovat erityisen hyvin integroituina Hyrian kestävän kehityksen sertifioitujen koulutusalojen opintoihin matkailu-, ravintola- ja cateringalalla, liiketoiminnassa ja luonnonvara-alalla. Hyrian liiketoiminnan sekä luonnonvara-alan sertifikaatit uusittiin menestyksekkäästi keväällä 2022. Samalla OKKA- eli Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön myöntämät kestävän kehityksen sertifikaatit päivitettiin kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukaisiksi.

Kuva 2.: Uusittuja kestävän kehityksen sertifikaatteja juhlistettiin juhannusviikolla koulutusalojen yhteisillä kakkukahveilla luonnonvara-alan kampuksella Hyvinkäällä.

Sertifikaattien uusiminen on hieno saavutus ja se kertoo koulutusalojen sitoutumisesta kestävään tulevaisuuteen opetuksessaan”, toteaa Hyrian rehtori Tuula Kortelainen.

  ”Henkilökunta on sitoutunut kestävään kehitykseen. Vastuullisuus integroidaan opetukseen jatkossa entistä tiiviimmin”, kertoo liiketoiminnan koulutuspäällikkö Pasi Kymäläinen.

Luonnonvara-alan kestävä tulevaisuus rakentuu vihreän siirtymän ympärille, huomioiden monimuotoisuuden edistämisen ja päästöjen vähentämisen koulutuksessa sekä opetusmaatilalla”, täydentää luonnonvara-alan koulutuspäällikkö Terhi Kostamo.

 Sertifioitujen alojen koulutustoimintaa on usealla eri Hyrian kampuksella ja tavoitteena on myös sertifioinnin ulottaminen hyriatasoiseksi lähivuosina. Hyria ja sen sertifioidut koulutusalat ovat toimineet pilottioppilaitoksina, kun OKKA-säätiön kestävän kehityksen kriteereitä on uudistettu ja pilotoitu Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiksi vuodesta 2018 lähtien.

Kirjoittajana Juulia Juslin, kampuskoordinaattori / kestävän kehityksen koordinaattori