Valikko Sulje

Lisäkäsiä kestävyystiekartan koostamiseen

Tervehdys!

Olen Sini Raita-aho ja aloitin Vaski-hankkeessa projektisuunnittelijana tämän vuoden alussa. Työtehtävänäni on hankkeen kestävyystiekartan koostaminen ja luominen yhdessä muiden kanssa. Tulenkin varmasti kuluvan vuoden aikana työskentelemään monien teistä kanssa. Jos emme tule henkilökohtaisesti tapaamaan, yhteiskehittäminen varmistaa verkostossa osallistumisesi näkymisen myös minun työpöydälläni. Tavoitteenamme on saada kestävyystiekartasta aidosti yhdessä luotu sekä sellainen, joka mahdollistaa erilaiset tavat olla ja kehittyä.

Työskentelen pääsääntöisesti kotitoimistoltani Tampereelta käsin, mutta tulen mielelläni myös erilaisiin lähitapaamisiin ja -työpajoihin aikatauluni sen salliessa. Minua saa siis pyytää osallistumaan esimerkiksi työpaketin (lähi- tai etä-) tilaisuuteen, joka tuottaa kestävyystiekartan kannalta merkityksellistä sisältöä. Kestävyystiekartan ollessa koko hankkeen yhteinen tuotos on tärkeää, että kokonaiskäsitykseni hankkeesta on ajan tasalla.

Kuva: Seija Laine

Hallintotieteiden opinnoista hyötyä kehittämistyöhön

Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri. Pääaineeni oli ympäristöpolitiikka ja aluetiede, jonka lisäksi olen opiskellut esimerkiksi kestävää kehitystä. Pro gradu -tutkielmani kirjoitin Tampereen kaupunkiseudun lähijunavision ja tiekartan prosessista vaiheistetun neuvottelumenettelyn näkökulmasta. Tähän hankkeeseen tuon hallintotieteilijälle ominaista kokonaisuuksienhallintaa sekä systeemistä ajattelua. Minulla on ymmärrystä sekä ympäristöhallinnollisesta toimijakentästä että kestävän kehityksen periaatteista. Tulen ammatillisen koulutuskentän ulkopuolelta, joten minun ajatusmallini eivät ole alalla urautuneita.

VASKI-hanke on merkityksellinen

Vaski-hanke on mielestäni erityisen tärkeä, sillä yhteiskunnalliset muutokset vaativat myös suurempien järjestelmien muutosta. Ammatillinen koulutus on iso osa suomalaista yhteiskuntaa ja se koskettaa monia. Yhteiskehittämisen mallit ja verkostomainen työskentely ovat hyviä tapoja tehdä kehitystyötä. Kestävän kehityksen ajatusmallit ovat useille helpommin lähestyttäviä kuin monet muut ympäristöön liittyvät asiat.

Globaalit ympäristökriisit, kuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen koskettavat meitä kaikkia. Niiden vaikutusten lieventäminen ja vaikutuksiin sopeutuminen vaativat yhteistyötä ja suuria systeemisiä muutoksia yhteiskuntamme kaikilla sektoreilla. Tästä syystä näen Vaski-hankkeella paljon mahdollisuuksia tehdä aitoa muutosta maailmaan. Yhdessä voimme tehdä maailmasta paremman paikan.

Sini Raita-aho

sini.raita-aho(a)sataedu.fi