Valikko Sulje

VASKI -hankkeen ydintavoitteena kestävyystiekarttatyö

Projektijohtaja Maiju Salonen.

VASKI -Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke on startannut täydellä teholla. Kaikki työpaketit ovat käynnistäneet toimintansa, ja erilaiset tilaisuudet, työpajat ja webinaarit ovat keränneet mukaan satoja osallistujia ympäri Suomea. Teemoitettujen työpakettien kautta kootaan yhteen ammatillisen koulutuksen parhaita käytäntöjä kestävyystyössä ja jaetaan huikeaa osaamista.

Työpakettien avulla tuotetaan konkreettisia työkaluja ammatillisen koulutuksen kestävyystyöhön ja yhtenäistetään käytänteitä. Kestävyysratkaisut kootaan osaksi tiekarttaa.

Poika pitää karttaa kädessä karussa maisemassa ja kuvassa lukee "Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta".

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kestävyystiekartan kokonaisuuden suunnittelu on käynnistynyt keskustelujen ja määrittelytyön kautta. Alkuvaiheessa on tiekarttatyön suuntaviivoja pohdittu yhdessä mm. OPH:n, OKM:n ylijohtaja Lempisen sekä työtä varten perustetun ohjausryhmän kanssa. Olemme myös käyneet keskusteluja AMKEn, Arenen sekä rahoitusohjelman muiden hankkeiden edustajien kanssa. Tärkein yhteistyökumppani on ollut OKKA -säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, jonka kanssa on suunniteltu kokonaisuutta ja toteutettu ensimmäiset tilaisuudet kestävyystiekarttatyön pohjaksi.

Projektijohtaja Maiju Salonen.

Aktiivinen työskentely on alkanut

Konkreettinen käynnistys kestävyystiekarttatyölle oli 8.4. pidetty Ammatillinen koulutus kestävän tulevaisuuden tekijänä – webinaari. Tilaisuudessa pohdittiin ammatillisen koulutuksen arvoja ja tehtäviä nyt sekä vuonna 2030. Keskustelua kuljettivat Erkka Laininen ja Arto O. Salonen. Kestävyystiekarttatyö jatkui AMKE-päivien yhteydessä järjestettävissä visiotyöpajoissa. Näissä VASKI-hankkeen työpakettien mukaisesti teemoitelluissa visiopajoissa pohdittiin, mitä koulutuksen tehtävät ja arvot vuonna 2030 tarkoittavat käytännössä. Tämän jälkeen tiekarttatyötä jatketaan syksyllä alkavalla työpajojen sarjalla. Verkosto on toivonut järjestettäväksi alueellisia live-työpajoja. Myös OPH on ilmaissut halunsa olla vahvasti mukana tässä työpajojen suunnittelutyössä.

Hankkeen alkutaipaleella on yllättänyt erityisesti laajan hankeverkoston toimijoiden innokkuus ja aktiivisuus sekä pitkälle viedyt ja monipuoliset toimintamallit kestävän kehityksen edistämisessä. Toisaalta on ollut haastavaa rakentaa kokonaisuutta, jossa kaikki mukana olevat oppilaitokset hyötyisivät hankkeesta toivomallaan tavalla riippumatta siitä, missä vaiheessa kestävyystyötä ovat tai mitkä ovat oppilaitoksen käytössä oleva resurssit. Yhdessä tekemällä ja avoimella keskustelulla tulemme varmasti verkostona ratkaisemaan nämä haasteet.

Myös VASKI -hankkeen koordinaatioryhmän vahva osaaminen ja sitoutuminen ovat tehneet vaikutuksen. Kiitokset Mia, Terhi, Anne, Timo, Patrik, Tiina, Leena, Maria, Katariina, Virve ja Pauliina – kiitollisena ja vaikuttuneena mahtavasta porukastamme ja teidän jokaisen vahvasta ammattitaidosta jatkamme yhdessä koko VASKI -verkoston kanssa tätä mielenkiintoista hankematkaa!

Kirjoittaja: Maiju Salonen, projektinjohtaja