Valikko Sulje

Suomen Yrittäjäopisto toimii vastuullisesti konkreettisin toimin

Yrittäjämäisellä asenteella toimiin!

Meillä on aina lähdetty tekemään käytännön tekoja. Kun ryhdyimme kehittämään toimintaamme vastuullisemmaksi, ajattelimme, että aloitamme nyt jostakin ja kehitämme matkalla toimintaa paremmaksi. Arvoihimme kuuluukin toimia yrittämäisellä asenteella!

Paperin kulutus lähiopetuksessa. Aiemmin ryhmälle tulostettiin aloitus- ja koulutusmateriaalit. Yhden koulutuksen materiaalit lähiopetuksessa 32,25 kg paperia. Verkkototeutus 0 paperia.

Meidän näköisemme konkreettinen vastuullisuusohjelma

Saimme vastuullisuusohjelmamme valmiiksi viime syksynä. Vastuullisuusryhmässä teimme ensin alkukartoituksen vastuullisuustoimiemme nykytilasta. Sen jälkeen työstimme vastuullisuusohjelmaa myös henkilöstömme kanssa mm. Teamsissa ja kerroimme sen etenemisestä. Nyt se on meidän näköisemme ja käytännönläheinen. Ja se tietysti muuttuu ja seuraa aikaansa.

Vastuullisuustavoitteet heti strategian mukaisiksi

Halusimme myös heti alkumetreillä kytkeä vastuullisuustavoitteet strategiaan, jotta vastuullisuustyömme olisi arkipäivää. Vastuullisuustavoitteiden raameiksi otimme YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman, josta poimimme toimintaamme sopivat tavoitteet.

Esimerkiksi yksi strateginen tavoitteemme on terve kasvu. Sen alla on kolme YK:n Agenda 2030 tavoitetta ja yksi niistä on 13 Ilmastotekoja. Tämän kohdalla kuvasimme nykyistä toimintaamme ja tulevaisuuden toimintaa ja tavoitteita.

Määrittelimme selkeät vastuullisuustavoitteet tälle ja ensi vuodelle. Tänä vuonna haemme mm. OKKA-sertifikaattia sekä käymme läpi opetussuunnitelmia ja sisällytämme vastuullisuutta opetukseen.

Kasvatamme vastuullisuuden kädenjälkeämme askel kerrallaan vastuullisuuspolullamme. Paljon olemme jo tehneet ja paljon on vielä tehtävää!

Opiskelijoillemme vastuullisuusosaamista

Päätimme, että jokainen tutkinto-opiskelijamme saa vastuullisuusosaamista. Kun vastuukouluttaja tekee henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, hän valitsee opiskelijalle sopivan vastuullisuuskurssin. Perustutkintoa tekevälle valitaan oma kurssinsa ja ammatti- sekä erikoisammattitutkintoa tekevälle oma kurssinsa. Nämä vastuullisuuskurssit olemme itse rakentaneet. Sisällytämme vastuullisuusosaamista myös itse koulutusaiheisiin. Tämä näkyy hyvin jo nyt esim. kädentaitojen ja johtamisen kursseilla.

Halusimme myös selvittää, mitä mieltä opiskelijamme ovat vastuullisuusteoistamme. Niinpä teimme vuoden vaihteessa tutkinto-opiskelijoillemme toista kertaa vastuullisuuteen liittyvän Webropol-kyselyn. Kysyimme mm. miten vastuullisuus on sisältynyt opetukseen, kuinka hyödyllisenä se on koettu, mitkä vastuullisuusasiat kiinnostavat ja mitä he meiltä toivovat. Opiskelijoitamme kiinnostaa eniten työhyvinvointi. Meillä on tulokset myös koulutusaloittain ja näitä käymme läpi tiimeissä ja pohdimme toimenpiteitä. Seuraamme tätä vaikuttavuusmittaria vuosittain. Ja toki kehitämme myös itse kyselyä.

