Valikko Sulje

Vain yhdessä voimme saavuttaa tavoitteemme

Logo, jossa sisällä maapalloa kuvastava vihreä pallo, jonka päällä käsivarsi. Logossa lukee: "Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset".
Avain ja avaimenreikä.

Kun olin lapsi, unohdimme kerran avaimet sisälle ja ovi paiskautui lukkoon. Äidin kanssa kiersimme taloa ja mietimme ratkaisua. Lopulta huomasimme saunan tuuletusikkunan olevan auki, mutta eihän äiti siitä mahtunut sisään. Minä taas olin niin pieni, että olisin mahtunut ikkunasta, mutta en päässyt kiipeämään riittävän ylös lähelle katon rajaa. Tilanne ratkesi luontevasti ison ja pienen yhteistyöllä – äiti nosti ja minä kipusin ikkunasta sisään. 

Yhteistyön voima

Samanlaista pienen ja suuren yhteistyötä teemme nyt hankkeiden välillä. KESTU – Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -hankkeessa on mukana viisi ammatillista oppilaitosta: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kainuun ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammatti-instituutti ja Vantaan ammattiopisto Varia. Työskentelemme yhdessä VASKI-hankkeen (Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke) kanssa ammatillisen koulutuksen vihreän siirtymän edistämiseksi. KESTU on VASKI:n rinnalla pieni verkosto, mutta silti se kokoaa yhteen yhtä lukuun ottamatta kaikki Suomen monialaiset kunnalliset ammattioppilaitokset ja tavoittaa niiden kautta noin 19 % maamme kaikista ammatillisista perustutkinto-opiskelijoista.

Logo, jossa sisällä maapalloa kuvastava vihreä pallo, jonka päällä käsivarsi. Logossa lukee: "Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset".

KESTU-hanke käynnistyi talvella, ei ehkä ryminällä, vaan ennemminkin pikkuhiljaa tunnustellen ja omia toimintatapojaan etsien. VASKI-hankkeen draiviin verrattuna etenemisnopeutemme onkin ollut maltillinen. KESTU:n projektipäällikkönä olen välillä kokenut siitä jopa hieman alemmuutta tai epäonnistumista. Miksi VASKI-hanke näkyy somessa paljon useammin kuin KESTU-hanke? Miksi VASKI-hanke järjestää enemmän tapahtumia kuin KESTU-hanke? Miksi VASKI-hanke julkaisee blogia ja uutiskirjettä ahkerammin kuin KESTU-hanke?

Vastaus on ilmiselvä. Verkostomme on pieni ja resursseja on vähemmän. Emme voikaan näkyä yhtä laajasti ja tiiviisti. Toisaalta olemme toteuttaneet omissa organisaatioissamme useita tapahtumia, tempauksia ja suunnitelmia ja tavoittaneet tuhansia opiskelijoita opettajineen. Olemme laskeneet toimintamme hiilijalanjälkeä ja suunnitelleet toimenpiteitä tulevalle lukuvuodelle. Pienuudesta on ketteryyden lisäksi ollut sekin etu, että olemme päässeet tutustumaan toisiimme ja toistemme toimintatapoihin ja onnistuneet luomaan hyvän ja luottamuksellisen yhdessä tekemisen ilmapiirin hankkeen sisällä.

Työskentelemme hirveän tärkeän aiheen parissa. Tavoitteemme on kunnianhimoinen: muuttaa ammatillinen koulutus kestäväksi ja tuottaa ammattilaisia, jotka osaavat huomioida kestävyysnäkökulmat omassa työssään. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä ja toinen toistamme tukien. KESTU-hanke tekeekin jo nyt hyvää yhteistyötä VASKI-hankkeen kanssa, ja syksystä 2022 alkaen yhteistyötä ollaan tiivistämässä entisestään.

Sanna Paloposki, projektipäällikkö KESTU-hanke

Käytännön yhteistyötä

Pienenä hankkeena olemme tietenkin saaneet vetoapua isolta VASKI-verkostolta. Olemme pitäneet yhteistyöpalavereja, joissa olemme kertoneet omia ajatuksiamme ja jakaneet kokemuksia. KESTU:n osatoteuttajat ovat ahkerasti osallistuneet VASKI:n järjestämiin tilaisuuksiin. Olemme tukeneet toistemme viestintää ja muistaneet mainita toisemme aina kun siihen on tullut tilaisuus.

Ehkä suurimpana konkreettisena asiana KESTU:n toimijat ovat saaneet hyödyntää VASKI-hankkeessa kehitettyä hiilijalanjälkilaskuria. Yhteisen työkalun käyttö lisää tulosten yhtenäisyyttä ja vertailtavuutta ja vähentää kehittämiseen käytettyä työtä. Olisi sitä paitsi aika tyhmää käyttää julkista rahoitusta kahden eri laskurin kehittämiseen!

Olemme saaneet VASKI-hankkeelta paljon, mutta uskon että olemme myös itse pystyneet antamaan jotain. Liian helposti arjen puurtamisessa sitä jumiutuu omaan ajatteluunsa ja omiin tapoihinsa. Jos jotain olen tämän kevään ja kesän aikana oppinut, on se yhteistyön voima – niin hankkeen sisällä kuin hankkeiden välilläkin. Holismin määritelmän mukaan kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, ja sen voin todella allekirjoittaa hanketyössä.

Kaksi henkilöä kättelevät. Taustalla näkyy sumeita monien henkilöisen kasvokuvia.

KESTU-hankkeen etenemistä voit seurata blogissamme. Löydät meidät myös LinkedInistä ja Instagramista.

Kirjoittaja: Sanna Paloposki, KESTU-hankkeen projektipäällikkö, Turun kaupunki