Valikko Sulje

Työelämäyhteistyö keskiössä

Neljä naista ja taustalla Alueiden ja työelämän kehittäminen-dia.

Katsaus kevätkauteen

Kevään aikana pidettiin kaksi hybridityöpajaa, toukokuussa pureuduimme työpaikkaohjaajuuteen. Vierailevana tähtenä kuulimme FM-Haus Oy.n avainasiakkuuspäällikköä Erge Reinvaldia. Erge johdatti meidät esityksellään teemaan ”miksi vastuullisuus on työelämässä tärkeää”.  FM-Hausin missiona on kertakäyttörakentamisen lopettaminen, tarjoamalla muuttuviin tarpeisiin kiertotalouden ratkaisuja.

Isa Vuohelainen

Työelämäyhteistyön tärkeys

Työpaketin tavoitteena on saada jokaiseen hybridityöpajaan ajankohtainen ja ajatuksia herättävä esitys työelämästä. Koska työpaketin tavoite on työelämän ja alueellinen kehittäminen, on sen onnistuakseen tapahduttava vuorovaikutteisesti yhdessä työelämän kanssa. Kestävyysosaamisen jakaminen molemmin puolin on ratkaisevassa roolissa kehittämistyössä.

Toimistossa ihmiset katsovat esittelijää.

Kohti työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämistä

Työpajassa jakauduttiin pienempiin ryhmiin, joissa pohdimme hyviä käytänteitä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutuksen osalta eri oppilaitoksissa.  Tunnistettuamme hyvät käytänteet käänsimme ajatukset tulevaisuuteen ja sen kehittämiseen. Kahden pienryhmän työskentelyn yhteenvetona saimme yhteisen tavoitteen työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisen osalta. Työpaketin vetäjän vastuulle jäi selvitystyöt ja mahdollisen yhteistyön avaaminen Kestu-hankkeen kanssa.  Työpaikkaohjaaja-aiheen työskentely jatkui kesätehtävän parissa Padlet-alustaa hyödyksi käyttäen. Syyskuussa toisessa työpajassa jatkamme aiheen parissa työskentelyä.

Työpaketti osallistui keväällä yhdessä muiden työpakettien kanssa AMKE-päiville. Siellä työskentelimme osallistujien kanssa visiotyöpajoissa. Visiotyöpajoista saatu anti oli erittäin arvokasta työpaketin tulevaisuutta suunnitellessa.  

Kuva: Virve Rinnola

OKKA-säätiöltä tukea visiointiin

Keväällä keskustelimme työpaketin tulevaisuuskuvasta OKKA-säätiön suunnittelupäällikön Erkka Lainisen kanssa. Erkan kanssa päästiin samoihin teemoihin kuin AMKE.n visiotyöpajoissa, mutta teemaa katsottiin eri näkökulmasta. Näiden kahden ”visioinnin” pohjalta yhteenvetona työpaketin suunta on oikea ja kunnianhimoisia tavoitteita on työstettävänä. Saimme sovittua Erkan kanssa tulevasta vierailusta työpaketin yhdessä työpajassa syksyn aikana.

Työpakettiin osallistuvat oppilaitokset kulkevat omaan tahtiinsa mutta samaan suuntaan, mikä on kehitystyössä äärettömän tärkeää. Pienetkin askeleet vievät tärkeää kehitystyötä eteenpäin. Kesäaika vietettiin hiljaiseloa työpaketin osalta. Osatoteuttajat saivat kesätehtävän, jotta pääsemme syksyllä joustavasti eteenpäin.

Suunnittelupäällikkö Erkka Lainisen kuva ja teksti "Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät sisäiset muutostekijät, jotka mahdollistavat ammatillisen koulutuksen uudistumisen vuoteen 2030 mennessä.
Kuvassa eräastioita

Kestävyystaitojen opettamien

Elokuussa käynnisteltiin työpakettia yhdessä LHKK:ssa pienellä hankeporukalla. Yhdessä ideoiminen antoi hyvää boostia työn jatkamiseksi. Yhdessä teimme huomion että, työpaketin haasteisiin lukeutuu ehdottomasti työelämän kanssa tehtävän yhteistyön hitaus. Hankkeeseen liittyvää kehittämistyötä tapahtuu talossamme monen eri toimijan kautta ja näiden asioiden yhteen saattaminen on ajoittain haastavaa.  Lisäksi erityisen tärkeää olisikin saada tuotua näitä toimia julki varmistaakseen vaikuttavuutta.  

Kestävyystaitojen opettaminen ja ohjaaminen ja sen kehittäminen vie tulevien ammattilaisten kautta tavoitteitamme eteenpäin. Syksyyn Boostia tuo myös se että, LHKK:n henkilöstöön on saatu uusia innovatiivisia tyyppejä ja odotan innolla että, saan työpakettiimme jälleen uutta näkökulmaa. Kehitysaskeleet LHKK:ssa tapahtuu usein monen ihmisen yhteistyönä ja koen että siksi asiat kehittyvät eteenpäin. Yhteistyössä on valtava voima.

Valokuva erä- ja luonto-opasopiskelijoiden eräruokakurssilta.

Työpaketin vetäjänä olen myös onnellisessa asemassa, koska työskentelen lisäksi opetuksen parissa. Hanketyö tulee opetuksessa usein jollakin tapaa ilmi. Yleensä opiskelijat kysyvät aiheesta. Saan heiltä hienoja näkökulmia ja pääsen mielenkiintoisiin keskusteluihin kestävyysaiheesta. Opiskelijat ovat keskiössä tätäkin hanketta työstäessä. Lisäksi on huikeaa päästä keskustelemaan vastuullisuudesta itselle tuntemattomien ammattialojen näkökulmista. Kuten viime viikolla ”eränuotiolla”.

Tiina Nurmi