Valikko Sulje

Oletko hiilijalanjäljillä?

Vihreän neliön sisällä on jalkaterä, jonka ympärillä toinen puoli on vihreää ja toinen harmaata ja ne muodostavat yhdessä ympyrän valkoinsen jalan ympärille. Jalan alla lukee siniselllä "Ammatillisen koulutuksen" ja vihreällä "hiilijalanjälkilaskuri". Tämän alla on vaski.info. Sen alla lukee

Tavoitteena kestävämpi tulevaisuus

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen ovat tärkeitä askelia kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ilman hiilijalanjälkilaskentaa on vaikea määrittää oikeita ja tehokkaita toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Joko tiedät organisaatiosi hiilijalanjäljen? Tai mitä toimenpiteitä organisaatiossasi tehdään hiilijalanjäljen pienentämiseksi?

Kannustamme kaikkia laskemaan oman organisaationsa hiilijalanjälkeä

VASKI-hankkeessa on kehitetty työkalu koulutuksen järjestäjän hiilijalanjäljen laskemista varten. Nyt odotamme kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien laskevan oman hiilijalanjälkensä ja sen pohjalta määrittävän hiilijalanjäljen pienentämisen toimenpiteet. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi viedä oman laskentansa tulokset koontitiedostoon, josta on kehitetty Power BI-raportti. Raportissa voi vertailla omia tuloksia toisten koulutuksen järjestäjien tuloksiin sekä päästöjä on suhteutettu mm. opiskelija- ja henkilöstömääriin, kiinteistöpinta-alaan ja liikevaihtoon.

Laskimen kulma on tilasto

VASKI-hankkeessa on kehitetty koulutuksen järjestäjän hiilijalanjälkilaskuri – tutustu siihen tästä linkistä!

Kaksi käsivartta kättelee taustalla paljon sumennettuja

Tavoitteet saavutetaan suunnitelmalla ja aikataululla

Hiilineutraali Suomi 2035-tavoite haastaa meidät kaikki toimintaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tämä tavoite haastaa kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät, sen henkilöstön ja opiskelijat toimimaan tavoitteen mukaisesti. Hyvä puoli on siinä, että erilaisia keinoja ja menetelmiä on paljon. Siksipä koulutuksen järjestäjän on hyvä laatia oma suunnitelma ja aikataulu päästöjen vähentämiseksi. Tutustu osana kehittämistyötä Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaan!

Yhdessä onnistumme

Hiilijalanjäljen pienentämisessä keskeisimmät kysymykset liittyvät omiin ja organisaation kulutustottumuksiin. Nyt on korkea aika kyseenalaistaa niin omat kuin organisaationkin kulutustottumukset. Omien ja organisaation tottumuksien muuttamisella voimme lisätä uusiutuvan energia käyttöä, pienentää energian kulutustamme, vähentää liikkumistamme tai muuttaa sen tapaa, muuttaa ruokavaliota, tehdä kestäviä hankintoja ja kierrättää tehokkaammin.

Ilmastonmuutokset torjunnassa on tärkeää kaikkien kääriä hihat ja ryhtyä toimiin sekä valaa uskoa siihen, että me onnistumme tässä asiassa.  

Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta-teksti. OPH rahoittaa-logo ja vaski-info-logo. Kuvassa kämmenellä pieni taimi ja multaa. Vihreä neliö reunustaa logoa.


Ilmastonmuutokset torjunnassa on tärkeää kaikkien kääriä hihat ja ryhtyä toimiin sekä valaa uskoa siihen, että me onnistumme tässä asiassa.  

Timo Huurinainen, laatupäällikkö Ammattiopisto Luovi