Vastuullisuuslupaukset

Meillä on tiimit koulutusaloittain sekä tukitoimintojen osalta. Jokainen tiimi teki vastuullisuuslupauksen! Näin me lupaamme (voit katsoa lupaukset myös videolta)

Taitotiimi: Kiertotaloudellisesti kestävää TAITOA joka päivä. 

Asiakkuustiimi: Lupaamme edistää opiskelijoiden ja yritysten vastuullisuusosaamista toteuttamalla koulutuksia, jotka huomioivat muista välittämisen, hyvinvoinnin vahvistamisen ja ihmisen tukemisen omalla uralla. 

Liiketoimintatiimi: Koulutamme, sparraamme ja kannustamme opiskelijoitamme vahvistamaan omia tietojaan ja taitojaan sekä hyödyntämään innovatiivisuuttaan kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Lupaamme tehdä parhaamme, että meiltä valmistuva opiskelija osaa toimia maapallon elinolosuhteita edistäen ja ymmärtää, että ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun edistäminen on myös organisaation kilpailuetu. 

Yrittäjyystiimi: Lupaamme lisätä ymmärrystä, innostamme ja haastamme opiskelijoitamme toimimaan vastuullisesti. Rakennamme yhdessä kestävästi toimivaa kilpailukykyisempää Suomea! 

Agritiimi: Etsimme koulutuksen keinoin yhdessä maatilayrittäjän kanssa ratkaisuja, joissa oman yrityksen taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys paranee. Samalla kehitämme, yhteistyössä maatilayrittäjien ja maatilan sidosryhmien kanssa, suomalaisen maatilayrittäjyyden kilpailukykyä. 

Teknologiatiimi: Lupaamme erilaisten teknologiakoulutusten yhteydessä yhdessä opiskelijoiden kanssa lisätä ja innostaa yrityksiä kohti vastuullista toimintaa. Tuomme esille uusien teknologioiden energia- ja ympäristöhyötyjä. Muistamme ja muistutamme toiminnassamme, että vastuullinen toiminta lisää niin meidän ja yritysten kuin myös Suomen kilpailukykyä. 

Taloushallinto: Vastuullista tukea ja tietoa taloushallinnon piikkiin 

Tietohallinto: Pyrimme sanoin ja teoin parantamaan käyttäjä- ja työntekijäkokemusta = palvelukulttuurimme tähtää parempaan ja innovatiiviseen työntekokulttuuriin.   

Markkinointi: Niin vastuullista, nyt sen sanotuksi saa…  

Kukkakuva koristeena. Lukee "Kestävän kehityksen lupaukseni:" Ja One day Iwill return what you have given me. Thank you! Vaski-hankkeen logo, oph rahoittaa hanketta -logo. Lukee www.vaski.info #vaskihaaste #kekelupaus #vaskihanke #kestävyystiekartta #vihreäsiirtymä.

Koulutamme vaikuttajia, jotka tekevät Suomesta vastuullisemman ja kilpailukykyisemmän

Koulutamme aikuisia oppijoita koko Suomen alueella ja pääosin verkossa. Oppijamme ovat mm. yrittäjiä ja sellaisiksi aikovia, johtajia, esihenkilöitä, asiantuntijoita, kädentaitajia ja maatalouden toimijoita. Siis juuri sellaisia, jotka voivat vaikuttaa ja tehdä Suomesta vastuullisemman ja kilpailukykyisemmän. Tässä me autamme heitä.

Vastuullisuustavoitteenamme on rakentaa vastuullista yritystoimintaa ja työelämää Suomessa ja auttaa yrityksiä luomaan kilpailuetua vastuullisuudesta

Blogin kirjoittaja:

Taina Rautakoski
taina.rautakoski@syo.fi

yritystoiminnan kouluttaja, vastuullisuusasiantuntija
Suomen Yrittäjäopisto