Valikko Sulje

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemakuukaudet

Kaksi kättä pitää neulasia ja palloa kädessä, jossa teksti Kestävän kehityksen teemakuukaudet 2022-2023 ammatilliseen koulutukseen. vaski.info/teemakuukaudet. Yhteistyössä VASKI- ja KESTU-hankkeet.

Tee sinäkin kestävyysloikka ja ole mukana tekemässä ammatillisesta koulutuksesta yhä vastuullisempaa ja kestävämpää.

Kaksi naista hymyilevät. Takana mustavalkoinen taulu.

Idean taustaa

Kestävän kehityksen teemakuukausien idea syntyi Turun ammatti-instituutissa. Heti idean syntymisen jälkeen VASKI-hankkeen ja KESTU-hankkeen yhteisessä palaverissa päätettiin tehdä teemakuukausista yhteinen kampanja. Tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman paljon oppilaitoksia ja innostaa opettajia huomioimaan kestävän kehityksen teemakuukaudet opetuksessaan ja pedagogisia ratkaisuja tehdessään. Tarkoitus on myös, että kuvia ja videoita toteutuksista lähetetään hankkeille julkaistavaksi verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Näin jaetaan hyviä käytäntöjä ja edistetään molempien hankkeiden tavoitteita osallistaa sekä opettajia että opiskelijoita. Kampanja edistää myös pedagogisten ratkaisujen kehittämistä.

Kuvassa: Sanna Paloposki (vas.) KESTU-hankkeesta ja Virve Rinnola (oik.) VASKI-hankkeesta.

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen teemakuukaudet 2022-2023

Rakenna oma tapasi viettää teemakuukautta

  • vastuullinen ruokaketju 9/2022
  • energia ja vesi 10/2022
  • liikenne 11/2023
  • kuluttaminen 12/2023
  • sosiaalinen vastuu 1/2023
  • jätteet ja kierrätys 2/2023
  • ilmastovastuu 3/2023
  • materiaalit 4/2023
  • vastuullinen vapaa-aika 5/2023
Kaksi kättä pitää neulasia ja palloa kädessä, jossa teksti Kestävän kehityksen teemakuukaudet 2022-2023 ammatilliseen koulutukseen. vaski.info/teemakuukaudet. Yhteistyössä VASKI- ja KESTU-hankkeet.
Agenda 2030-ohjelman tavoitteet. Kestävän kehityksen 17 tavoitetta: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Toteutus

Oppilaitoksille viestitään teemakuukausista. Oppilaitokset vastaavat sisäisestä viestinnästä ja haastavat oman henkilöstönsä mukaan valitsemallaan tavalla. Yksi vaihtoehto voi olla, että opettajille kerrotaan kampanjasta ja teemakuukausista. He saavat valita itseään kiinnostavan/kiinnostavat teemat ja päättää, miten he haluavat olla mukana kampanjan toteutuksessa. Luodaan esimerkkejä ja ideoita, miten teemaa voi mahdollisesti toteuttaa opetuksessa. Jokainen saa toteuttaa oman mielensä mukaan ja keksiä omia ideoita. Tarjotaan apua toteutukseen. Toteutukset voivat olla ihan pieniä ja yksinkertaisia, ei odoteta isoja projekteja! Toki suuriakin tempauksia saa tehdä. Teemakuukausia voi toteuttaa myös esimerkiksi koko oppilaitoksen tapahtumina tai viestintäkampanjoina. Kampanjasivusto, jonka tarjoavat VASKI- ja KESTU-hankkeet.